Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Иван Богдановић

др Иван Богдановић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

i.bogdanovic@ai.ac.rs

Област интересовања

 

Др Иван Богдановић посвећен је истраживању римске културне баштине на простору подунавских провинција. Ради на проучавању архитектуре и грађевинарства, а његова истраживања усмерена су на објекте у којима су одржавани спектали, као и на војна утврђења. Посебну пажњу посвећује амфитеатрима и гладијаторским борбама. Његова интересовања обухватају и покретни археолошки материјал, који је најчешће у вези са представама у амфитеатрима, али и са римском војском.

 

Образовање

 

 2019 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Изградња римског амфитеатра на примеру Виминацијума

2009 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,

 

Запослење

 

2020 – Археолошки институт, научни сарадник

2012 – Археолошки институт, истраживач-сарадник
2010 – Археолошки институт, истраживач-приправник

 

Језици :  енглески, руски

 

Ангажовање на пројектима

 

(2010-) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавремених технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације, Археолошки институт Београд, Министарство науке и заштите животне средине

 

Учешћа на међународним скуповима

 

5th International Conference on Roman Danubian Provinces, “Romans and natives in the Danubian Provinces (1st C. BC-6th C. AD), University od Iasi, Iasi, Romania, November 5th-9th 2019. Reconstruction and Visualization of the Roman Heritage between  Rhine and Danube, Keszthely, Hungary, September 13th-14th 2019.

XXIV International Limes Congress – Belgrade-Viminacium, Serbia, Septembar 2019. 2nd Roman Period Working Group Meeting of the International  Council for Archaeozoology, Basel, Swiss, February1th-4th 2018.

Roman Archaeology Conference, Theoretical Roman Achaeology Conferece (RAC), Rome, Italy, March 16th-19th 2016. 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International  Council of Zooarchaeology, Belgrade, Serbia, August 25th-30th 2014.

Columna Traiani – Trajan’s Column: A Victory Monument and War Report in Pictures. International Conference Marking the 1900th  Anniversary of its Dedication,  Vienna, Austria, May 9th-12th 2013.

XXII International Limes Congress – Ruse, Bulgaria, September 2012. IV International Congress of the International Lychnological  Association, Ptuj, Slovenia, May 15th-19th 2012.

XVII Roman Military Equipment Conference, Zagreb, Croatia, May 24th-27th 2010.

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

XL скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва и прослава 70 година Археолошког институита, Београд, Србија, 5-7. јуна 2017.

Рад Археолошког института у 2012. и 2013. години – Виминацијум; 2013, 2019

Годишњи скуп Археолошког института – Виминацијум, 2010,2012

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Богдановић, И. Рогић, Д. Вуковић-Богдановић, С. 2018. Виминацијумски амфитеатар, уРимски лимес и градови на тлу Србије, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 44–49. Београд: Српска академија наука и уметности/Археолошки институт.
 • Vuković-Bogdanović,  S. i Bogdanović, I. 2016. Late Roman bone anvils fromViminacium, in Close to the Bone: current studies in bone technologies, ed. S. Vitezović, 66–70. Belgrade: Institute of Archaeology.
 • Bogdanović, I. i  Nikolić, S. 2017. In the Beginning There Was a Timber Construction… The Wooden Amphitheatre of Viminacium, inColumna Traiani – Traianssäule Siegesmonument und Kriegsbericht in Bildern, eds. F. Mitthof, G. Schörner, 87–94. Wien: Holzhausen der Verlag.
 • Nikolić, S. i Bogdanović, I. 2015. Recent Excavations on the Amphitheatre of Viminacium (Upper Moesia), inProceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, eds. L. Vagalinski and N. Sharankov, 547–555. Sofia: NAIM-BAS.
 • Bogdanović, I. 2013. Roman stone and clay shot from Viminacium amphitheatre, in
 • Proceedings of the XVIIthRoman Military Equipment ConferenceWaepons and Military Equipment in a Funerary Context, eds. M. Sanader, A. Redić-Miočević, D. Tončinić, I. Radman-Livaja, 393–411. Zagreb: Filozofski fakultet/Arheološki muzej.

 

Радови у научним часописима

 • Živaljević I. Vuković-Bogdanović S. Bogdanović I. 2019. Ad Palatinas acipensem mittite mensas: fish remains from Viminacium. StarinarLXIX: 183–202.
 • Bogdanović I.i Vujović, M. 2015. The terracotta lamp in the shape of a gladiator’s helmet from the Viminacium amphitheatre. Arheološki vestnik 66: 317–331.
 • Vuković, S. i Bogdanović, I. 2013. A Camel Skeleton from the Viminacium Amphitheatre. StarinarLXIII: 251–267.
 • Bogdanović, I. 2010. Rezultati arheološko-geofizičkih istraživanja na lokalitetu „Kod Koraba“ (Istočna nekropola Viminacijuma). Arheologija i prirodne nauke5 (2009): 83–109.
 • Bogdanović, I. i Jevtović, Lj. 2019. Arheološka istraživanja viminacijumskog amfiteatra u 2017. godini.Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017. godini: 109–116. https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini
 • Nikolić, S. Stojić, G. Marjanović, M. Bogdanović, I.Jevtović, Lj. 2019.Istraživanja na lokalitetu Čair – Castrum (Viminacijum) 2017. godine. Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017.godini:125–134. https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini