Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

a

МА Нина Здравковић

  /  МА Нина Здравковић

МА Нина Здравковић

истраживач приправник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

nina_zdravkovic@yahoo.com

Област интересовања

 

МА Нина Здравковић се бави темама популаризације науке, популарне културе и науке, као и културним херојима и процесима њиховог креирања/митизације у савременом културном контексту. Њена истраживања обухватају и мултидисциплинарни приступ у археологији и социо-културној антропологији, што се огледа кроз њено истраживање организационе културе археолошких истраживања на простору Србије, од краја 19. века до савременог периода.

 

Образовање

 

2018 – Упис на докторске студије етнологије и антропологије,

Филозофски факултет у Београду

2018 – Мастер етнологије и антропологије,

Филозофски факултет у Београду

Одбрањена теза: “Михајло Пупин – Пут хероја, антрополошка анализа конструисања културног и националног јунака”

2016 – Дипломирани етнолог и антрополог,

Филозофски факултет у Београду

 

Запослење

  1. Археолошки институт у Београду, истраживач приправник

 

Језици: енглески, немачки, португалски

 

Ангажовање на пројектима

 

2022- “Како комуницирати савремену науку”, Центар за промоцију науке

 

Учешћe на међународним скуповима

 

2019 – Mimesis; Hungarian National Museum: “Remembering childhood: an anthropological perspective on childlore and growing up in Serbia during the last decade of the 20th century”

 

Учешћe на домаћим скуповима

 

2018 – Друштво, наука, прогрес; Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београд: “Михајло Пупин – Културни херој два просторно-историјска контекста”

2014 – Викенд нематеријалног културног наслеђа; Одељење за етнологију и антропологију на Филозофском факултету у Београду: Представљање резултата истраживања музике као нематеријалног културног наслеђа на примеру Фестивала културе младих у Књажевцу

 

Библиографија: 

 

Радови у научним часописима: 

Здравковић, Н. 2020. Са пашњака до културног хероја – Процеси митизације Михајла И. Пупина у савременом српском контексту. Антропологија 20(3): 215-231