Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

SEADDA

SEADDA

Руководилац: др Милица Тапавички-Илић (испред Археолошког института)

Сарадници:
др Јелена Анђелковић Грашар
МА Ивана Косановић

Институције укључене у процес истраживања:
University of York (UK), Prof Julian Richards, Dr Holly Wright,
Institute for Oriental and European Archaeology (AT), Dr Edeltraud Aspöck
Institut National de Recherches Archeologiques Preventives (FR), Amala Marx and Kai Salas-Rossenbach
Valentina Vasallo, The Cyprus Institute, Kipar
Liat Weinblum, Israel Antiquities Authority, Izrael
Regina Varniene-Janssen, Vilnius University Faculty of Communication, Litvanija
Kate Fernie, 2Culture Associates, Velika Britanija
Benjamin Štular, Institut za Arheologiju, Slovenija
Filomena Sirovica, Narodni muzej u Zagrebu, Hrvatska
Ivan Radman Livaja, Narodni muzej u Zagrebu, Hrvatska
Ulf Jakobsson, Lund University, Švedska
Nurdan Atalan Cayirezmez, British Institute at Ankara, Turska
Martina Trognitz, Austrijska akademija Nauka, Austrija
Ann Degraeve, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, Belgija
Ivana Pandžić, University of Banja Luka, Bosna i Hercegovina
David Novak, Institute of archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prag, Češka
Anna Wessman, University of Helsinki, Finska
David Wigg Wolf, Roemisch Germanische Kommission, Nemačka
Despoina Tsifaki, „Athena“ Research center, Grčka
Hella Hollander, Data Archiving and Networked Services (DANS), Holandija
Espen Uleberg, University of Oslo, Norveška
Natalia Botica, Universidade do Minho, Portugalija

Saving European Archaeology from the Digital Dark Age – SEADDA

Овај пројекат се бави базама археолошких података широм Европе за које важи да су доступне свима (free access), али којe се не чувају, нити складиште на одговарајући начин. С обзиром на осетљивост дигиталних података, као и на немогућност обнављања већине археолошких истраживања, постoји реална опасност да се у твз. Мрачном добу дигитализације (Digital Dark Age) заувек изгуби читав низ истраживања.

Да би се овакви случајеви избегли, кроз овај пројекат је постављен циљ да се окупе са једне стране археолози, а са друге стране стручњаци за (дигиталне) базе података, како би се заједно позабавили овим проблемом. Даље, сваки учесник би био у могућности да представи актуелно стање у својој земљи, а самим тим и да ради на решавању таквог конкретног случаја, наравно уз помоћ и консултације са колегама.

Иако постоје одговарајући међународни стандарди које треба примењивати, не постоји јединствени начин креирања складишта тј. база. Да би се дошло до успешног решења, потребно је да археолози буду одлучујући фактор и одреде како би требало складиштити и чувати њихове податке тако да буду увек корисни и доступни. Са друге стране, SEADDA ће имати улогу у успостављању области истраживања везаних за архивирање, доделу и слободан приступ археолошким подацима.

Опис активности на пројекту:

Учешће и организовање радионица и скупова везаних за тему пројекта, промоција пројекта, публиковање чланака произашлих из сарадње на пројекту, повезивање са осталим учесницима пројекта и успостављање међународне сарадње.

Својство института: Равноправан предлагач и партнер, са др М. Тапавички-Илић у својству члана управног одбора (Management Committee). Остали учесници на пројекту су Ј. Анђелковић Грашар и И. Косановић.

Сарадници

виши научни сарадник

научни саветник

стручни сарадник

Одабрана библиографија:

Šegan-Radonjić M. and Tapavički-Ilić M. (2021): Digitisation and Data Management of Archaeological Heritage in Serbia (1991-2020), Internet Archaeology 58.

https://intarch.ac.uk/journal/issue58/

https://doi.org/10.11141/ia.58.15

Tapavički-Ilić M., Šegan Radonjić M. (2021): Methods and Capacity in Archaeological Data Management in Serbia, Arheologija i prirodne nauke (Archaeology and Science) 17, Beograd 2021, 113 – 134.

Šegan-Radonjić M. i Tapavički-Ilić M. (2020): Serbian Archaeology in Digital Era – The State of the Art, Arheologija i prirodne nauke (Archaeology and Science) 16, Beograd 2020, 205 -229.

Тапавички-Илић М. (2021): Пројекат COST ACTION 18128 – SEADDA Saving European Archaeology from the Digital Dark Age, Археологија у Србији 2019 – Преглед истраживања, Археолошки институт, Београд 2021, 405 – 408.

Подели ово