Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

проф др Александар Бошковић

проф др Александар Бошковић

научни саветник, редовни професор

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

aleksandarbos@gmail.com

Област интересовања

 

Др Александар Бошковић бави се начинима на које људи представљају себи свет у коме живе – кроз ритуале, обреде и свакодневне интеракције. Ово представљањ еможе да се одвија кроз митове и религије, али и кроз културне симболе које људи константно стварају. Проток ових културних симбола представља суштину комуникације између различитих друштава и култура. Још један важан део интересовања односи се на различите методолошке претпоставке научнихи страживања, посебно када се ради о проучавању аспеката духовног живота праисторијских и пре-модерних друштава. Бошковић се бави и проучавањем различитих антрополошких традиција („светске антропологије“), као и начинима на које се ове традиције прилагођавају променама у савременом свету, са глобализацијом знања и отварањем великих питања, као што је то „Антропоцен“.

 

Образовање

 

 1996 – Ph. D. in Social Anthropology
University of St Andrews, Škotska, VelikaBritanija,
Одбрањена теза: Constructing Gender in Contemporary Anthropology

1993 – M.A. in Anthropology
Tulane University, New Orleans (LA), SAD,
Одбрањена теза: William Robertson Smith and the Anthropological Study of Myth

1990 – Дипломирани филозоф
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2019- Археолошки институт у Београду, научни саветник
2017-  Факултету за примјењену науку, УДГ, Подгорица, Црна Гора, редовни професор антропологије
2013- Филозофски факултет Универзитета у Београду, Редовни професор антропологие
2007-2019 – Институт друштвених наука у Београду, научни саветник
2003-2007 – Институт друштвених наука у Београду, виши научни сарадник
2003-2006 – Department of Anthropology, Rhodes University, Grahamstown, Južna Afrika, Senior Lecturer
1999-2015 – Fakulteta za družbene vede (FDV), Univerza v Ljubljani, Slovenija, gostujući profesor u postdiplomskom programu antropologije,
1999-2001 – Departamento de Antropología, Universidade de Brasília, Brazil, Professor Visitante de EtnologiaEuropea
1994-1996 – Department of Social Anthropology, University of St. Andrews, Škotska, Velika Britanija,Asistent i predavač (Tutor and Part-time Lecturer),

 

Језици:  енглески, француски, португалски, шпански, македонски, словеначки, бугарски, немачки

 

Руковођење пројектима

 

(2011-2018) Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ, Институт друштвених наука Београд.

(2018-) Rationality in Anthropology. Пројекат финансиран од стране: Collegium de Lyon (Francuska) и OSF (New York, SAD).

(2013-2017) Cognitive Approaches in Anthropological Theory and Practice. Пројекат финансиран од стране: DAAD i Max Planck Institut für ethnologische Forschung (Halle, Nemačka).

(2010) Ставови грађана Србије о родној равноправности. Пројекат Управе за родну равноправност и Министарства рада и соцјалне политике Републике Србије, финансиран од стране Шведске агенције за међународну сарадњу(SIDA).

(2010) Међуетнички односи у функцији помирења. Пројекат финансиран од странеKonrad Adenauer Stiftung (Beograd).

 

Ангажовање на пројектима

 

2019 – ИРС – Виминацијум, римски град и легијск и војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавремених технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3D визуализације, Археолошки институт Београд.

2011- Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ, Институт друштвених наука Београд.

2018- Rationality in Anthropology.

2013-2017 Cognitive Approaches in Anthropological Theory and Practice.

2010 Ставови грађана Србије о родној равноправности.

2010 Међу етнички односи у функцији помирења.

2006-2010 Демократски модели унапређивања друштвене кохезије, толеранције, људских права и привредног развитка у политичким и институционалним процесима европских интеграција Србије, Институт друштвених наука Београд.

2002-2005 Транзиција друштва и привреде Србије у процесу глобализације и региоинализације – правци промена и апликативни модели (1800), Институт друштвених наука Београд.

 

Чланства

 • Association of Social Anthropologists of the UK and the Commonwealth (ASA).
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES).
 • Overseas Fellow, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (RAI)
 • European Association of Social Anthropologists (EASA).
 • International Association for Comparative Mythology (IACM).
 • American Anthropological Association (AAA), The Prehistoric Society, American Philosophical Association (APA), kaoi Association of Southeastern European Anthropologists (InASEA).

 

Учешћа на међународним скуповима

 

Ratio is Said in Many Ways: Reason, Rationality and Rationalization between the Modern and Contemporary Eras – Napoli (Italija), 2019

Rationality in the transnational world – New perspectives, ULL2, Collegium de Lyon – Lyon (Francuska), 2019

EASA Conference – Stockholm (Švedska), 2018

18th World Congress of IUAES – Florianópolis (Brazil), 2018

World Humanities Conference, UNESCO – Liège (Belgija), 2017

12th ICUPE Conference – Mostar (Bosna i Hercegovina), 2017

11thAnnual International Conference on Comparative Mythology – Edinburgh (Škotska, VelikaBritanija), 2017

13th SIEF Congress – Göttingen (Nemačka), 2017

Making Anthropology Matter, EASA invited conference – Prague (Češka), 2015

African Political Systems Revisited – Halle (Nemačka), 2015

Who are “We”: Reimagining alterity and affinity in anthropology – Cambridge (VelikaBritanija), 2014

IUAES Inter-Congress – Chiba (Japan), 2014

The Rise of anthropology ‘on the margins of Europe’, 1945-1991 – Halle (Nemačka), 2011

 

Учешћана домаћим скуповима

 

Društvo nauka progres – Lewis Henry Morgan (1818-1881), Filozofski fakultet i Univerzitet u Beogradu – Beograd, 2018

Individualizam, Institut društvenih nauka – Beograd, 2017

 

Библиографија

 

Монографије

 • Bošković, A. 2017. Mesoamerican Religions and Archaeology: Essays in Pre-Columbian Civilizations, (Archaeopress Pre-Columbian Archaeology, 7) Oxford: Archaeopress.
 • Bošković, A. Kratak uvod u antropologiju, Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Bošković, A. 2006. Mit, politika, ideologijaOgledi iz komparativne antropologije, Beograd: Institut društvenih nauka.
 • Bošković, A. Religija i kultura Maja, Beograd: Kodeks.

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Bošković, A. Individualizam u antropologiji, u Individualizam, ur. S. Ignjatović, A. Bošković, 4-25. Beograd: Centar za antropološka istraživanja i Institut društvenih nauka.
 • Bošković, A. Serbia and the surplus of history: Being small, large, and small again, in Small Countries: Structures and Sensibilities, ed. U.Hannerz, A. Gingrich, 195-209. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Bošković, A. Ignjatović, S. Gender equality in Serbia, in Gender Equality in a Global Perspective, ed. A. Örtenblad, R. Marling, S.Vasiljević, 198-223. New York and London: Routledge.
 • Bošković, A. Escape from the future: Anthropological practice and everyday life, in Balkan Heritages, ed. M.Couroucli,T.Marinov, 229-245. London: Ashgate.
 • Bošković, A. Eriksen, T. H. Introduction [Other People’s Anthropologies], in: Readings from a History of Anthropological Theory, 4thedition, ed. P. A. Ericksen, L.D. Murphy, 562-574. Toronto: University of Toronto Press.

 

Приређени тематски зборници

 • Bošković, A. Vukomanović, M. Jovanovićem, Z. 2015. Rečnik božanstava i mitskih ličnosti sveta, Beograd: Službeni glasnik i Institut društvenih nauka.
 • Bošković, A. Hann, C. The Anthropological Field on the Margins of Europe, Berlin: Lit Verlag.
 • Bošković, A. Other People’s Anthropologies: Ethnographic Practice on the Margins. Oxford,New York: Berghahn

 

Радови у научним часописима

 • Bošković, A. Anthropology and Nationalism. American Anthropologist121(4): 924-928.
 • Bošković, A. Štrkalj, G. Buturović, Ž. Attitudes of Serbian biological anthropologists toward the concept of race. Anthropologie57(3): 287-297.
 • Bošković, A. Čitanje kultura. Antropologija, arheologija i razumevanje drevne Mezoamerike. Glasnik Etnografskog instituta SANU66(2): 271-285.
 • Bošković, A. 2015 Pisati istoriju. Ili: istorija antropologije kao antropološki problem. Etnološka tribina45/38: 150-160.