др Немања Марковић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Научна интересовања др Немање Марковић у ширем смислу усмерена су ка анализи скелетних остатака животиња са археолошких налазишта. Фокус његових истраживања може се поделити у два основна правца: реконструкција интеракције између људи и животиња у прошлости, претежно у историјским периодима и палеопатологија – проучавање древних болести животиња. Н. Марковић првенствено проучава стратегију употребе животиња у прелазном периоду од касне антике ка раном средњем веку на територији Балканског полуострва.

 

Образовање

2018 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Економија рановизантијске метрополе Царичин град: археозоолошки приступ

2013 – Мастер археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Промене у експлоатацији животиња на рановизантијском налазишту Царичин град: остаци фауне из  комплекса југоисточне угаоне  куле Доњег града

2012 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2019 – Археолошки институт, научни сарадник
2014 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2013 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: енглески

 

Награде и стипендије

Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије током основних и  мастер студија
Повељa градске општине Младеновац из области науке 2018.

 

Ангажовање на пројектима

(2013-2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Aрхеолошки институт

(од 2013.) Српско-француско-немачка истраживања Царичиног града, Археолошки институт у Београду, École française de Rome, CNRS, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz

 

Чланства

  • Српско археолошко друштво

 

Учешћа на међународним скуповима

23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, Serbia, 22nd–27th August 2016

6th Animal Palaeopathology Working Group Meeting (International Conference of the ICAZ), Budapest, Hungary, 26–29th May 2016

10th Meeting of The Worked Bone Research Group (International Conference of the ICAZ), Belgrade, Serbia, 25–30th August 2014

3rd International landscape archaeology conference, Rome, Italy, 17–20th September 2014

European Association of Archaeologists, 20th annual meeting, Istanbul, Turkey, 10–14th September 2014

5th Animal Palaeopathology Working Group Meeting (International Conference of the ICAZ), Stockholm, Sweden, 31st May to 2nd June 2013

Animals and Archaeology workshop, Visegrád, Hungary, 14–16th June 2013

 

Учешћа на домаћим скуповима

 Годишњи скупови Српског археолошког друштва 2013, 2014, 2019, 2020.

Скуп поводом 600 година манастира Павловац, Младеновац, 31. јул 2017.

 

Библиографија

Поглавља у међународним монографијама и зборницима

Marković N. Stevanović O. Krstić, N. Marinković D. Janeczek M. Chrószcz A. Ivanišević V. 2018. Animal Health in Justiniana Prima (Caričin Grad): Preliminary Results, in Care or Neglect? Evidence of Animal Disease in Archaeology, eds. L. Bartosiewicz, E. Gál, 61–78. Oxford: Oxbow books

Marković, N. and Stamenković, S. 2016. Antler workshop in Caričin Grad (Justiniana Prima): Reconstruction of the tehnological process, in Close to the bone: current studies in bone technologies, ed. S. Vitezović, 218–225. Belgrade: Institute of Archeology

Поглавља у домаћим монографијама и зборницима

Марковић, Н. Булатовић, Ј. Јовановић, Ј. Катић, В. 2018. Биоархеолошка перспектива ранонеолитског налазишта Баташево, у Јухорски запис, ур. И. Тодоровић, Г. Јашовић, И. Бецић, Љ. Васиљевић, 29–38. Својново, Крушевац: Историјски архив Крушевац, Удружење за културу и уметност Логос Својново

Катић В. и Марковић Н. 2017. Шест векова манастира Павловац, у 600 година манастира Павловац, ур. Б. Катић, Н. Марковић, 45–60. Младеновац: ГО Младеновац

Марковић, Н. и Радишић, М. 2016. Животиње у погребном ритуалу на некрополи Батајница- Велика хумка, у П. Шпехар, Н. Стругар Бевц, Батајница Велика хумка раномађарска некропола, 178–192. Београд: Музеј града Београд

Marković, N. Radišić, T. Bikić, V. 2016. Uloga živine u srednjovekovnoj ekonomiji manastira Studenice, in Bioarchaeology in Balkans. Methodological, comparative and reconstructive studies of life in the past. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), eds. N. Miladinović-Radmilović, S. Vitezović, 99–116. Beograd-Sremska Mitrovica: Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma

Марковић, Н. 2015. Исхрана у манастиру Студеница: археозоолошка сведочанства, у М. Поповић, Манастир Студеница – археолошка истраживања, 95–406. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе и Археолошки институт

Приређени тематски зборници

Катић В. и Марковић Н. 2017. 600 година манастира Павловац,  Младеновац: ГО Младеновац

Радови у међународним научним часописима

Baron, H. Reuter, A. E. Marković, N. 2019. Rethinking ruralization in terms of resilience: subsistence strategies in sixth-century Caričin Grad in the light of plant and animal bone finds. Quaternary International 499 (A): 112–128.

Marković, N. Stevanović O. Krstić, N. Marinković, D. Buckley, M. 2019. A case study of vertebral fusion in a 19th-century horse from Serbia. International Journal of Paleopathology 27: 17–23.

Živaljević, I. Marković, N. Maksimović, M. 2019. Food worthy of kings and saints: fish consumption in the medieval monastery Studenica (Serbia). Anthropozoologica 54 (16): 179–201.

Schreg, R. Birk, J. Fiedler, S. Kroll, H. Marković, N. Reuter, E. A. Röhl, C. Steinborn, M.  2016. Wirtschaftliche Ressourcen und soziales Kapital. Gründung und Unterhalt der Kaiserstadt Iustiniana Prima. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 29: 9–20.

Bulatović, J. Marković, N. Stevanović, O. Marinković, D. Stojanović, I. Krstić, N. 2016. Spavin in red deer: a case study from the Early Neolithic Blagotin, Serbia. International Journal of Paleopathology 14: 31–35.

Marković, N. Janeczek, M. Marinković, D. Stevanović, O. Krstić, N. Petrujkić, K. and Trailović, R. 2015. Paleopathological and radiological examination of the Avar period horse bones from central Balkans (Serbia). Medycyna Weterynaryjna 71 (10): 619–626.

Bulatović, J. Bulatović, A. Marković, N. 2014. Paleopathological changes in an early iron age horse skeleton from the Central Balkans (Serbia). International Journal of Paleopathology 7: 7682.

Marković, N. Stevanović O. Nešić, V. Marinković, D. Krstić, N. Nedeljković, D. Radmanović, D. Janeczek, M. 2014. Palaeopathological study of Cattle and Horse bone remains of the Ancient Roman city of Sirmium (Pannonia / Serbia). Revue de Médecine Vétérinaire 165 (3-4): 77–88.

Marković, N. and Bulatović, J. 2013. Ploughing in Medieval Times on the territory of present-day Serbia. Archeometriai Műhely X (3): 225230.

Радови у домаћим научним часописима

Marković, N. Reuter, A. E. Birk, J. J. 2019. Bioarheološka istraživanja svakodnevnog života u Caričinom gradu (Justiniana Prima). Leskovački zbornik LIX: 21–44.

Булатовић, Ј. и Марковић, Н.  2013. Остаци животиња из средњoвековног утврђења Градина−Трешњевица код Ивањице. Зборник Народног музеја XXI-1: 292–300.

Марковић, Н. 2013. Скелет коња из коњаничког гроба са некрополе Ушће код Обреновца. Зборник Народног музеја XXI-1: 276–290.