Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

МА Младен Младеновић

МА Младен Младеновић

истраживач сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

marshall_rs@live.com

Област истраживања:

 

МА Младен Младеновић се бави касноантичком и рановизантијском археологијом, односно, археозоологијом. Посебна научна интересовања су му експлоатација животиња у наведеним периодима, значај сточарства, лова, риболова у привреди насеља и употреба секундарних животињских производа. Такође, заинтересован је и за коришћење биомолекуларних анализа: анализе стабилних изотопа и анализе древне ДНК-а ради бољег разумевања аспеката снабдевања храном на археолошким локалитетима.

 

Образовање:

 

2022 – Одбрањен предлог теме

Одељење за археологију

Филозофски факултет, Универзитета у Београду

2020 – Мастер археологије

Одељење за археологију

Филозофски факултет, Универзитета у Београду

2019 – Дипломирани археолог

Одељење за археологију

Филозофски факултет, Универзитета у Београду

 

Запослење:

 

2023 – Археолошки институт, Београд, истраживач сарадник

 

Чланства:

  • SAD – Српско археолошко друштво
  • ICAZ – The International Council for Archaeozoology

 

Језици: енглески

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања:

 

2021–2023. Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

2021–2023. Добитник награде за младе таленте Општине Лебане

 

Учешће на међународним скуповима: 

 

9th PZAF- – Post Graduatee ZooArchaeology Forum, 25–27.06.2021., Belgrade, Serbia

ICAZ-Zooarchaeology of the Roman Period – 3rd Working Group Meeting: Animals in the Roman Economy: production, supply, and trade within and beyond the Empire’s frontiers, online, 11–12 March 2021

10 thPZAF – Post Graduatee ZooArchaeology Forum, 24–26.05.2023., Zagreb, Croatia

 

Учешће на домаћим скуповима:

 

Српско археолошко друштво 2022- Редовни јесењи састанак Средњовековне секције

Српско археолошко друштво 2019

Korak u nauku, dvanaesta konferencija polaznika istraživačke stanice Petnica, 29. novembar – 1. decembar 2013, Valjevo.

 

Библиографија: 

 

Поглавља у монографијама и зборницима: 

  • Мladenović, T., Mladenović, M. 2020. Animal exploitation in the territory of present-day Serbia during the Medieval period: a zooarchaeological perspective, in Marković, N., Bulatović, J. (eds), Animal Husbandry and Hunting in Southeast Europe through Time, Oxford: Archaeopress, 167­–186.

https://www.academia.edu/44497707/Animal_Exploitation_in_the_Territory_of_Present_Day_Serbia_During_the_Medieval_Period_a_Zooarchaeological_Perspective

 

Радови у научним часописима:

  • Mladenović, M., Pop–Lazić, S. 2023. Animal management in the fortified palace Felix Romuliana – Gamzigrad (Serbia) throughout the Late Antique and the Early Byzantine periods, Journal of Archaeological Science: Reports 49,
  • Krajcarz, M., Krajcarz, M., Baca, M., Golubiński, M., Bielichová, Z., Bulatović, J., Csippán, P., Dimitrijević V., Kyselý, R., Makowiecki, D., Marciszak, D., Marković, N., Mladenović, M., Van Neer, W., Obada, T., Živaljević, I., Bulatović, A., Ivanišević, V., Pop-Lazić, S., Mihailović, D., Ostasz, A., Penezić, K., Tasić, N., Špehar, P., Wilczyński, J., and Popović, D. 2022. The history of the domestic cat in Central Europe, Antiquity https://doi.org/10.15184/aqy.2022.128
  • Grašar, J., Mladenović, M., Gavrilović, A., Grujić, D., Đerković, P., Perić, P., Ilić, I. 2021. Archaeology workshop as an educational approach in communication with the public – case study Roman games in Ptuj, Archaeology and Science 17, Belgrade: Center for New Technology Institute of Archaeology, 135–145.

https://www.academia.edu/72597924/Archaeology_Workshops_as_an_Educational_Approach_in_Communication_with_the_Public_Case_Study_Roman_Games_in_Ptuj

  • Kukić, M., Mladenović, M. 2014. Strategija ishrane na lokalitetu Jerinin grad – Brangović, Petničke sveske 72 (2013), Valjevo: Valjevoprint, 473–479.

https://www.academia.edu/38638865/Strategija_ishrane_na_lokalitetu_Jerinin_grad_Brangovi%C4%87_Diet_Strategy_on_the_Archaeological_Site_Jerina_s_Town_Brangovi%C4%87_Valjevo_