Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.

Запослени

Администрација:

Бранислава Елез, секретар института

Веселинка Кувач, шеф рачуноводства

Маја Јовановић, ликвидатор

Сања Сланкаменац, библиотекар

Нина Миљковић, самостални референт за опште послове

Слађана Јовановић, благајник

Милан Миловановић, документариста

Истраживачи:

др Снежана ГОЛУБОВИЋ, научни саветник, директор

др Драгана АНТОНОВИЋ, научни саветник

др Весна БИКИЋ, научни саветник

др Александар БОШКОВИЋ, научни саветник

др Александар БУЛАТОВИЋ, научни саветник

др Селена ВИТЕЗОВИЋ, научни саветник

др Мирјана ВОЈВОДА, научни саветник

др Надежда ГАВРИЛОВИЋ  ВИТАС, научни саветник

др Гордана ЈЕРЕМИЋ, научни саветник

др Александар  КАПУРАН, научни саветник

др Наташа МИЛАДИНОВИЋ-РАДМИЛОВИЋ, научни саветник

др Софија ПЕТКОВИЋ, научни саветник

др Сања ПИЛИПОВИЋ, научни саветник

др Милица ТАПАВИЧКИ ИЛИЋ, научни саветник

др Јелена АНЂЕЛКОВИЋ ГРАШАР, виши научни сарадник

др Иван БУГАРСКИ, виши научни сарадник

др Иван ВРАНИЋ, виши научни сарадник

др Драгана ГАВРИЛОВИЋ, виши научни сарадник

др Радмила  ЗОТОВИЋ, виши научни сарадник

др Немања МАРКОВИЋ, виши научни сарадник

др Илија МИКИЋ, виши научни сарадник

др Драган МИЛАНОВИЋ, виши научни сарадник

др Бебина МИЛОВАНОВИЋ, виши научни сарадник

др Немања МРЂИЋ, виши научни сарадник

др Ангелина РАИЧКОВИЋ САВИЋ, виши научни сарадник

др Саша РЕЏИЋ, виши научни сарадник

др Војислав ФИЛИПОВИЋ, виши научни сарадник

др Олга БАЈЧЕВ, научни сарадник

др Игор БЈЕЛИЋ, научни сарадник

др Иван БОГДАНОВИЋ, научни сарадник

др Угљеша ВОЈВОДИЋ, научни сарадник

др Драгана ВУЛОВИЋ, научни сарадник

др Иван ГАРГАНО, научни сарадник

др Илија ДАНКОВИЋ, научни сарадник

др Видан ДИМИЋ, научни сарадник

др Ивана ДИМИТРИЈЕВИЋ, научни сарадник

др Оливера ИЛИЋ, научни сарадник

др Љубомир ЈЕВТОВИЋ, научни сарадник

др Соња ЈОВАНОВИЋ, научни сарадник

др Младен ЈОВИЧИЋ, научни сарадник

др Петар МИЛОЈЕВИЋ, научни сарадник

др Огњен МЛАДЕНОВИЋ, научни сарадник

др Емилија НИКОЛИЋ, виши научни сарадник

др Ђурђа ОБРАДОВИЋ, научни сарадник

др Стефан ПОП-ЛАЗИЋ, научни сарадник

др Бојан ПОПОВИЋ, научни сарадник

др Милица РАДИШИЋ, научни сарадник

Бивши запослени:

Ђурђе Бошковић, 1947-1978.

Миодраг Грбић, 1949-1969.

Надежда Мандић, 1949-1984.

Невенка Петровић Сталио, 1949-1970.

Милутин Гарашанин, 1950-1957.

Ђорђе Стричевић, 1952-1966.

Душанка Вучковић-Тодоровић, 1954-1974.

Љубица Зотовић, 1955-1995.

Радивоје Љубинковић, 1957-1976.

Војислав Трбуховић, 1958-1994.

Борислав Јовановић, 1959-1995.

Маја Паровић-Пешикан, 1959-1997.

Павле Мијовић, 1961-1981.

Мирко Ковачевић, 1963-1990.

Владислав Поповић, 1965-1977.

Славенка Ерцеговић-Павловић, 1965-1988.

Душица Минић, 1966-1997.

Петар Петровић, 1966-1997.

Растко Васић, 1969-2004.

Ана Премк, 1970-1997.

Владимир Кондић, 1970-1973. и 1980-1994.

Мирослав Јеремић, 1970-2010.

Ана Поповић, 1972-1984.

Петар Поповић, 1976-2013.

Љиљана Бјелајац, 1976-1994.

Љубинка Бабовић, 1976-1978.

Марко Поповић, 1976-2011.

Ђорђе Јанковић, 1977-1979.

Милоје Васић, 1978-2007.

Михаило Милинковић, 1980-1986.

Гордана Милошевић, 1981-2008.

Миодраг Томовић, 1989-2007.

Милорад Стојић, 1994-2013.

Јосип Шарић, 1997-2020

Ивана Радовановић, 1998-2001.

Перица Шпехар, 2002-2012.

Подели ово