Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

MA Ана Гавриловић

MA Ана Гавриловић

истраживач приправник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

anamen96@gmail.com

Област интересовања

MA Ана Гавриловић интересује се за домен јавне археологије, пре свега утицаја које видео игре когу имати у ширењу свести о значају културног наслеђа.

 

Образовање

2023 – Докторксе студије, упис
Филозофски факултет Универзитета у Београду,

2023 – Мастер студије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза:  Друштвене игре као алат у комуникацији са јавношћу –  пример игре Археологија на длану

2020 – Основне студије
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2020 – Археолошки институт, Београд,  секретар часописа Старинар и издавачке делатности

 

Језици: енглески

 

Чланства

  • Председник Клуба студената археологије
  • Члан и секретар Српског ахеолошког друштва
  • Члан НВО Културна мрежа Дунав

 

 

Учешће на међународним скуповима

 

2022 – Second International Conference of Video Game Studies (SVI), тема „Never Alone when it comes to the fight for cultural heritage

 

Учешће на домаћим скуповима

 

2021 –  скуп Српског археолошког друштва, тема „Популаризација и перцепција археологије као дисциплине – Археогејминг и остале чаролије

 

Библиографија:

 

Поглавља у монографијама и зборницима

  •  Gavrilović, A. (2022). Level up with Archaeogaming. Integration of Archaeological Heritage Interpretation into Practice: Concepts and Case Studies, еd: Anđelković-Grašar and Plemić ,125-135. SAD & Institue of Archeology, Belgrade.

 

Радови у домаћим научним часописима

  • Anđelković Grašar, J., Tapavički Ilić, M., Gavrilović, A., Bondžulić, K., i Đorđević, M. (2021). Paths of storytelling focused on archaeology and its outreach potential – CASE study Roman Games in Ptuj. Arheologija i prirodne nauke 17, 147-159. https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2021.17.9
  • Anđelković Grašar, J., Mladenović M., Gavrilović A., Grujić D., Đerković P., Perić P. i Ilić. (2021). Archaeology Workshops as an Educational Approach in Communication with the Public – Case Study Roman Games in Ptuj. Arheologija i prirodne nauke 17, 135-147. https://doi.org/10.18485/arhe_apn.2021.17.9