Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.

др Славиша Перић

др Славиша Перић

научни саветник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

slavisa.r.peric@gmail.com
slavisa.r.peric@gmail.com

                                                                                                              

Област интересовања 

                                                                                                                 

Др Славиша Перић се више од 30 година бави неолитским културама Балкана, са тежиштем на процес неолитизације централног Балкана. Анализом археолошке грађе, бавио се културно-хронлошким односом мезолитске културе Лепенски Вир и страчевачке културе на самом Лепенском Виру и питањем културне и популацијске основе на којој су формирана прва неолитска насеља централног Балкана. Последњих 20 година, интензивним мултидисциплинарним теренским истраживањима и анализом резултата ранијих истраживања, настоји да сагледа улогу средњег Поморавља у неолитизацији југоисточне Европе.

 

Образовање

 

1993 – Доктор археологије,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Какањска и бутмирска култура

1989 – Магистар археологије,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Бронзано и жељезно доба у горњем току ријеке Босне

1981 – Дипломирани археолог,
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2017 – Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, редовни професор
2012 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2005 – Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, ванредни професор
2000 – Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, доцент
1996 – Археолошки институт, научни сардник
1994 – Археолошки институт, истраживач сарадник
1991 – Земаљски музеј Босне и Херцеговине, кустос за неолит и енеолит
1989 – Народни музеј Ваљево, кустос за праисторију
1982 – Завичајни музеј Високо, кустос археолог

 

Језици: Руски

 

Руковођење пројектима:

 

(2012-) Стална археолошка радионица – средње Поморавље у неолитизацији југоисточне Европе – Дреновац неолитски мегалополис“, Министарство културе и информисања Републике Србије.

(2010-2019) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технички процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије“ у оквиру кога је координатор потпројектне теме Културне интеракције у транзиционим процесима од млађег палеолита до раног енеолита на територији Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

(2012-2014) Културне и економске везе источне Европе и балканског региона (на основу археолошког материјала, коруководилац међуакадемијског пројекта Археолошког института Руске Академије наука и Археолошког института Београд, као представника Срске академије наука и уметности

(2002-2011) Стална археолошка радионица – средње Поморавље у неолитизацији југоисточне Европе,   Министарство културе и информисања Републике Србије.

(2000-2010)  Култура Лепенског Вира: културни процеси и трансформације од 9. до 6. миленијума пре н.е., Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије.

(2009-2010) Курикулум реформа наука о културном насљеђу у Босни и Херцеговини (BIHERIT); координатор пројекта

(2005-2006) Културне промене ловачкосакупљачких заједница у карпатско-подунавском региону у периоду позног плаистоцена и раног холоцена, Филозофског факултета Београд, Народног Музеја Београд, Универзитета у Канзасу, као представник Археолошког института, један од четири руководиоца пројекта.

 

Чланства

 

 • Српско археолошко друштво (САД)
 • Европска асоцијација археолога (ЕАА)
 • Друштво археолога Републике Српске – председник Управног одбора
 • Немачки археолошки институт (DAI) – дописни члан
 • Национални археолошки институт Бугарске академије наука- почасни члан

 

Учешће на међународним скуповима

 1st Conference on the Early Neolithic of Europe, Barcelona 6-8 November 2019.

 US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop, Belgrade, Serbia, August 26-28, 2018.

 Prehistoric Houses in the Balkans: Profane and Sacred Contexts (sixth to fifth millennium BC); Stara Zagora, 14–17 May 2015.

 Northern Greece and the Southeastern Europe during the Neolithic. An interaction zone, Thessaloniki, 26–29 June 2014.

 Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe. International Symposium (Humboldt Kolleg) in Provadia, Bulgaria 30 September – 4 October, Sofia 2010.

 1. jusqu’aux guerres daciques: Koloquium in Kladovo – Drobeta – Turnu Severin (september – oktober 1998), Beograd 1999.

 

Учешће на домаћим скуповима

(2011-2013,2018) Годишњи скуп: Резултати истраживања Археолошког Института, Виминацијум.

(2017) Српско археолошко друштво XL скупштина и годишњи скуп и прослава 70 година археолошког института (MNEMOSYNON FIRMITATIS) Београд, 5-7. Јун 2017.

(2006) Меморијал Драгослава Срејовића, Крагујевац, 28. – 29. novembar 2006.

(1997) Rad Dragoslava Srejovica na istrazivanju praistorije centralnog Balkana, Kragujevac, 27 – 29. Novembar 1997.

 

Библиографија

 

Монографије

 • Perić, S., Nikolić, D. 2016. Lepenski Vir: Stratigraphy, Chronology and Periodizacion: (Excavations 1966, Arheološki institut,  Beograd 2016. ISBN 978-86-6439-001-9
 • Перић, С. 1995. Бутмирска култура, Београд 1995, ISBN 86/80093-05-X; 86-80093-08-4.

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Перић, С.  Бајчев, O. Обрадовић, Ђ., Стојановић, И. 2016. Неолитско насеље Павловац – Гумниште: резултати заштитних ископавања 2011. године, у (С. Перић, А. Булатовић ед.) Археолошка ископавања на аутопуту Е75 (2011-2014), Београд 2016, 221-274.
 • Perić, S. 2004.Problem of Neolithization in Central Pomoravlje, in The Neolithic in the Middle Morava Valley 1, Belgrade 2004, 11-34.
 • Perić, S. Nikolić, D. 2004. Stratigraphic, Cultural and Chronological Characteristics of the pottery from Lepenski Vir – 1965 Excavations, The Neolithic in the Middle Morava Valley 1, Belgrade 2004, 157-217.
 • Perić S. 2006. The Gradac Period in the Neolithic Settlements in the Middle Morava Valley, in Homage to Milutin Garašanin, Begrade 2006,235-250.
 • Perić, S. Rummel C. Schafferer G. Winger D. Wendling H. 2016,  Geomagnetic survey of Neolithic settlements in the middle Morava Valley – preliminary results, in Perić S., The Neolithic in the Middle Morava Valley, No 2: new insights into settlements and economy, Belgrade 2016, 9-25.

 

Radovi u naučnim časopisima

 • Perić S. 2017. Drenovac: a Neolithic settlement in the Middle Morava Valley, Serbia, Antiquity Volume 91, Issue 357, e4(2017) 1-7.
 • Perić S. and Nikolić D. 2011. A Contribution to Understanding Stratigraphy of Lepenski Vir, Старинар LXI/2011, Beograd 2011, 33-59.
 • Perić, S. 2009. The Oldest Cultural Horizon of  Trench XV at Drenovac, Старинар LVIII/2008, Belgrade 2009, 29-44.
 • Perić S. and  Nikolić D. 2008. On the Issue of an Ossary – Pit Dwelling Z in the Oldest Horizon at Vinča, Starinar LVI/2006, Beograd 2008, 47-72.
 • Perić, S. 2004. Topografija i kulturno-hronološke karakteristike naselja bronzanog i gvozdenog doba u gornjem toku reke Bosne, Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine 4, Beograd 2004, 1-41.
 • Perić, S. 2003. Hronologija, mehanizam prodora i kulturno-stratigrafski položaj keltske keramike u okviru srednjobosanske grupe, Radovi Filozofskog fakulteta 3-4, Pale 2003, 354-370.
 • Perić, S. 2002. O problemu nacina sahranjivanja u gornjem toku reke Bosne tokom bronzanog i gvozdenog doba, 179 – 198, Godisnjak/Jahrbuch, Knjiga/Band  XXXII, Centar za balkanoloska ispitivanja/Zentrum für Balkanforschungen, Knjiga/Band 30, Sarajevo-Frankfurt am Main – Berlin – Heidelberg 2002.
 • Perić, S. 2001. Die kulturele Charakter und die Chronologie der Starcevo-Elemente im Neolithikum der westlichen Balkanregionen, 9 – 39, Starinar LI/2001, Beograd 2001.
 • Perić, S. 1999. Višeslojna neolitska naselja i problem kulturne stratigrafije neolita na teritoriji Srbije, 11 – 33, Starinar XLIX (1998), Beograd 1999.
 • Perić, S. Kult – Rhytone der neolithischen Viehzüchter der Balkanhalbinsel, Starinar  XLVII (1996), Beograd 1996, 21 -66.
 • Perić, S.  1995. Celtic Pottery in Setlements of the Central Bosnian Culture Group, Starinar XLV – XLVI (1994/1995), Beograd 1995, 113 – 131.
Подели ово