Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.

др Стефан Поп Лазић

др Стефан Поп Лазић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

stefanpo@gmail.com

Област интересовања и метод истраживања

 

Др Стефан Поп Лазић активно је ангажован у истраживањима најзначајнијих античких локалитета у Србији – Сирмијума, Сингидунума и Ромулијане (Гамзиграда). Своју пуну пажњу усмерио ка проучавању римских утврђења на тлу данашње Србије, као и проблемима везаним за римску војску. Поред овога бавио се анализом споменика материјалне кутуре: оловним фигурама и римским сакофазима.

 

Образовање:

 

2008 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Фортификације античког Сингидунума

2001 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Античке некрополе Сингидунума

1997 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду,

 

Запослење:

 

2009 – Археолошки институт у Београду, научни сарадник
1998 – Археолошки институт у Београду, истраживач-сарадник

 

Језици: енглески

 

Ангажовање на пројектима

 

(2012-) Danube Limes Brand (Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in the Lower Danube)(SEE/D/0307/4.3/X), akronim DLB (Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska)

(2011–) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римских провинцијама на тлу Србије, руководилац: др Ивана Поповић, Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, Археолошки институт Београд

(2002–2010.) Урбанизација и трансформација градских центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера на простору римских провинција Моесиа, Паннониа и Далматиа, руководилац др Ивана Поповић, Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.

(2006.) Stone Use in Roman Towns. Resources, Transport, Products and Clients, руководилац др Бојан Ђурић, Филозофског факултета у Љубљани, Археолошки институт, Музеј Срема, Народни музеј у Зајечару.

(1998–2002.) Научно истраживачки пројекат за Београдску Тврђаву, руководилац М. Поповић, Археолошки институт Београд

 

Чланства

 • Српско археолошко друштво

 

Библиографија: 

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Djurić, B. Jovanović, D. Pop-Lazić, S. Prohaska, W. 2018. The Stones of Felix Romuliana (Gamzigrad, Serbia), in Proceedings of the XI ASMOSIA Conference, eds. D. Matečič Poljak, K. Marasović, 485-498. Split
 • Поп-Лазић, С. Јевтовић, Љ. Вујадиновић, В. 2018. Римски лимес и провинције на територији данашње Србијe/Roman Limes and provinces at the terittory of modern Serbia, у Римски лимес и градови на тлу Србијe/ Roman limes and cities on the territory of Serbia, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 14-19. Београд: Археолошки институт, Српска академија наука и уметности
 • Поп-Лазић, С.  Вујадиновић, В.  Данковић И. 2018. Војна опрема/Military equipment, у Римски лимес и градови на тлу Србијe/ Roman limes and cities on the territory of Serbia, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 20-27. Београд: Археолошки институт, Српска академија наука и уметности
 • Поп-Лазић, С. 2018. Сингидунум/Singidunum, у Римски лимес и градови на тлу Србијe (Roman limes and cities on the territory of Serbia, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 28-35. Београд: Археолошки институт, Српска академија наука и уметности
 • Поп-Лазић, С. 2018. Феликс Ромулијана (Гамзиград)/Felix Romuliana (Gamzigrad), у Римски лимес и градови на тлу Србијe /Roman limes and cities on the territory of Serbia, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 166-171. Београд: Археолошки институт, Српска академија наука и уметности
 • Pop-Lazić, S. Živić, M. Popović, B. Vujadinović, V. 2014. Gamzigrad (Felix Romuliana) – Istraživanje kule 15 u toku 2012-2013. godine, Arheologija u Srbiji, Projekti arheološkog instituta u 2013. godini, ur. D. Antonović, 70-75.Beograd: Arheološki institut. https://www.academia.edu/9895398/Arheologija_u_Srbiji_Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2013._godini
 • Popović, I. Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. Cabunac, E. 2014. Arheološka iskopavanja u Sremskoj Mitrovici 2013. godine – Lokalitet 85, Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2013. godini, ur D. Antonović, 43-47. Beograd: Arheološki institute https://www.academia.edu/9895398/Arheologija_u_Srbiji_Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2013._godini
 • Pop-Lazić, SŽivić Popović, B. Vujadinović, V. 2014. Gamzigrad – Felix Romuliana: Iskopavanja 2012. godine – Kula 15., Arheologija u Srbiji, Projekti arheološkog instituta u 2012. godini, ur. D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 74-77. Beograd: Arheološki institut. https://www.academia.edu/6537417/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2012._godini
 • Pop-Lazić, S. Popović, B. Vujadinović, V. 2014.Gamzigrad – Felix Romuliana: Iskopavanja 2012. godine – Severno naselje., Arheologija u Srbiji, Projekti arheološkog instituta u 2012. godini, ur D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 78-81. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/6537417/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2012._godini
 • Pop-Lazić, S. 2013. Review of Late Roman Army in Serbia/ Преглед римске војске у Србији током касне антике, in Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The Birth of Cristianity in the Roman Provinces on the Soil of SerbiaКонстантин Велики и Милански едикт 313. Рађање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије, eds. I. Popović, B. Borić-Brešković, 54-67. Belgrade: National Museum in Belgrade (Archaeological Monographs 22)

 

Приређени тематски зборници

 • Поп-Лазић, С. 2018. Римски лимес и градови на тлу Србијe (Roman limes and cities on the territory of Serbia), Београд: Археолошки институт, Српаска академија наука и уметности

 

Радови у научним часописима

 • Pop-Lazić, S. 2012. Some observations on Lead Figurines of the Goddess Venus in the area between Sirmium and Vimincium. StarinarLXII: 151-164.
 • Pop-Lazić, S. 2008. Late Roman Necropols Beljnjača in Šid. Starinar LVIII:163–173.
 • Pop-Lazić, S. 2005. Novi nalazi antičkih grobova u Singidunumu. Singidunum4:125–136.
 • Pop-Lazić, S. 2005. Ostaci antičke urbane zone na dunavskoj padini. Singidunum4: 7–43.
 • Pop-Lazić, S. 2002. Nekropole rimskog Singidunuma. Singidunum3: 7–100.
 • Pop-Lazić, S. 2002. Olovna ikona iz utvrđenja na Trojanu. Novopazarski zbornik26: 7–15.
 • Поп-Лазић, С. 1995-1996. Још једна икона подунавског коњаника откривена на територији југословенског Подунавља. Зборник Историјског музеја Србије29–30: 123–125.
Подели ово