Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Ђурђа Обрадовић

др Ђурђа Обрадовић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

djurdja.obradovic@gmail.com
djobradovic@ai.ac.rs

Област интересовања 

 

Истраживања Ђурђе Обрадовић су усмерена ка испитивању економских  и друштвених  аспекта производње и припреме хране биљног порекла у неолитском периоду.  Њен рад се заснива на археоботаничкој анализи карполошких остатака са неолитских налазишта на простору централног Балкана.

 

Образовање

 

2020 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Археоботаничка истраживања у касном неолиту Поморавља: друштвени и економски аспекти производње и припреме хране

2009 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитетa у Београду

 

 Запослење

2020 – научни сарадник, Археолошки институт, Београд
2013 – истраживач сарадник, Археолошки институт, Београд
2011 – истраживач приправник, Археолошки институт, Београд

 

Jезици: енглески, немачки

 

Руковођење пројектима:

(2019) Истраживање неолитских насеља на локалитетима Стублине у Супској и  Краљево поље код Ћуприје

 

Ангажовање на пројектима

 

(2004-) Стална археолошка радионица – средње Поморавље у неолитизацији југоисточне Европе, Министарство културе и информисања Републике Србије

(2020-2022) Palaeo-landscape reconstruction of Neolithic Drenovac and its environs in the middle Morava valley, Serbia, Insititute of Archaeology (Belgrade), University of Cambridge, Ghent University, University of St Andrews, University of Southampton

(2011-2019) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

(2019) Deciphering the origins of the sediment complex at the Neolithic settlement site of Drenovac in the Morava Valley, Serbia, Insititute of Archaeology (Belgrade),McDonald Institute for Archaeological Research, Charles McBurney Laboratory for Geoarchaeology (Cambridge)

 

 Чланства:

 • Српско археолошко друштвo (САД)
 • Европскa асоцијацијa археолога (ЕАА)

 

Учешћа на међународним скуповима:

 

19th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, České Budějovice, 13 – 17 June 2022.

28th EAA Annual Meeting, Budapest, Hungary, 31 August – 3 September 2022.

27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Kiel, 6-11 Septembar 2021

18th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, Lecce, 3-8 June 2019

1st Conference on the Early Neolithic of Europe – ENE2019, Barcelona, 6 – 8 Novembar 2019

NSF US-Serbia  & West Balkan Data Science Workshop, Belgrade, 26-28 August 2018

17th Conference of the International Workgroup for PalaeoethnobotanyParis, 4-9 July 2016.

Social Dimensions of Food in the Prehistory of the Eastern Balkans and Neighbouring Areas, Heidelberg, 30th April –2nd May 2015

 Northern Greece and the Southeastern Europe during the Neolithic. An interaction zone, Thessaloniki, 26–29th June 2014

16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Thessaloniki, 17–22nd  June 2013

Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd, 16–18. Маi 2012., Frankfurt, Deutschland

 

 Учешћа на домаћим скуповима:

 

Годишњи скупови Српског археолошког друштва (2011-2013, 2015-2019, 2021, 2022)

Годишњи скуп: Резултати истраживања Археолошког института (2012-2013, 2019)

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Filipović, D. Obradović, Đ. de Vareilles, A. 2022.The first five millennia of plant food production in the central and western Balkans: archaeobotanical evidence from the Neolithic to the Bronze Age, in: S.M. Valamoti, A. Dimoula, M. Ntinou (eds), Cooking with Plants in Ancient Europe and Beyond: interdisciplinary approaches to the Archaeology of Plant Foods, Leiden: Sidestone Press, 151-170.
 • Perić, S., Bajčev, O., Arsenijević, R., Obradović, Đ., Popović, V., Dimitrijević, I. 2021. Arheološka istraživanja na nalazištu Slatina – Turska Česma u Drenovcu u 2018. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2018. godini, ur. S.Vitezović, M. Radišič, Đ. Obradović, Arheološki institut, Beograd.
 • Obradović, Đ. 2020. Storage practice and problems with pests in the Late Neolithic: two examples from the central Balkans, in: N. Marković, J. Bulatović (eds.) Animal Husbandry and Hunting in the Central and Western Balkans Through Time, Archaeopress, Oxford, 51-60.
 • Perić, S., Bajčev, O., Stojanović, I., Obradović, Đ. 2020. The Neolithic Settlement at Drenovac, Serbia: Settlement History and Spatial Organisation, in: Making Spaces into Places. The North Aegean, the Balkans and Western Anatolia in the Neolithic, eds. N. Tasić, D. Urem-Kotsou, M. Burić. BAR International Series 3001, Oxford, pp. 181 – 189.
 • Perić, S., Bajčev, O., Arsenijević, R., Obradović, Đ., Dimitrijević, I. 2019. Iskopavanja i konzervacija neolitskih kuća i keramičkih posuda na nalazištu Slatina – Turska česma u Drenovcu u 2017. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, V. Filipović, N. Gavrilović Vitas, Arheološki institut, Beograd: 62 -69.
 • Обрадовић, Ђ. 2017. Археоботаничка истраживања, у: Mnemosynon firmitatis: седамдесет година археолошког института (1947-2017), ур. Весна Бикић, Јосип Шарић, Археолошки институт, Београд: 257-258.
 • Obradović, Đ., Bajčev, O. 2016. Neolithic land use in Central Pomoravlje – arable potential of soils and agriculture, in: The Neolithic in the Middle Morava Valley: new insights into settlments and economy,  S. Perić, M. Korać, B. Stojanović, The Neolithic in the Middle Morava Valleyno. 2, Belgrade, 61 – 78.
 • Stojanović, I., Obradović, Đ. 2016. Integrating archaeozoological and archaeobotanical data: different perspectives on past food practices. Case study: The Early Neolithic context from Drenovac, central Serbia, in: The Neolithic in the Middle Morava Valley: new insights into settlments and economy,  S. Perić, M. Korać, B. Stojanović, The Neolithic in the Middle Morava Valleyno. 2, Belgrade, 79-102.
 • Перић, С., Бајчев, О., Обрадовић, Ђ., Стојановић, И. 2016. Неолитско насеље Павловац-Гумниште: резултати заштитних археолошких ископавања 2011. године, у: Археолошка истраживања на аутопуту Е-75 (2011 – 2014), ур. С. Перић, A. Булатовић, Београд, 221-274.
 • Perić, O., Obradović, Đ., Stojanović, I. 2015. A new perspective on Neolithic settlement and economic patterns in the Middle Morava Valley emerging from revised archaeological research, Kontaktzone Balkan: Beiträge des Internationalen Kolloquiums “Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd”vom 16–18. Mai 2012 in Frankfurt a. M.; Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, 33–44.
 • Obradović, Đ., Stojanović, I. 2014. Mikroprospekcija terena na neolitskom nalazištu Slatina – Turska česma, Drenovac, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, ur. V. Bikić, S. Golubović, D. Antonović, Arheološki institut, Beograd:12–15.
 • Filipović, D., Obradović, Đ. 2013. Archaeobotany at Neolithic Sites in Serbia: A Critical Overview of the Methods and Results, in: Bioarchaeology in Balkans. Balance and Perspectives. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Bilans i perspektive. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), еds. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica, 25–55.
 • Perić, S., Obradović, Đ. 2012. Arheološka radionica: istraživanja u Drenovcu 2011. godine, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2011. godini, ur. V. Bikić, S. Golubović, D. Antonović, Arheološki institut, Beograd17–18.

 

Радови у научним часописима 

 • de Vareilles, A., Filipović, D., Obradović, Đ, Vander Linden M. 2022. Along the Rivers and into the Plain: Early Crop Diversity in the Central and Western Balkans and Its Relationship with Environmental and Cultural Variables, Quaternary5(1), 6.  https://doi.org/10.3390/quat5010006
 • Filipović, D. Obradović, Đ., Tripković , B. Plant storage in Neolithic southeast Europe: synthesis of the archaeological and archaeobotanical evidence from Serbiа, Vegetation History and Archaeobotany, Volume 27, Issue 1, 33 – 41.
 • Marinova, E., Filipović, D., Obradović, Đ., Allue, E. 2012/2013. Wild Plant Resources and Land Use in Mesolithic and Early Neolithic South-East Europe – Archaeobotanical Evidence from the Danube Catchment of Bulgaria and Serbia, Offa 69/70, 2012/13, 467–478.