Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

Средњи век и ново доба

Београдска тврђава је слојевит споменик културе који се простире на површини од близу 60 хектара у центру савременог града. Главни прилаз утврђењу је водио правцем Цариградског друма, односно данашње Узун Миркове улице која усмерава према главној тврђавској капији – Стамбол капији

Тврђава Копријан је подигнута на стратешки добром месту, на обронцима планине Селичевице, над десном обалом Јужне Мораве близу ушћа Топлице. Позиција тврђаве – над Курвинградском сутеском а на јужном ободу Нишке котлине, био је од велике важности, имао је улогу да наџире путни правац дуж моравске долине и брани пут према северу.