Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Немања Марковић

др Немања Марковић

виши научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

n.markovic@ai.ac.rs
nemamarkovic@gmail.com

Образовање

 

2018 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Економија рановизантијске метрополе Царичин град: археозоолошки приступ

2013 – Мастер археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Промене у експлоатацији животиња на рановизантијском налазишту Царичин град: остаци фауне из  комплекса југоисточне угаоне  куле Доњег града

2012 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2023 – Археолошки институт, виши научни сарадник

2019 – Археолошки институт, научни сарадник
2014 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2013 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: енглески

 

Награде и стипендије

 

Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије током основних и  мастер студија

Повељa градске општине Младеновац из области науке 2018.

Студијски боравак у Римско-германском централном музеју (Мајнц, Немачка), 2015.

 

Ангажовање на пројектима

 

(2020-2022) Регионална апсолутна хронологија касног неолита у Србији, Фонда за наука републике Србије, Балканолошки институт САНУ

(2019) Израда финалне документације и обезбеђивање трајног и безбедног складиштења остеолошког материјала са ранијих антрополошких истраживања у Сирмиуму, Министарства културе и информисања Републике Србије, Aрхеолошки институт

(2019) Археолошка налазишта и налази средњег века са територије Младеновца, Министарства културе и информисања Републике Србије, Музеј града Београд

(2013-2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Aрхеолошки институт

(2013- ) Српско-француско-немачка истраживања Царичиног града, Археолошки институт у Београду, École française de Rome, CNRS, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz

 

Чланства

 • Српско археолошко друштво
 • International Council for Archaeozoology – ICAZ

 

Учешћа на међународним скуповима

 

8th Animal Palaeopathology Working Group Meeting (International Conference of the ICAZ), Wrocław, Poland, 6–10th September 2022

Relatively Absolute. Absolute and Relative Chronologies of the Neolithic Period in Southeast Europe, Belgrade, Serbia, 10th june 2022

9th Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, Croatia, 2nd – 3rd December 2021

European Association of Archaeologists, 27th annual meeting, Kiel, Germany, 8–11th September 2021

14th meeting of the worked bone research group ICAZ, Johannesburg, Republic of South Africa, 30th August to 3rd September 2021

2nd Faunal Interest Group Symposium: Zooarchaeology Beyond Food, Toronto, Canada, 15thJanuary, 2021

23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, Serbia, 22nd–27th August 2016

6th Animal Palaeopathology Working Group Meeting (International Conference of the ICAZ), Budapest, Hungary, 26–29th May 2016

10th Meeting of The Worked Bone Research Group (International Conference of the ICAZ), Belgrade, Serbia, 25–30th August 2014

3rd International landscape archaeology conference, Rome, Italy, 17–20th September 2014

European Association of Archaeologists, 20th annual meeting, Istanbul, Turkey, 10–14th September 2014

5th Animal Palaeopathology Working Group Meeting (International Conference of the ICAZ), Stockholm, Sweden, 31st May to 2nd June 2013

Animals and Archaeology workshop, Visegrád, Hungary, 14–16th June 2013

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скупови Српског археолошког друштва 2013, 2014, 2019, 2020.

Културно историјска баштина југа Србије, Лесковац, 27–28. март 2019.

Скуп поводом 600 година манастира Павловац, Младеновац, 31. јул 2017.

 

Библиографија

 

Монографије

 • Катић, В. Марковић Н. 2020. Археолошко наслеђе Младеновца од раног средњег века до  раног модерног доба. Младеновац: ГО Младеновац.

 

Поглавља у  монографијама и зборницима

 • Marković N. Stevanović O. Krstić, N. Marinković D. Janeczek M. Chrószcz A. Ivanišević V. 2018. Animal Health in Justiniana Prima (Caričin Grad): Preliminary Results, in Care or Neglect? Evidence of Animal Disease in Archaeology, eds. L. Bartosiewicz, E. Gál, 61–78. Oxford: Oxbow books
 • Marković, N. and Stamenković, S. 2016. Antler workshop in Caričin Grad (Justiniana Prima): Reconstruction of the tehnological process, in Close to the bone: current studies in bone technologies, ed. S. Vitezović,218–225. Belgrade: Institute of Archeology
 • Марковић, Н. Булатовић, Ј. 2021. Археозоолошке одлике средњовековног привређивања на примерима Тврђаве Рас, манастира Студенице и Рудника, у Свет средњовековних утврђења, градова и манастира. Омаж Марку Поповићу, ур. В. Иванишевић, В. Бикић, И.  Бугарски, 347–359. Београд, Археолошки институт – Омладинско позориште ДАДОВ.
 • Марковић, Н. 2015. Исхрана у манастиру Студеница: археозоолошка сведочанства, у М. Поповић, Манастир Студеница – археолошка истраживања, 95–406. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе и Археолошки институт

 

Приређени тематски зборници

 • Marković, N. Bulatović, J. 2020. Animal Husbandry and Hunting in the Central and Western Balkans Through Time. Oxford: Archaeopress.
 • Катић В. и Марковић Н. 2017. 600 година манастира Павловац,  Младеновац: ГО Младеновац

 

Радови у научним часописима

 • Marković, N. Bulatović, J. Krstić, N. Marinković, D. Pantović, I. Russell, N. Rothschild, B. Marić, M. 2022. Severe traumatic lesions in the Late Neolithic cattle from the site of At-Vršac, Serbia. International Journal of Osteoarchaeology. https://doi.org/10.1002/oa.3147
 • Yu, H. et al. 2022. Palaeogenomic analysis of black rat (Rattus rattus) reveals multiple European introductions associated with human economic history. Nature Communications13 (2399): 1–13.
 • Marković, N., Ivanišević, V., Baron, H., Buckley, M., 2021. The last caravans in antiquity: Camel remains from Caričin Grad (Justiniana Prima). Journal of Archaeological Science: Reports38: 1–14.
 • Marković, N. Stevanović O. Krstić, N. Marinković, D. Buckley, M. 2019. A case study of vertebral fusion in a 19th-century horse from Serbia. International Journal of Paleopathology27: 17–23.
 • Marković, N. Janeczek, M. Marinković, D. Stevanović, O. Krstić, N. Petrujkić, K. and Trailović, R. 2015. Paleopathological and radiological examination of the Avar period horse bones from central Balkans (Serbia). Medycyna Weterynaryjna 71 (10): 619–626.
 • Marković, N. Stevanović O. Nešić, V. Marinković, D. Krstić, N. Nedeljković, D. Radmanović, D. Janeczek, M. 2014. Palaeopathological study of Cattle and Horse bone remains of the Ancient Roman city of Sirmium (Pannonia / Serbia). Revue de Médecine Vétérinaire 165 (3-4): 77–88.
 • Marković, N. and Bulatović, J. 2013. Ploughing in Medieval Times on the territory of present-day Serbia. Archeometriai Műhely X (3): 225
 • Марковић, Н. 2013. Скелет коња из коњаничког гроба са некрополе Ушће код Обреновца. Зборник Народног музеја XXI-1: 276–290.