Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.

Управа

Директор

Др Снежана Голубовић, научни саветник

 

Управни одбор:
 • др Зоран Огњановић, Математички институт САНУ (председник)
 • др Софија Стефановић, професор физичке антропологије, Филозофски факултет
 • проф. др Ненад Тасић, Филозофски факултет
 • проф. др Јелена Ердељан, Филозофски факултет
 • др Гордана Јеремић-научни саветник, Археолошки институт Београд
 • др Милица Тапавички-Илић-научни саветник, Археолошки институт Београд
 • др Александар Капуран- научни саветник, Археолошки институт Београд

 

Научно веће:
 • Др Александар Булатовић, научни саветник (председник)
 • Др Софија Петковић, научни саветник
 • Др Весна Бикић, научни саветник
 • Др Александар Капуран, научни саветник
 • Др Снежана Голубовић, научни саветник
 • Др Александар Бошковић, научни саветник
 • Др Милица Тапавички Илић, научни саветник
 • Др Мирјана Војвода, виши научни сарадник
 • Др Немања Мрђић, виши научни сарадник
 • Др Војислав Филиповић, виши научни сарадник
 • Др Јелена Анђелковић Грашар, виши научни сарадник
 • Др Бебина Миловановић, виши научни сарадник
 • Др Емилија Николић, научни сарадник