Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Библиотека

Библиотека Археолошког института је научноистраживачка библиотека. Установљена је одмах по оснивању института 1947. године, а првог библиотекара Надежду Мадић добија 1949. године. Од 1984. године библиотеку води Верона Милетин, а на њено место долази Љубица Цветковић 1999. године. Од марта 2020. године библиотеком руководи Сања Никић.

Фонд броји преко 17.700 монографских и 27.700 серијских публикација (податак од децембра 2023. године). Примарни каталог за обраду монографских публикација је локална електронска база WINISIS инсталирана 1995. године. У јуну 2022. године приступљено је COBISS систему узајамне каталогизације те се оба каталога засада воде паралелно. Серијске публикације воде се у акцесорном и топографском каталогу.

Захваљујући издавачкој делатности Института, од оснивања библиотеке до данас размена публикација се одвијала са око 70 установа у земљи и око 370 у иностранству. Данас се фонд увећава разменом, a у нешто мањој мери поклоном и куповином. У фонду се налазе веома значајна издања из области археологије, историје, историје уметности, архитектуре, геофизике, као и других сродних научних дисциплина. Бројне публикације не поседује ниједна библиотека у Србији осим библиотеке Археолошког института.

Посебне целине чине легати Ђурђа Бошковића (око 5 000 јединица грађе), Милутина Гарашанина (око 7 000 јединица) и Војислава Трбуховића (око 3 000 јединица). Ради се на томе да легати постану доступни за коришћење.

Библиотека има приступ електронским издањима великог броја страних књига и часописа преко Kонзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (KoBSON).

У библиотеци се уређује дигитални репозиторијум Археолошког института РАИ, као и научни део портала еНаука (НИО уредник). У јуну 2022. године приступљено је COBISS систему узајамне каталогизације те се оба каталога засада воде паралелно.

Радно време библиотеке је од понедељка до петка од 9 до 15 часова. Пожељно је најавити се путем мејла.

Библиотекар
Сања Никић
Дипломирани библиотекар
s.slankamenac@ai.ac.rs
sanja.slankamenac27@gmail.com