Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

др Снежана Голубовић

др Снежана Голубовић

научни саветник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

arheosneska@gmail.com

Област интересовања и метод истраживања

Др Снежана Голубовић је још као студент учествовала на великим ископавањима виминацијумске некрополе и од тада се бави истраживањима везаним за римску провинцијску археологију, што обухвата истраживања остатака римског града, војног логора и некропола Виминацијума. То подразумева свеобухватна истраживања материјалне и духовне културе античког становништва, односно бављење свим релевантним питањима везаним за проучавање настанка и развоја античког града и легијског логора. У својим истраживањима примењује мултидисциплинарни приступ што јој омогућава учешће на интердисциплинарном пројекту Виминацијум.

 

Образовање

2005 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Сахрањивање у Виминацијуму од I до IV века

1998 – Магистар археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Гробови у облик у бунара са некрополаВиминацијума

1985 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,

 

 Запослење

2022- Археолошки институт, директор
2022- Археолошки институт, научни саветник

2015 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2005 – Археолошки институт, научни сарадник
1999 –Археолошки институт, истраживач сарадник

 

 Језициенглески, немачки, француски

 

 Руковођење пројектима

(2015-2017) Пројекат Виминацијум – ископавања римског амфитеатра, руководилац систематских истраживања, Министарство културе и информисања, Археолошки институт

(2018-2019) Пројекат Виминацијум – ископавања легијског утврђења на локалитету Чаир, руководилац систематских истраживања, Министарство културе и информисања, Археолошки институт

(2015-2017) ARCHEST „Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium, у оквиру програма Creative Europe 2014-2020 (Italija, Slovenija, Srbija)

 

 Награде, стипендије и стручна усавршавања

(1991. – 1992.) Стипендија Покрајинског фонда за науку Војвођанске академије наука и уметности запостдипломске студије

(19.02.– 09.03.2001.) Студијски боравак на универзитету LMU у Минхену на позив проф. Михаела Макенсена (Michael Mackensen).

(01.11.2001.– 1.08.2002.) Стипендија Министарства за науку Баварске за припрему докторске тезе на Универзитету Лудвиг Максимилијан (Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialröemische Archäologie LMU München) у Минхену.

 

Ангажовање на пројектима

(2011. – ) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војнилогор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације–Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Археолошки институт

(2012. – 2014.) –Danube Limes Brand (Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in the Lower Danube)(SEE/D/0307/4.3/X), DLB (Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska)

(2011.–2012.) Tourist Promotion of the Archaeological Site sa long the route from Aquileia toViminacium (Culture Programme 2007-2013), T-PAS (Italija, Slovenija, Srbija)

(2006.–2011.) Урбанизација и трансформација градских центара цивилног,  војног и резиденцијалног карактера на простору римских провинциј– Moesia, Panonia, Dalmatia, Министарство науке и заштите животне средине, Археолошки институт

(2006. – 2011.) Примена геофичких метода ГИС, ГПР и ГПС технологија у истраживању римског града и легијског војног логора Виминацијума, Министарство науке и заштите животне средине

 

 Учешћа на међународним скуповима

Roman Capitals under Transition, Plovdiv, Bulgaria, Novemner 4th-7th  2019.

XXIVth international LIMES (Roman Frontiers) congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 3rd  -11th  2018.

Between East and West. Stobi and the Cities of the Roman Provinces in the Balkans, Stobi, Macedonia, September 27th -30th 2018.

42nd International Symposium of Archaeology and History in Memoriam Constantini Daicoviciu, Bajle Herkulane, Romania, March 9th -12th 2016.

XXIIIst international LIMES (Roman Frontiers) congress, Ingolstat, Germany, September 14th -20th  2015.

3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces,Vienn, Austria, November 11th -14th  2015.

Bridging the Danube, Roman Occupation and Interaction along the Middle Danube Valley, 1ST – 5TH C.AD, Timisoara, Romania, April 11th -12th 2014.

40th International Symposium on Archaeometry | ISA 2014, Getty Conservation Institute and University of California Los Angeles, Los Angeles, California, May USA, 19th -23th 2014.

39th International Symposium of Archaeology and History in Memoriam Constantini Daicoviciu, Religious Symbols-Christian Testimonies-Evidences of Faith, from Prehistory to Contemporary Times, Karansebesh, Romania, March 6th – 9th 2013.

2nd International Conference on the Roman Danubian Provinces, Ferara, Italy, November 20th -22th  2013.

XXII international LIMES (Roman Frontiers) congress, Ruse, Bulgaria, September 6th -11th 2012.

Symposium Archaeological Heritage – Its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Belgrade, Viminacium, Serbia, October 5th -8th 2012.

„Mortui vivosdocent“, Strumicа, Macedonia, November 3rd -6th 2011.

International Conference on Methods of Education and Popularisation in Archaeological Heritage, Warsawa, Poland, December 3rd -6th 2011.

XXIst international LIMES (Roman Frontiers), Newcastle upon Tyne, Great Britain, August 17th -23th 2009.

„Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th century B.C. to 3rd century A.D.)“, Tulcea, Romania, September 10th-12th. 2008.

XVII International congress of Classical Archeology AIAC „Meetings between cultures in the ancient Mediterranean“, Rome, Italy, September 22th -26th 2008.

RAC/TRAC 2007 Seventh Roman Archaeology Conference, London, Great Britain, March 27th– Aprile 1st 2007.

ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference, Ksanten, Germany, July 13th-16th 2007.

ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference, Zagreb, Croatia, July 24th -27th 2007.

 

Библиографија

 

Монографије

Korać, M. Golubović, S.Mrđić, N. 2014. Rimski limes u Srbiji / Roman Limes in Serbia, Beograd: Arheološki institut

Korać, M. i Golubović, S. 2009. Viminacium – Više Grobalja 281-530 (kremacija) 268-560 (inhumacija), Tom II, Beograd: Arheološkii nstitut – Centar za nove tehnologije

Korać, M. Mrđić, N.Golubović, S. 2009. Itinerarium Romanum Serbiae, Beograd: Centar za nove tehnologije

Golubović, S. 2008. Grobovi u obliku bunara sa nekropola Viminacijuma, Beograd: Arheološki institut

 

Поглавља у монографијама и зборницима

Korać, M. Golubović, S. Mrđić N. 2018. Research of Viminacium and its Suburban Zones, u Vivere Militare Est. From Populus to Emperors – Living on the Frontier, II, ur. S. Golubović i N. Mrđić, 41-72. Beograd: Arheološki institut

Голубовић, С. 2018. Сахрањивање у римском периоду, у Римски лимес и градови на тлу Србије, ур. М. Кораћ и С. Поп-Лазић, 94-99. Београд: САНУ, Археолошки институт

Golubović, S. 2017. The use of amphorae in burials at Viminacium, u Romans in the Middle and Lower Danube Valley, first century BC – fifth century AD: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History, ur. E.C. De Senai, C. Timoc, 45-52. British Archaeological Reports-International Series 2882. Oxford: BAR Publishing

Golubović, S. i Korać, M. 2013. Bringing to Life the Ancient City of Viminacium on the Danube, u Presenting the Romans, ur. N. Mills65-73.Woodbridge: Boydell Press

Golubović, S. i Korać, M. 2008. Cremation Burials at Viminacium (I-III c. AD.), u Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c BC – 3rd c. AD), ur. V. Sîrbui R. Ştefănescu,109-118. Brăila – Braşov, Muzeul Brăilei

 

Приређени тематски зборници

Golubović, S. i Mrđić N. 2018 Vivere Militare Est. From Populus to Emperors – Living on the Frontier, Beograd: Arheološki institut

 

Радови у научним часописима

Jeremić, G. Golubović, S. Drča, S. 2017. Unpublished glass findings from the eastern necropolis of Naissus (Jagodin Mala, Niš). Starinar LXVII: 109-130.

Golubović, S. Mikić, Ž. 2015. ResultsofArchaeological-Anthropological Studies of Mass Burials inViminacium-Grave G-769/ the Pećine Necropolis. Arheologija i prirodne nauke 11: 155-165.

Golubović, S. i Korać, M. 2013. Grave Inventory – a Reflection of the Belief of Deceased. Tibiscum (Acta Mvsei Caransebesiensis) 3: 124-136.

Golubović, S. i Mrđić, N. 2010. Territory of Roman Viminacium – From Celtic to Slavic Tribes. Anodos 10: 117-125.

Ilić, O. Golubović, S. Mrđić N. 2010. Supplying and Transport along Danube Limes in the Upper Moesia. Arheologija i prirodnenauke 6: 61-76.

Golubović, S. Mrđić, N. Scott Speal, C. 2009. Killed by an Arrow – Grave 152 from Viminacium.  Xantener Berichte 16: 55-63.

Golubović, S. 2004. Jewellery and costume decorations in the cremation graves from Viminacium. Anodos 3: 79-90.

Golubović, S. 2001. Прилог проучавању оловних саркофага у Горњој Мезији. Viminacium 12: 135-158.