Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Милица Тапавички Илић

др Милица Тапавички Илић

научни саветник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

m.ilic@ai.ac.rs

Област интересовања

 

Др Милица Тапавички-Илић се од 1995. године бави проблемима романизације келтских Скордиска на централном Балкану. Романизацију сагледава кроз различите аспекте пре свега материјалне културе, као што су остаци насеља и некропола, као и свих предмета за свакодневну употребу. Готово десет година се бави експерименталном археологијом, нарочито теоријом експерименталне археологије и применом исте у научном истраживању и закључивању.

 

Образовање

 

2002 – Доктор археологије
Philipps-Universität, Abteilung für Vor- und Frühgeschichte, Марбург, Немачка
Одбрањена теза: Vergleichende Untersuchung zur Romanisierung der Treverer und der Skordisker

2000 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Скордисци у време римске доминације

1996 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

 Запослење

 

2022 – Археолошки институт, научни саветник
2015 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2004 – Археолошки институт, научни сарадник
2002 – Народни музеј у Београду, кустос Збирке млађег гвозденог доба
1997 – Народни музеј у Београду, приправник

 

Језици : енглески, немачки, италијански

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

 

(октобар 1998. – фебруар 2002.) ДААД стипендија за докторанте

(септембар 2006.) Краткорочна стипендија за учешће на 25. међународном конгресу РЦРФ у Драчу, Албанија

(март 2008.) Краткорочна стипендија за учешће на 3. међународном конгресу ЛРЦW у Парми и Пизи, Италија

 

Руковођење пројектима

 

( 2019.-) COST Action CA 18128 – SEADDA, Европска Унија (представник Р. Србије)

(2016.-) COST Action CA 15201- ARKWORK, Европска Унија (представник Р. Србије)

(2012.-2015.) OpenArch, Европска Унија

 

Ангажовање на пројектима

 

(2020-) TRAME – Tracce di Memoria“, у својству стручног саветника. Пројекат је суфинансиран од стране Европске Уније, кроз програм Erasmus+ (2020-1-IT02-KA201-079794)

(2020.-2021.)  „Sadike na prihodnost“, у својству стручног сарадника. Пројекат је суфинансиран од стране Европске Уније, кроз програм Erasmus+ (2020-2-SI02-KA105-015668)

(2018.) ViMM – Virtual Multimodal Museum, у својству експерта за дигитално културно наслеђе у оквиру програма “Хоризон 2020”,UNESCO i CUT – Cyprus University of Technology

(2011.-) Itinerarum Romanum Serbiae, IRS – Viminacium, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geo-fizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije, Археолошки институт, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

(2006.) Метално доба у Поморављу, Археолошки институт

(2005.) Примена геофизичких метода ГИС, ГПР, ГПС и нових методологија у истраживању римског града и легијског војног логора Виминацијума, Археолошки институт

(2005.) Историјске анализе економских односа на средишњем Балкану, Словеначка Академија Наука (САЗУ)

(2004 – 2005.) Примена вештачке интелигенције, интернет базе података и динамичке презентације у археологији, Археолошки институт

(2002.) Keltenlexikon, Аустријске академије наука

 

 Чланства

 • EXARC, тренутно у својству секретара ове међународне организације

 

 Учешћа на међународним скуповима

 

27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists – Widening Horizons, Кил, Немачка, 6. – 11. 09. 2021.

Pontica 2021, 54th International Session, Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa, Констанца, 17. до 19. новембар 2021.

МetArh, 7th scientific conference Methodology and Archaeometry, Загреб, 2 – 3. децембар 2019.

5th International Conference on the Roman Danubian Provinces – Romans and Natives in the Danubian Provinces (1st cent. BC – 6th cent. AD), Јаши, Румунија, 5. до 9. новембра 2019.

XXIV International Limes Congress, Београд, Виминацијум, 2 – 9. септембар 2018.

Innovation and Cultural Heritage, High-level Horizon 2020 conference of the European Year of Cultural Heritage, Royal Museum of Arts and History, 20. март 2018, Брисел.

EAC 10, Experimental Archaeology Conference, Лајден, Холандија, 20-22. април 2017.

The Impact of Dialogue with Visitors on AOAM Management, Second International Symposium at Viminacium – European project OpenArch, Виминацијум, Београд, од 29. септембра до 3. октобра 2014.

2nd International Conference on the Roman Danubian Provinces, Ферара, Италија, 20 – 22. новембар 2013.

Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Виминацијум, Београд, 5-8. октобра 2012.

XXII International Limes Congress, Русе, Бугарска, 6-11. септембар 2012.

Ex-Oriente-Lux, “IV. Mednarodni kongres Zveze raziskovalcev svetil, zveze ILA” (IV. nternational Congress of the International Lychnological Association), Птуј, Словенија, 15-19. мај 2012.

The 27th Congress of R.C.R.F., Београд, 19 – 26. 09. 2010.

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

XLII годишњи скуп Српског Археолошког Друштва, (2019, 2021)

Prvi skup sekcije za arheometriju, аrheotehnologiju, geoarheologiju i eksperimentalnu arheologiju Srpskog Arheološkog Društva, Београд, 28. фебруар 2020.

 

 Библиографија

 

Монографије

 • Петковић С., Тапавички-Илић М., 2020. Касноантичко утврђење Horreum Margi (Late Roman Fortification Horreum Margi), Археолошки институт, Грађа 11, Београд.
 • Tapavički-ilić M. 2009. Keltische Keramiktradition zur Römerzeit (bei den Treverern und den Skordiskern), Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken.
 • Tapavički-Ilić M. 2004. Die Romanisieurng der Skordisker, Internationale Archäologie IA 84, Rahden/Westf

 

Приређени тематски зборници

 • Tapavički-Ilić M. Vasić R. Krstić V. 2004. “Die Skordisker – ein keltisches Volk im Mittelbalkan”, in “Silberder Illyrer und der Kelten im Zentralbalkan“, Keltenmuseum – Hochdorf/Enz.

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Tapavički-Ilić, M., Nikolić, E., Anđelković Grašar, J. 2020. Managing the archeological park and open-air museum of Viminacium (Serbia) – challenges and development (2007-2018), Chapter 72. in Handbook of Cultural Heritage Analysis, Springer Nature, eds. S. D’Amico,  V. Venuti. 2073 – 2107. Springer, Cham.
 • Tapavički-Ilić M. Vojvoda M. 2018. Oil-lamp typology from the Roman cemetery “Kod Bresta” – Viminacium excavations 1985-1992, in Ancient lighting devices. Acts of the 4th and 5th Congresses of the International Lychnological Association (Ptuj, May 2012; Sibiu, September 2015) (Monographies Instrumentum 59), ed. L. Chrzanovski, A. Nestorovic,  487-504. Autun: Editions Monique Mergoil.
 • Tapavički-Ilić M. 2015. The Story of Dacian Pots and Dacian Cups. Development through Prehistory and History. LIMES XXII, in Proceedings of the 22ndInternational Congress of Roman Frontier Studies, Ly. Vagalinski, N. Sharankov, 619-625. Sofia: Ruse.

 

Радови у научним часописима

 • Tapavički – Ilić M. 2019. Grabbeigaben als Ausdruck des Venuskultes anhand von Beispielen aus Viminacium. Frauen – Forschung – Archäologie, Band 13: 91-111.
 • Tapavički-Ilić M. 2012. Some Observations concerning painted Pottery in Moesia SuperiorRei Cretariae Romanae Acta Favtorum42: 155-158.
 • Tapavički-Ilić M. Golubović S. 2012. The ViminaciumArchaeological Park and Scientific and Research Centre. BAR International Series 2443, 2012, 67-73.
 • Tapavički-Ilić M. Petković S. 2011. Römerzeitliche Keramik aus dem nordöstlichen Turm der Römerstadt Horreum Margi. StarinarLXI: 251-273.
 • Tapavički-Ilić M. 2011. “The Vranj Find of Iron Tools from the Vicinity of Požarevac in Eastern Serbia”. Archaeologia BulgaricaXV: 69-76.
 • Tapavički-Ilić M. 2010. “Dacian Ware at Horreum Margi” in LRCW 3, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and archaeometry, Comparison between western and eastern Mediterranean. BAR International Series2185 (II): 979-982.
 • Tapavički-Ilić M. 2008. The Romanization of Scordiscian Pottery (as shown by the example of bowl finds from Viminacium). Rei Cretariae Romanae Acta40: 195-197.
 • Tapavički-Ilić M. 2006. Relations of Celtic Mintings to Roman Monetary System (Shown on the Еxample of Scordisci and Treveri). StarinarLV: 35-51.