Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Огњен Младеновић

др Огњен Младеновић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

mladenovic40@gmail.com

Област истраживања

 

MA Огњен Младеновић је кроз учешће на неколико домаћих и међународних пројеката оријентисан према истраживању питања порекла и дистрибуције калаја током бронзаног и гвозденог доба кроз геолошку и археолошку проспекцију, изотопске анализе и културно-историјску интерпретацију предмета од бронзе. Кроз учешће на бројним систематским истраживањима вишеслојних праисторијских локалитета своје истраживање усмерио је и према питањима архитектуре, унутрашње организације и међусобног односа праисторијских насења.

 

 Образовање

 

2023 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Обрасци насељавања у позном енеолиту и раном бронзаном добу на територији Централног Балкана

2018 – уписане докторске студије
Филозофског факултета у Београду

2017 – Мастер археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањен мастер рад: Порекло и дистрибуција калаја на територији Србије у периоду  позног бронзаног доба и прелазног периода.

2016 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

 Запослење

 

2023 – Археолошки институт, научни сарадник

2021 – Археолошки институт, истраживач-сарадник
2019 – Археолошки институт, истраживач-приправник

 

 Језици: енглески, француски

 

Ангажовање на пројектима

 

(2022-2025) THE FLOW: Interactions-Transmission-Transformation: Long-distance connections in Copper and Bronze Age of the Central Balkans;  Археолошки институт, Београд, Институт за нуклеарне науке “Винча”, Универзитет у Београду,  Филозофски факултет, Универзитет у Београду; под покровитељством Фонда за науку Републике Србије.

(2019-) Археолошка истраживања насеобинских система,обичаја сахрањивања и рудних ресурса у бронзаном добу северозападне Србије / Archaeological Investigation of the Settlement Systems, Burials, and Mining Resources in the Prehistory of Northwestern Serbia, колаборација са Бруклин колеџом Градског универзитета из Њујорка (САД) (Brooklyn College, City University New York).

(2017- )  Праисторијски пејзажи региона Пуста Река, Археолошки институт, Београд и Институт за европску и оријенталну археологију, Аустријска академија науке, Беч. 

(2010-2019) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (177020), руководилац др Славиша Перић, тема Материјална и духовна култура заједница металног доба у Србији, руководилац др Александар Булатовић, Археолошки институт, Београд.

 

 Чланства

 • Српско археолошко друштво (секретар)

 

 Учешћа на домаћим скуповима

 

(2017-2022) Годишњи скупови Српског археолошког друштва

 

 Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Filipović, V. i Mladenović, O. 2019. Prirodne karakteristike severnog Stiga i njegov strateški značaj u praistoriji i ranoj istoriji/Natural Characteristis of the Northern Stig Area and its Strategic Importance During the Prehistory and Early History, u: Viminacijum u Praistoriji/The Prehistory of Viminacium, ur. A. Kapuran, A. Bulatović, S. Golubović, V. Filipović, 11-24, Beograd: Arheološki institut.
 • Mladenović, O., Jovičić, M. i Danković, I. 2019. Naselje Skordiska na lokalitetima Rit i Nad klepečkom/Scordisci Settlement at the Sites of Rit and Nad Klepečkom, u: Viminacijum u Praistoriji/The Prehistory of Viminacium, ur. A. Kapuran, A. Bulatović, S. Golubović, V. Filipović, 177-222, Beograd: Arheološki institut.
 • Mladenović, O. 2019. A New Find of Bronze Hinged Fibula from the Vicinity of Svrljig, in: Papers in Honour of Rastko Vasić 80thBirthday, eds. V. Filipović, A. Bulatović, A. Kapuran, 355-366, Belgrade: Institute of Archaeology

 

Радови у  научним часописима

 • Filipović, V., Vučković, V. i Mladenović, O. 2019. Archaeological site of Bolnica and its importance for the prehistory of Central Morava Region. СтаринарLXIX: 113-138
 • Bogić, J. i Mladenović, O. 2019. Археолошка истраживања локалитета Бањица подно Сврљиг града у 2017. години: прелиминарни резултати. Етно-културолошки зборникXXII: 21-35.
 • Filipović, V. i Mladenović, O. 2017. Prilog proučavanju članaka astragalnih pojaseva sa teritorije centralne i jugoistočne Evrope. Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu34: 143-183.
 • Mladenović, O., Sremac, R. i Filipović, V. 2017. Astragal belt from Kablarovac and several chance finds from the vicinity of Šid. Arheologija i prirodne nauke12: 9-18.
 • Младеновић, О. 2017. [Лозница, културна страртиграфија праисторијских локалитета у Јадру, Рађевини и Азбуковици/ Loznica, cultural stratigraphy of the prehistoric sites in Jadar, Rađevina i Azbukovica. Археолошка грађа Србије X]. Гласник САД 33: 365-369.
 • Младеновић, О. 2017. Локалитет Градиште у Давидовцу код Врања: Покретни налази из старијег гвозденог доба са заштитних истраживања из 2011. године. ГласникСАД 33: 7-22.
 • Mladenović, O. 2017. Some remarks on tin ore deposits in the Balkans. Етно-културолошки зборникXXI: 11-20.
 • Mladenović, O. 2017. O primeni izotopskih analiza kalaja u Arheologiji. Artefakti1: 19-30.
 • Filipović, V., Bulatović, A., Bankoff, H. A., Powell, W., Mladenović, O., Gligorić, R. i Mason, A. 2019. Jadar: Preliminarni rezultati kampanje 2017. godine, u: Arheologija u Srbiji – projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 78-86.
 • Horejs, B., Bulatović, A., Milić, B., i Mladenović, O. 2019. Austrijsko-srpski projekat Praistorijski pejzaži u regionu Puste reke (Leskovac) – istraživanja 2017- godine, u: Arheologija u Srbiji – projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 169-172.
 • Bulatović, A., Bankoff, H. A., Gligorić, R., Powell, W., Filipović, V., Mason, A. i Mladenović, O. 2018. Lokalitet Tumuli kod mosta na Krivajici: preliminarni rezultati istraživanja 2016. godine, u: Arheologija u Srbiji – projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 23-27, Beograd: Arheološki institut.
 • Filipović, V., Popović, B., i Mladenović, O. 2017. Zaštitna istraživanja na lokalitetu Rosulja u Suševlju/Repištu kod Vladičinog Hana, autoput E75, u: Arheologija u Srbiji – projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 55-60, Beograd: Arheološki institut.