Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.

др Бебина Миловановић

др Бебина Миловановић

виши научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

bebinamilovanovic@gmail.com

Област интересовања

 

Примарна интересовања др Бебине Миловановић се првенствено односе на материјалну и духовну културу Римљана у области провинције Горње Мезије. Она се од 2002. бави проблематиком руралних и урбаних насеља као и стамбеном и одбрамбеном архитектуром на простору Виминацијума који је у највећој мери археолошки истражен. Своја истраживања у детерминисању социо-економског аспекта живота популација римског периода обликује и усавршава користећи и мултидисциплинарне приступе (геофизика, антропологија, ГИС).

 

Образовање

 

2008 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза:  Римско олово у Србији, експлоатација, производња и употреба

2005 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза:  Налази наушница у римским провинцијама на територији  Србије

1999 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2020– Археолошки институт, виши научни сарадник

2009 – Археолошки институт, научни сарадник
2002 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2001 – Народни музеј у Београду, кустос
2000/2001 – Народни музеј Пoжаревац, приправник

 

Језици: енглески, француски

 

Ангажовање на пројектима

 

(2011-2019) Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2006-2011)  Примена геофичких метода ГИС, ГПР и ГПС технологија у истраживању римског града и легијског војног логора Виминацијума

(2002-2005) Примена вештачке интелигенције, интернет базе података и динамичке презентације у археологији

 

Чланства

 • Српско археолошко друштво

 

 Учешћа на међународним скуповима

 

25th International Limes congress The Netherlands, Nijmegen, 21st  – 27th August 2022

24th International Limes congress Serbia, Beograd -Viminacijum, 2nd-9th Septembar 2018

International symposium on Funerary Anthropology, Homines, Funera, Astra,sixth edition – Death and Children from Prehistory to the Middle Ages, Alba Iulia,15-18tth October 2017

XII International Conference of AIPMA (International Association for the Study of Ancient Mural Painting), Athens, 16-20th September 2013

ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference, Zagreb 2013

XVII International Conference of AIAC „Meetings between cultures in the ancient Mediterranean“, Roma 2008

„Schmuck und tracht der antike im laufe der zeit“, ModraHarmónia (Slovakia), 2003

 

 Учешћа на домаћим скуповима

 

XLV скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Прокупље, 26- 28. 05.2022.

XXXVII скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Крагујевац, Завод за заштиту споменика културе, 09-11.10. 2014.

Саветовање – Одрживи развој града и енергетског комплекса Костолац, Зборник радова, Костолац 16. 05. 2013.

Саветовање – одрживи развој града Пожаревца и енергетског комплекса Костолац, Зборник радова, Костолац, 25. 04. 2012.

Промотивно предавање у Задужбини Илије М. Коларца, Београд 2010.

 

 Библиографија

 

Монографије

 • Milovanović, B. 2017. Rudarsko-metalurški kompleksi i predmeti od olova u rimskim provincijama na tlu Srbije/Mining and Metallurgy Lead Complexes and Finds in the Roman Provincies at the Territory of Serbia, Beograd: Arheološki institut
 • Миловановић, Б. 2007. Налази наушница у римским провинцијама на територији Србије, Београд: Археолошки институт

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Данковић, И. Миловановић, Б. Марјановић, М. 2018. Од девојчице до matronae: животни ток жена на лимесу, у Римски лимес и градови на тлу Србије, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 72-81. Београд:  Археолошки институт
 • Milovanović, B. 2018. Jewelry as a Symbol of Prestige, Luxury and Power of the Viminacium Population, in Vivere Militare est from Populus to Emperors-Living on the Frontier, vol. II, ed. M. Korać: 101-142. Beograd: Arheološki institut
 • Milovanović, B. and Mrđić, N. 2017. Viminacium – Roman city and legionary camp: topography, evolution and urbanism in Roman Frontier Studies 2009, Proceedings of the XXI International Congress of Roman Frontier Studies (Limes Congress) held at Newcastle upon Tyne in August 2009, eds. N. Hodgson, P. Bidwell, J. Schachtmann, 393-400. Oxford

 

Радови у  научним часописима

 • Gavrilović, D. and  Milovanović, B. 2021. Fragments of Wall Painting from Residental Buildings at the Site of Čair (Viminacium). Archaeologia Bulgarica XXV, 1: 15-25.
 • Kosanović, I. and Milovanović, B. 2018. Inscriptions of “Good Luck” on Roman Objects from Viminacium. Ephemeris Napocensis XXVII: 203-212.
 • Milovanović, B. Nikolić, E. Raičković Savić, A. 2017. Contribution to the Study of Roman Architecture in Viminacium: Research of Thermae Masonary Techniques. Archaeologia Bulgarica XXI-1: 39-58.
 • Milovanović, B. 2017. Inhumacija djece na nekropoli Više grobalja antičkog Viminacija/Sceletal graves of children from the necropolis Više grobalja of ancient Viminacium. Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s. XLIX: 95-122.
 • Milovanović, B. 2014. Vojnici, odlikovanja i vojno znakovlje na nadgrobnim spomenicima iz Viminacija/Solders, Medals and Military Insignia on Tomb Stones  from Viminacium. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu46: 159-184.
 • Milovanović, B. i Danković, I. 2020.  Anthropomorphic amulets from Viminacium, Starinar LXX: 127-143.
 • Миловановић, Б., Мрђић Н. и Косановић И. 2020. Заштитна археолошка ископавања у Виминацијуму-источни и северни део. Гласник ДКС 44: 74-79.
 • Milovanović, B. and Anđelković Grašar, J. 2017. Female Power that Protects: Examples of the Apotropaic and Decorative Functions of the Medusa in Roman Visual Culture from the Territory of the Central Balkans. Starinar LXVII: 167-182.
 • Milovanović, B., Mitić, M., Kosanović, I. 2016. A New Find of Lead Mirror Frames from Rit (Viminacium). Arheologija i prirodne nauke 11: 9-22.
 • Миловановић, Б. 2015. Иконе подунавских коњаника од мермера из Горње Мезије. Гласник Српског археолошког друштва 30: 51-80.
 • Milovanović, B. and Raičković Savić, A. 2013. Seal boxes from the Viminacium site, СтаринарLXIII: 219-236.
Подели ово