Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

MA Ана Митић

MA Ана Митић

истраживач сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

anab_88@yahoo.com

Област интересовања

 

МА Ана Митић се бави истраживањем римске материјалне и духовне културе, тачније римске провинцијске археологије. Посебну пажњу посвећује проучавању керамичког материјала, применом различитих макроскопских и микроскопских анализа. Нарочито интересовање усмерено је на локалну продукцију и дистрибуцију виминацијумске грнчарије. Сферу истраживања обухватају и путеви импорта керамичких посуда из великих грнчарских центара ка балканским провинцијама. Пажњу усмерава и на проучавање каменог посуђа са територије некадашње провинције Горње Мезије.

 

Образовање

 

2017 – Упис на докторске студије археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

2016 – Мастер археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Римски бунари на Виминацијуму

2014 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2022 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2018 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: енглески, француски

 

Ангажовање на пројектима

 

(2018-2019) Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

 

Учешћа на међународним скуповима

 

32nd Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, Athens, Greece, 25th September – 2nd October 2022

ArheoVest Symposium: Interdisciplinarity in Archeology and History, Fifth edition: In Honorem Prof. Univ. Emerit Doinea Benea, 25th November, 2017

30 th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, Lisbon, Portugal, 25th September – 2nd October 2016

4 th International Congress of the International Lychnological Association (ILA) Ptuj, 15-19th May 2012

 

Библиографија

 

Поглавља у међународним монографијама и зборницима

 • Raičković Savić, A. i Mitić, A. 2021. Analiza keramičkog materijala iz objekata 24 i 25 sa lokaliteta Nad Klepečkom, u Arheologija u Srbiji, Projekti Arheološkog instituta u 2018. godini,  S. Vitezović, M. Radišić, Đ. Obradović. 237-246. Beograd:Arheološki institut
 • Raičković Savić, A. i Mitić, A. 2021. Rezultati obrade keramičkog materijala iz objekta br. 18 sa lokacije Nad Klepečkom, Viminacijum, u: Arheologija u Srbiji, Projekti Arheološkog instituta u 2018. godini,  S. Vitezović, M. Radišić, Đ. Obradović,  241-256. Beograd:Arheološki institut
 • Raičković Savić, A. i Mitić, A. 2019. Rezultati tipološke obrade keramičkog materijla sa prostora Viminacijumske nekropole Više grobalja, u Arheologija u SrbijiProjekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 191-200. Beograd:Arheološki institut https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini
 • Raičković Savić, A. i Bogdanović, A. 2018. Preliminarna analiza keramičkog materijala s prostora viminacijumskog amfiteatra – objekti 3 i 4, u Arheologija u SrbijiProjekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 129-136. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/37527171/Arheologija_u_Srbiji_projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini
 • Danković, I. and Bogdanović, A. 2017. Contribution to the knowledge of Viminacium’s water supply, Arheovest V (ArheoVest Symposium: Interdisciplinarity in Archeology and History, Fifth edition: In Honorem Prof. Univ. Emerit Doinea Benea, on November 25, 2017), Timişoara: 469-481.
 • Raičković Savić A. i Bogdanović, A. 2017. Obrada keramičkog materijala iz ukopa sa prostora severoistočnog dela amfiteatra Viminacijuma, u Arheologija u SrbijiProjekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 119-125. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini
 • Raičković Savić, A. i Bogdanović, A. 2017. Keramika iz bunara sa prostora viminacijumskog amfiteatra – rezultati obrade materijala iz 2014 godine, u Arheologija u Srbij. Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 149-152. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini

 

Радови у научним часописима

 • Jovičić, M. and Bogdanović, A. 2018. New evidence of the cult of Epona in Viminacium. Arheologija i prirodne nauke 13 (2017): 33-45.
 • Богдановић, А. 2017. Керамичке посуде са печатним орнаментима из Виминацијума. Зборник Народног музеја 23-1: 267-282.
 • Raičković Savić, A. and Bogdanović, A. 2017. Storage vessels or chamber pots?. Ephemeris Napocensis XXVII: 197-202.