Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

МА Ивана Косановић

МА Ивана Косановић

стручни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

ivana.kosanovic@yahoo.com

Област интересовања

 

МА Ивана Косановић се бави римском провинцијалном археологијом, са нагласком на дунавски лимес у Србији, пре свега кроз вишегодишња истраживања Виминацијума, од 2021. године и утврђења Герулата. Њена интересовања се првенствено односе на изучавање епиграфских споменика, као и на писменост у римским провинцијама на тлу Србије, кроз анализу предмета коришћених за писање, њихових представа на надгробним споменцима, натписа и историјских извора.

 

 Образовање

 

2014 ‒ докторске студије археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Тема: Археолошка сведочанства писмености у римским провинцијама на тлу Србије

2014 ‒ Мастер археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Епиграфске формуле на римском накиту и појасним гарнитурама са  територије Србије

2014 ‒ Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

 Запослење

 

2018 ‒ Археолошки институт, истраживач-сарадник
2015 ‒ Археолошки институт, истраживач-приправник

 

Језициенглески, немачки, шпански

 

Ангажовање на пројектима:

 

(2021‒) Лимес у Србији ‒ Унескова светска културна баштина, Истраживање утврђења Мироч-Герулата

(2020‒2021) LDL – Living Danube Limes – Valorizing cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common heritage on the DANUBE LIMES as basis for a cultural route

(2019‒2023) COST-Action Project ‒ Saving European Archaeology from the Digital Dark Age (SEADDA) (CA18128)

(2015‒2019) IRS ‒ Виминацијум, римски град и легијски логор ‒ истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације (бр. 47018)

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

 

(2019) EpiDoc and Epigraphy.info Workshop, University of Vienna (Thomas Elliot, James Cowey et al.)

(2018) Visiting programme for South-East European archaeologists, specialized in Archaeology of the Roman Provinces, Heritage Conservation and Museum Mediation in Bavaria 2018 ‒ Best Practice, Heritage Management and Nomination Questions for UNESCO World Heritage, The Frontiers of the Roman Empire in UNESCO World Heritage

(2018) EpiDoc Workshop at the Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts (SimonaStoyanova)

(2017) EpiDoc Workshop at the Institute of Classical Studies, University of London (Gabriel Bodard)

(2016) Epigraphy Summer Program at the British School in Rome (Abigail Graham)

(2016) Summer Program in Roman Epigraphy at the American Academy in Rome (John Bodel)

(2016) Стипендија Међународног удружења за грчку и латинску епиграфику(AIEGL grant)

(2016) Стипендија Класичне асоцијације (The Classical Association’s grant)

(2016) Стипендија Британског епиграфског друштва (BES bursary)

(2012/2013) Стипендиста Фонда за младе таленте Доситеја, Министарство омладине и спорта, Република Србија

(2012) Добитница награде Филозофског факултета најбољим студентима завршне године студија, за Одељење за археологију, генерација 2008.

(2011/2012) Стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија

(2011) Добитница награде најбољим студентима завршних година студија града Панчева

(2010/2011) Стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија

(2009/2010) Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 

Чланства

 • Српско археолошко друштво
 • The British Epigraphy Society
 • Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine
 • Члан Радне групе за израду номинационог досијеа „Границе Римског царства ‒ Дунавски Лимес у Србији”

 

 Учешћа на међународним скуповима

 

6th International Conference on the Danubian Provinces – Roman Roads and Crossroads, Belgrade and Viminacium, Serbia, 2022

XVI Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Bordeaux, France, 2022

XXV International Limes Congress, Nijmegen, The Netherlands, 2022

1st International Conference with Workshop – Science for Conservationa of the Danube Limes Mortar Design for Conservation – Danube Roman Frontier 2000 Years After, Viminacium, Serbia, 2022

Sense and Sustainability, International Conference on Archaeology and Tourism, Zagreb, Croatia, 2019

XXIV International Limes Congress, Belgrade–Viminacium, Serbia, 2018

US‒Serbia & West Balkans Data Science Workshop, Belgrade, Serbia, 2018

XV Internationaler Kongress für griechische und lateinische Epigraphik, Vienna, Austria, 2017

 

 Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишња скупштина и скуп Српског археолошког друштва (2021, 2022)

 

Библиографија:

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Kosanović, I. 2021. 24. međunarodni Limes kongres (24thInternational Limes Congress, Serbia, Belgrade‒Viminacium, 2‒9th September 2018), u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2018. godini, ur. S. Vitezović, M. Radišić i Đ. Obradović. Beograd: Arheološki institut. 327‒331.
 • Milovanović, B., Mrđić, N., Kosanović, I. 2019. Arheološka istraživanja na lokalitetu Rit (Viminacijum), u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović. Beograd: Arheološki institut. 97‒108.
 • Milovanović, B., Kosanović, I., Mrđić, N. 2018. Arheološka istraživanja na lokalitetu Rit (Viminacijum), u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović. Beograd: Arheološki institut. 43‒53.
 • Golubović, S., Kosanović, I., Jovanović, Ž. 2017. Digitalna obrada arheoloških nalaza i celina na Viminacijumu, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović. Beograd: Arheološki institut. 111‒117.

 

Радови у научним часописима:

 • Косановић, И. 2020. 24th International Limes Congress, Serbia. Београд‒Виминацијум, 2‒9. септембар 2018. Гласник Српског археолошког друштва35: 351‒354. (prikaz)
 • Миловановић, Б., Мрђић, Н., Косановић, И. 2020. Заштитна археолошка ископавања у Виминацијуму ‒ источни и северни део. Гласник  Друштва конзерватора Србије44: 74‒79.
 • Kosanović, I., Milovanović, B. 2018. Inscriptions of “Good Luck“ on Roman Objects from Viminacium. Ephemeris  NapocensisXXVII (2017): 203‒212.
 • Milovanović, M., Marjanović, M., Kosanović, I. 2016. A New Find of Lead Mirror Frames from Rit (Viminacium). Archaeology and Science11 (2015).
 • Косановић, И. 2015. Оловни оквир огледала са натписом из Дијане (Diana) ‒ тоалетни прибор или предмет апотропејског карактера? Гласник Српског археолошког друштва30 (2014): 219‒229.