Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Немања Мрђић

др Немања Мрђић

виши научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

nemanjamrdjic@gmail.com

Област интересовања

 

Др Немања Мрђић посвећен је истраживањима, заштити и презентацији римског културног наслеђа на простору Европе и Србије. Ради на истраживању војне архитектуре и урбане организације, античке инфраструктуре (комуникације и акведукти) на лимесу у подунавским провинцијама. Посебно је заинтересован за војску, јединице на простору дунавског лимеса, као и римском војном опремом. Бави се фунерарним обичајима, експерименталном археологијом и кључевима.

 

Образовање

 

2015-   Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Тема: Војна иконографија од III – V века на простору Илирика

2009 –  Магистар археологије
Филозофски  факултет Универзитета у Београду
Теза: Топографија и урбанизација Виминациjума

2004 – Дипломирани археолог,
Филозофског факултета Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2021 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2016 – Археолошки институт, научни сарадник
2010 – Археолошки институт, истраживач-сарадник
2005 – Археолошки институт, истраживач-приправник

 

Језици:  енглески, руски

 

Ангажовање на пројектима

 

Примена геофичких метода ГИС, ГПР и ГПС технологија у истраживању римског града и легијског војног логора Виминацијума, Министарство науке и заштите животне средине

(2005.-) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војнилогор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације– Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Чланства

 • ICOM (International Council of Museums)
 • Српско археолошко друштво
 • члан Братислава групе, експертског саветодавног тела за UNSECO-во транснационално светско културно добро „Границе Римског царства“.
 • члан радне групе за израду номинационог досијеа „Границе Римског Царства – Дунавски лимес у Србији”, основане од Комисије Републике Србије за сарадњу са UNESCO-ом

 

 Учешћа на међународним скуповима

 

XXIVth international LIMES (Roman Frontiers) congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, Organization of sessions: Fortifying our Frontiers and Hold the Lines, September 3rd  -11th  2018.

4th International Conference on the Roman Danubian Provinces. Zagreb, Croatia, November 15th -17th 2017.

Faculty of Classics, Cambridge University, Cambridge, UK, Marche 7th  2017. https://www.mcdonald.cam.ac.uk/events/dcaucus0th2017_6

42nd International Symposium of Archaeology and History in Memoriam Constantini Daicoviciu, Bajle Herkulane, Romania, March 9th -12th 2016.

XXIIIst international LIMES (Roman Frontiers) congress, Ingolstat, Germany, September 14th -20th  2015.

3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces, Vienn, Austria, November 11th -14th  2015.

Bridging the Danube, Roman Occupation and Interaction along the Middle Danube Valley, 1ST – 5TH C.AD, Timisoara, Romania, April 11th -12th 2014.

VIth International Conference on Mammoths and their Relatives, Aristotle University of Thessaloniki, Grevena and Siatista, Greece, May 5th-12th 2014.

40th International Symposium on Archaeometry | ISA 2014, Getty Conservation Institute and University of California Los Angeles, Los Angeles, California, May USA, 19th -23th 2014.

39th International Symposium of Archaeology and History in Memoriam Constantini Daicoviciu, Religious Symbols-Christian Testimonies-Evidences of Faith, from Prehistory to Contemporary Times, Karansebesh, Romania, March 6th – 9th 2013.

10th International Conference on Archaeological Prospection, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria, May 29th –June 2nd  2013.

2nd International Conference on the Roman Danubian Provinces, Ferara, Italy, November 20th -22th  2013.

XXII international LIMES (Roman Frontiers) congress, Ruse, Bulgaria, September 6th -11th 2012.

The Phenomena of Cultural Borders and Border Cultures across the Passage of Time (From the Bronze Age to Late Antiquity), Trnava, Slovakia, October 22th – 24th 2011.

International Conference on Methods of Education and Popularisation in Archaeological Heritage, Warsawa, Poland, December 3rd -6th 2011.

ROMEC XVII- XVII RОman Military Equipment Conference, Zagreb, Croatia, May 24th-27th 2010.

 

Библиографија

 

Монографије

 • Vojvoda, M. Mrđić, N. 2017. Coin finds from the Viminacium necropolis of Pećine and their role in funerary ritual/Nalazi novca sa viminacijumske nekropole Pećine i njihova uloga u pogrebnom ritualu,Beograd: Arheološki insitut
 • Vojvoda, M. Mrđić, N. 2015. Coin finds from the Viminacium necropolis of Više grobalja and their role in funerary ritual/Nalazi novca sa viminacijuske nekropole Više grobalja i njihova uloga u pogrebnom ritualu, Beograd: Arheološki institut (Viminacijum knjiga 4)
 • Korać, M. Golubović, S. Mrđić, N. 2014. Rimski limes u Srbiji / Roman Limes in Serbia. Beograd: Arheološki institut Beograd
 • Korać, M. Golubović, S. Mrđić, N. 2009. Itinerarium Romanum Serbiae – Roads of Roman Emperors in Serbia.Belgrade: Center for New Technology
 • Mrđić, N. 2007.Snabdevanje vodom u antici na prostoru Gornje Mezije i jugoistočnog dela Donje Panonije, Beograd: Centar za nove tehnologije

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Mrđić, N. Milovanović, B. 2017. Viminacium – Roman city and legionary camp: Topography, Evolution and Urbanism, in ROMAN FRONTIER STUDIES 2009, eds. N. Hodgson, P. Bidwell, J. Schachtmann. 393-400. Archaeopress Roman Archaeology 25, Oxford. Archaeopress Publishing Ltd
 • Мрђић, Н. Бикић, В. Антоновић, Д. Радишић, М. Перић. С. 2017. Археолошка истраживања у Ђердапу. у Mnemosynon Firmitatis. Седамдесет година археолошког института (1947-2017), ур. В. Бикић, Ј. Шарић, 67-89. Београд: Археолошки институт
 • Mrđić, M. Tapavički-Ilić, M. 2015. A Roman Burial Rite in Viminacium: The Latest Discovery, in Culti e religiosita nelle province danubiane, Atti del II Convegno Internazionale, cur. L. Zerbini, 483-496. Ferrara: LAD Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche province Danubiane
 • Mrđić, N. Raičković, A. 2013. Soldier Burials with Weapons at Viminacium Cemetery, in Proceedings of the XVII Roman Military Equipment Conference Weapons and Military Equipment in a Funerary Context, ed. M. Sanader et al, 117-132. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu
 • Golubović, S.  Mrđić, N. 2010. Territory of Roman Viminacium – From Celtic to Slavic Tribes, in The Phenomena of Cultural Borders and Border Cultures across the Passage of Time (From the Bronze Age to Late Antiquity), Anodos 10/2010,ed. K. Trantalidou, 117-125. Trnava: Trnava University
 • Milovanović, B. Mrđić, N. 2010. The She-Wolf Motif with Romulus and Remus on a Tomb Stela of an Augustal from Viminacium, in Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale/ Poster Session 3, ed. R.Tribunale, 90 – 94. Roma: Mibac. http://151.12.58.75/archeologia/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=77
 • Кorać, M. Mrđić, N. 2009. Cemetery as a battlefield. Weapon finds from Viminacium cemetaries, in Xantener Berichte16, ed. A.W. Busch, H.J. Schalles, 107-123. Mainz: LVR Romer Museum.
 • Golubović, S. Mrđić, M. 2009. Killed By An Arrow – Grave 152 From Viminacium, in Xantener Berichte16, ed. A.W. Busch, H.J. Schalles, 55-63. Mainz: LVR Romer Museum.

 

Приређени тематски зборници

 • Golubović, S. Mrđić, N. 2018. Vivere Militare Est – From Populus to Emperors – Living on the Frontier, VOLUME I-II, Belgrade: Institute of Archaeology

 

Радови у научним часописима

 • Jovičić, M. Korać, M. Mrđić, N. Dimitrijević, V. Chu, S. Kostić, D. Blackwell, B.2015. The latest steppe mammoths (Mammuthus trogontherii (Pohlig)) and associated fauna on the Late Middle Pleistocene steppe at Nosak, Kostolac Basin, Northeastern Serbia. International Union for Quaternary Research379: 14–27. http://www.journals.elsevier.com/quaternary-international/
 • Jovičić, M. Korać, M. Mrđić, N. Tomić, N. Marković, S. Hose, T. Vasiljević, Đ. Gavrilov, M. 2015. Quaternary International, Exposing mammoths: From loess research discovery to public palaeontological park, 2015. International Union for Quaternary Research6/372: 142-150 http://www.journals.elsevier.com/quaternary-international/
 • Mrđić, N. Raičković, A. 2013. Cult Preparation of a Burial Pit – Experimental Research of Local Customs. Tibiscum (Acta Mvsei Caransebesiensis)3: 114-123.
 • Golubović, S. Mrđić, N. 2013. T-PAS – Project on tourist promotion of the archaeological sites along the route Aquileia, Emona, Viminacium. Arheologija i prirodne nauke 8: 101-112.