Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

МА Иван Нинчић

МА Иван Нинчић

истраживач сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

ivannincic.arh@gmail.com

МА Иван Нинчић фокусиран је на истраживање зачетака гвозденог доба у Подунављу, са акцентом на улози комуникације и мобилности људских заједница у прошлости. Истраживањем материјалне културе покушава да допринесе расветљавању културних и друштвених процеса који су довели до развоја гвозденодопских култура. Вишегодишњим учешћем на теренским истраживањима стекао је искуство у примени дигиталних технологија у изради археолошке документације (укључујући снимања тоталном станицом, израду планова, скица и модела на програмима AutoCAD, GIS и AgiSoft).

 

Образовање

 

2019 – уписане докторске студије на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду

2019 – Мастер археологије

Одељење за археологију Филозофског факултета у Београду

Одбрањен мастер рад: „Трако-кимерски“ налази:

предмети источних одлика у Србији

2015 – Дипломирани археолог

Одељење за археологију Филозофског факултета у Београду

Одбрањен завршни рад: Налази скитског наоружања и ратничке опреме у Србији

 

 Запослење

 

2022 – Археолошки институт, истраживач-приправник

 

 Језици: енглески, руски

 

Чланства

  • Српско археолошко друштво

 

 Учешћа на  међународним скуповима

 

17th International Colloquium of Funerary Archaeology, Târgu Jiu, Gorj County (Romania), 4th-7th October 2018

Perspectives on Balkan Archaeology (PeBA) – Spheres of Interactions: Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent regions in the Late Bronze/Iron Age (13th/12th-6th/5th BCE), 15 th-17 th September 2017.

 

 Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

  • Ljuština, M., T. Radišić and I. Ninčić, 2019. Exotic goods from the Early Iron Age Necropolis Stubarlija, Serbia as Indicators of Cultural Contacts, In Border guards of the passes from the fortresses and the graves: the Bronze and Iron Ages, eds. V. Sîrbu, C. Shuster and D. Hortopan, Proceedings of the 17th International colloquium of funerary archaeology, Târgu Jiu, Gorj County (Romania), 4th-7th October 2018:139-148. Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăelei “Carol I”.
  • Ljuština, M., I. Ninčić and T. Radišić, 2019. A Close Watch on the Tisa: The Early Iron Age Necropolis Stubarlija, Serbia, In Border guards of the passes from the fortresses and the graves: the Bronze and Iron Ages, eds. V. Sîrbu, C. Shuster and D. Hortopan, Proceedings of the 17th International colloquium of funerary archaeology, Târgu Jiu, Gorj County (Romania), 4th-7th October 2018:123-138. Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăelei “CarolI”.

 

 Радови у међународним научним часописима

  • Ljuština, M., and I. Ninčić, 2017. Scythian Weapons and Horse Harness in the Territory of Serbia. 245-254 in Археологія і давня історія України, випуск 2 (23), Інститут археології Національної академії наук України, Kиїв.
Подели ово