Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

Др Сања Пилиповић

Др Сања Пилиповић

виши научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

sanjapil@gmail.com

Област истраживања

 

Др Сања Пилиповић је посвећена проучавању фунерарне ументости и култова римских божанстава на простору подунавског лимеса, посебно у Виминацијуму. Тежња истраживања је усмерена на разумевање културног и религиозног живота становника на том подручју, посебно у периоду II и III века.

 

Образовање:

 

2007 – Доктор историје уметности
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Култ Бахуса на простору римске провинције Горње Мезије

2003 – Магистар историје уметности
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Митолошке композиције са темом љубави на сепулкралним споменицима римске провинције Горње Мезије

1998 – Дипломирани историчар уметности
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење:

 

2019 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2013 – Балканолошки институт САНУ, виши научни сарадник
2007 – Балканолошки институт САНУ, научни сарадник
2003 – Балканолошки институт САНУ, истраживач сарадник
2002 – Балканолошки институт САНУ, истраживач приправник
2001 – Балканолошки институт САНУ, носилац стипендије Републике Србије намењене талентованим студентима

 

Стипендије:

 

2008 – Стипендиста Министарства спољних послова Републике Француске – École française de Rome.
2007 – Стипендиста Министарства спољних послова Републике Француске – École française de Rome.
2005 – Стипендиста Министарства спољних послова Републике Италије – Dipartimento di Studi storico-religiosi della Facoltà di Lettere e Filosofia-Università La Sapienza, Roma.

 

Језици: италијански, енглески, француски.

 

Учешће на међународним скуповима

 

Scrolls and Codices on funerary stelae in the Upper Moesian Limes. Međunarodna online radionica Representations of writing materials on Roman funerary monuments. Text, image, message, organizovana u okviru projekta “Scroll in Hand” Odeljenja za Antičku istoriju, Univerziteta u Pečuju, pod pokroviteljstvom Mađarske akademije nauka 28. oktobra 2021.

All-seeing Helios: the example of the mirror from Viminacium  (Upper Moesia). Међународни конгрес Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives / Romanisation des dieux orientaux? Transformations religieuses dans les provinces balkaniques à l’époque romaine. Nouvelles découvertes et perspectives. International symposium Skopje, 18–21 September 2013. Macedonian Academy of Sciences and Arts Skopje, Leiden University, University of Toulouse, Skopje 2013.

 

Библиографија

 

Монографије

 • Pilipović, S. 2011. Kult Bahusa na centralnom Balkanu. I III vek. Beograd: Balkanološki Institut SANU (posebna izdanja 106).
 • Pilipović, S. 2007. Mit i ljubav. Predstave na nadgrobnim spomenicima rimske provincije Gornje Mezije. Beograd: Balkanološki institut SANU (posebna izdanja 100).

 

Радови у научним часописима

 • Pilipović, S. 2021. Stele con cimasa orizontale con coppia di leoni da Viminacium, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 72: 67–76.
 • Pilipović, S. i Milanović, Lj. 2021. Facing Medusa: the significant of the spolia in the church Church of the Assumption of the Blessed Virgin in Smederevo. Classica et Christiana 16: 299–322.
 • Pilipović, S. i Milanović, Lj. 2020. I Dioscuri nell’arte funeraria: insolito frammento della stele da Viminacium.  Eirene. Studia Graeca et Latina 56: 261–283.
 • Pilipović, S. 2019. Gli Augustales a Viminacium (Mesia Superiore): le testimonianze epigrafiche ed iconografiche. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 70: 67 – 82.
 • Pilipović, S. 2018. Stele con sella curule e littori sacrali (CIL III, 9733): ordo decurionum a Viminacium. Classica et Christiana 13:  181 – 200.
 • Pilipović, S. 2017: Il culto di Silvano nel limes della Mesia Superiore. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 68: 59–74.
 • Pilipović, S. 2016. Il culto di Liber a Taurunum: un contributo allo studio della viticultura nella Pannonia Inferiore. Eirene. Studia Graeca et Latina 52: 445–470,
 • Pilipović, S. i Milanović, Lj. 2016. The Jonah Sarcophagus from Singidunum: A Contribution to the Study of Early Christian Art in the Balkans. Classica et Christiana 11: 219–245.
 • Pilipović, S. 2015. All-Seeing Helios in the Adultery od Venus: the Image and Context in Roman Art ant its Christian Afterlife. Classica et Christiana 10: 479–499.
 • Pilipović, S. 2014. Sette divinità planetarie: esempio di corazza della parata da Castra Tricornia (Mesia Superiore), Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 266–284.
 • Pilipović, S. 2013. Le rappresentazioni di Elio/Sol nella Moesia Superior. Classica et Christiana 8/2: 599–626.
 • Pilipović, S. 2012. Free-Standing Medallions with Portraits in Upper Moesia. Revue des etudes anciennes 114/1: 101–116.
 • Pilipović, S. i Petrović, V. 2012. Deux monuments honorifique de Timacum Minus. Živa Antika 61: 83 – 99.
 • Pilipović, S. 2011. Un gruppo di stele funerarie provenienti da Viminacium (Moesia Superior) Classica et Christiana 6/2: 593–612.