Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Драган Милановић

др Драган Милановић

виши научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

draganarh@gmail.com

Област интересовања

 

Др Драган Милановић је посвећен проучавању друштвено-економских процеса који су довели до дезинтеграције неолитских и формирања енеолитских култура на Балканском полуострву и сагледавању сличних процеса у 5 и 4. миленијуму пре н. е. на простору Европе и Азије.  Уже је оријентисан на проучавање материјалне и духовне културе заједница бакарног доба (енеолит) са посебним акцентом на обрасце насељавања, увођење металургије бакра и друштвено-економске промене. Посебан аспект представља истраживање географског контекста насеља прошлих популација у дијахроној перспективи на простору централног Балкана и њихове друштвено-економске импликације.

 

 Образовање

 

2017 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Централни Балкан у 5. миленијуму пре н. е.: обрасци насељавања и друштвено-економске промене

2007 – MA археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Енеолитска насеља у Поморављу

2005 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2023 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2018 – Археолошки институт, научни сарадник
2011 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2010 – Археолошки институт, истраживач приправник
2009 – Народни музеј Ниш, кустос – археолог
2008 – Народни музеј Ниш, археолог – приправник

 

 Језици: енглески, руски

 

Руковођење пројектима

 

(2021 – 2023)  Заштитна археолошка ископавања локалитета Аџине њиве-Брајково 2 у Кленку код Шапца

(2020 – 2023) Археолошка истраживања у доњем току Јужне Мораве- Ископавања каснонеолитског локалитета Средње поље у Брадарцу код Алексинца

(2017 – 2019) Археолошка проспекција доње тока Јужне Мораве (Нишка, Алексиначка и Сокобањска котлина)

(2014 – 2016) Археолошка проспекција алексиначке општине

 

 Ангажовање на пројектима

 

(2012–2020) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, Археолошки институт

(2010–2011) Материјална и духовна култура заједница металног доба у Србији, Археолошки институт

 

Чланства:

 • Српско археолошко друштво (САД) – Председник праисторијске секције САД у периоду 2018 – 2024.
 • EAA European Association of Archaeologists

 

 Учешћа на међународним скуповима

 

2022 – Milanović, D.,  Transformation of the Late Neolithic Vinča culture: Innovations and Traditions in the Copper Age of the Central Balkans, in 28th EAA Annual Meeting in Budapest, Hungary, 31 August – 3 September 2022, Abstract book, Prague 2022, 243.

2015 –Milanović, D., Ratković, D., Petelin, M. and Čolović, M., The Ancient Chariot from Serbia – постер презентација, in Program XIX International Congress on Ancient Bronzes, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, October 13–17.

2013 Kapuran, A., Bulatović, A., and Milanović, D., Settlement Pattern Changes During the Central Balkan Copper Age, in Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (ca. 5000/4800-3200/300), Abstracts, International Conference at The Athens Acropolis Museum and The Danish Institute at Athens, June 7th to 9th 2013, 20–21.

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

 (2010 – 2022) –  Годишњи скупови Српског  археолошког друштва

 

 Библиографија

 

Монографије

 • Булатовић, А., Милановић Д., Трајковић Филиповић, Т., 2022. Бубањ, праисторијско насеље и некропола из новог века (Bubanj, die  vorgeschichtliche siedlung und die neuzeitliche nekropolе) (Bubanj, agglomération préhistorique et nécropole de lʾépoque modern), Aрхеолошки институт, Народни музеј Ниш: Београд, Ниш.
 • Bulatović, A and Milanović, D. 2020. Bubanj, the Copper and the early Bronze Age tell in southeastern Serbia, MPK serie, Vienna: OREA.
 • Mилановић, Д. и Трајковић-Филиповић, Т., 2015. Стара ископавања на локалитету Бубањ-праисторијско вишеслојно налазиште код Ниша, Ниш: Народни музеј Ниш.

 

 Поглавља у монографијама и зборницима

 • Kapuran, A. Bulatović, A. and Milanović, D. 2018. Settlement pattern changes during the Central Balkans Copper Age, in Communities in Transition: The Circum-Aegean Area During the 5th and 4th Millennia BC, eds. S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić, T.  Takaoğlu, 77–88. Oxford: Oxbow Books.
 • Filipović, D. Bulatović, A. i Milanović, D. 2016. Archaeobotanical analysis of two Iron Age sites in south-eastern Serbia, u Bioarheologija na Balkanu: Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti, ur. N. Miladinović-Radmilović i S. Vitezović, 87–98. Beograd – Sremska Mitrovica: Srpsko arheološko društvo i Blago Sirmijuma.
 • Капуран, А. Булатовић, А. и Милановић, Д. 2016. Доње Врање – насеље из неолита и касне антике, у Археолошка истраживања на аутопуту Е 75 (2011-2014), ур. С. Перић и  А. Булатовић, 115–133. Београд: Археолошки институт.
 • Вуковић, Ј. Витезовић, С. и Милановић, Д. 2016. Павловац-Ковачке Њиве-неолитски хоризонти , у Археолошка истраживања на аутопуту Е 75 (2011-2014), ур. С. Перић и  А. Булатовић, 167–204. Београд: Археолошки институт.
 • Булатовић, А. Капуран, А. и Милановић, Д. 2016. Налази металног доба на локалитету Ковачке Њиве у Павловцу код Врања, у Археолошка истраживања на аутопуту Е 75 (2011-2014), ур. С. Перић и  А. Булатовић, 205–219. Београд: Археолошки институт.
 • Милановић, Д. и Милојевић, П. 2016. Археолошка проспекција Алексиначке котлине-прелиминарни резултати,  у Алексинац и околина у прошлости-500 година од првог писаног помена 1516-2016, ур. С. Рајић, 33-47. Алексинац: Завичајни музеј.
 • Милановић, Д. 2015. Археолошки локалитет Станичење-Мађилка, у Вотивна двоколица из Станичење код Пирота, ур. Д. Ратковић, 19–29. Београд: Народни музеј.
 • Milanović, D. 2012. Banat and the central Balkans since the end of the sixth until mid-fourth millennium BC: ceramic styles as an indicator of contacts, interaction and integration of prehistoric communities, in Proccedings of the Regional Conference Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: current state and long term strategy, ed. I.  Pantović, 37–48. Vršac: Gradski muzej Vršac.

 

Radovi u naučnim časopisima

 • Milanović, D., Antonijević, M., Živanović, S. 2023. The transition from the Late Neolithic to the Early Eneolithic in northwestern Serbia: reconsideration and suggestions for future work, Studia Praehistorica 17, Sofia, 35–102.
 • Милановић, Д. 2022. Каснонеолитско налазиште Средње поље у Брадарцу код Алексинца: положај и околина, геофизичка истраживања и прелиминарни резултати археолошких ископавања  2021. године,  Караџић-часопис за историју, етнологију, археологију и уметност 13, Алексинац 2022, 7–19.
 • Milanović, D.  2021. The economic and social importance of saline soils and saltwaters during the Late Neolithic of the Pannonian plain and the Central Balkans, Старинар  LXXI/2021: 7–19.
 • Bulatović, A. and Milanović, D. 2021. The cultural and chronological context of sites of Bubanj and Velika Humska Čuka near Niš (Southeastern Serbia) and their significance for understanding the emergence and development of the Central Balkans Eneolithic, Bulletin of Moscow Region State University. Series: History and Political Sciences, 2021, no. 5, Circumpontica, iss. III, 36–64.
 • Milanović, D. 2019. Insight into the regional distribution and geographic setting of the Vinča and Bubanj-Sălcuҭa-Krivodol settlements in the Central Balkans and its implication.  Старинар LXIX/2019: 61–84.
 • Булатовић, А. и Милановић, Д. 2015. Велика Хумска Чука, истраживања 2009. године, прилог проучавању стратиграфије енеолита и бронзаног доба у југоисточној Србији.  Гласник Српског археолошког друштва30 (2014): 163–188.
 • Филиповић, В. Милановић, Д. и Милојевић, П. 2015. Микенски мач из околине Алексинца, Весник, часопис за историју, музеологију и уметност42: 9–17.