Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Видан Димић

др Видан Димић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

v.dimic@ai.ac.rs
vidandimic@rocketmail.com

Област интересовања

 

Видан Димић је од 2010. године посвећен проучавњу археотехнологије тачније експлоатације, прераде, употребе и циркулације камених сировина и алатки у праисторији, посебно неолиту Србије. Истраживања везана за ову тему, започео је на глачаном и абразивном каменом оруђу са локалитета Лађарише, која је потом проширио и на друге неолитске локалитете у Србији. Примарна полазишта његових истраживања свакако представљају функционално-типолошке анализе камених артефаката као и анализе сировина од којих су ове алатке израђиване у праисторији. Последњих година у фокус његових истраживања инкорпориран је и археолошки експеримент као комплементарни сегмент археотехнолошких студија, испитивања производног процеса и употребе каменог оруђа. Битан сегмнент ових истраживања представљају и анализе трагова употребе.  Сва ова истраживања, иако фокусирана на мање или више специфичне археотехнолошке проблеме, за циљ имају акумулацију података и искустава који нам омогућавају веродостојнију интерпретацију и боље разумевање различитих заједица у праисторији, њиховог понашања, размене знања, вештина и прављења специфичних технолошких избора.
Поред наведеног Видан се бави и истраживањима праисторијског рударства и експлоатације руде која је започео је 2013. године на локалитету Прљуша – Мали Штурац на планини Рудник.

 

 Образовање

 

2020- Доктор наука,
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Одбрањена теза: Израда и употреба неолитског глачаног каменог оруђа са сечицом: експериментална истраживања и компаративне трасеолошке анализе

2013- МА археологије,
Филозофски факултет, Универзитет у Београду.
Одбрањена теза: Петролошка, трасеoлошка и функционално-типолошка студија глачаног и абразивног каменог оруђа са локалитета Лађариште код Врњачке Бање

2012- Дипломирани археолог,
Филозофски факултет, Универзитет у Београду

 

 Запослење

 

2020- Археолошки институт, научни сарадник

2018- Археолошки институт, истраживач сарадник

 

Језици: Енглески

 

Ангажовање на пројектима

 

(2012-2015) „The rise of metallurgy in Eurasia: Evolution, organisation and consumption of early metal in the Balkans“, University College of London,

(2018-2019) Археологија Србије: Културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, тема: Археотехнологија: експлоатација, прерада и циркулација сировина у праисторији на територији Србије Археолошки институт Београд.

(2013-) Проспекција Малог Штурца: истраживање праисторијског рударства, Археолошки институт Београд.

 

 Чланства

 • Српско археолошко друштво (САД)

 

 Стипендије

 

Добродошли у Немачку 2008; Стипендија Савезне републике Немачке и Friedrich Ebert фондације у сарадњи са Баварским универзитетом за средњу, источну и јужну Европу (BAYHOST) и Европским покретом у Србији.

 

Учешћа на међународним скуповима

 

(2021) (27th) EAA Annual Meeting

(2015) 4th Balkan Early Metallurgy Symposium, Targu Jiu, Romania, Vasile Parvan Institute of Archaeology Bucharest, Alexandru Stefulescu Museum of Gorj County Targu Jiu , 10th-12th May 2015

(2016) The Fourth International Symposium of Archaeology: Vita est vita, Струмица, Македонија, 3-6. 11. 2016

(2017, 2018, 2021) 6th,, 7th, 10th Scientific conference Methodology and Archaeometry, (MetArh), Zagreb

(2018) US Serbia & West Balkan Data Science Workshop, Belgrade 26.08-29.08. 2018

 

 Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скуп Српског археолошког друштва (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

 

 Библиографија

 

Поглавља у зборницима и монографијама

 • Antonović, D.,  Dimić, V., 2022. Abrasive stone tools in Neolithic of Serbia: from recognizing to publication, in  The Lithics from Anatolia and Beyond,(ed) A. Baysal,  Oxford, Archaeopress: 265-278.
 • Dimić, V.,Antonović, D., 2021. Ground and abrasive stone tools from Belovode, in The rise of metallurgy in Eurasia: Evolution, organisation and consumption of early metal in the Balkans, (eds.)  Radivojević, M., Benjamin W. Roberts, B. W., Marić, M., Kuzmanović Cvetković, J., and Rehren, T. Oxford, Archaeopress: 205– 214.
 • Dimić, V.,  Antonović, D., 2021. Ground and abrasive stone tools from Pločnik, in  The rise of metallurgy in Eurasia: Evolution, organisation and consumption of early metal in the Balkans, (eds.) Radivojević, M., Benjamin W. Roberts, B. W., Marić, M., Kuzmanović Cvetković, J.,and Rehren, T. Oxford, Archaeopress: 382–392.
 • Antonović, D.,  Dimić, V., 2021. Ground and Abrasive Stone Tools from Early Neolithic Site of Bataševo near Mladenovac, in:  Materiale şi Cercetări Arheologice (serie nouă), Supplementum 1,Scripta praehistorica, Miscellanea in honorem Mariae Bitiri dicata, (eds) R. Dobrescu, A. Boroneanţ, A. Doboş, Cetatea de Scaun: 413-428.
 • Antonović, D., Dimić, V. 2017. Copper ore exploitation at the site of Prljuša on Mali Šturac, in S. Vitezović, D. Antonović (eds.) Archaeotechnology studies: Raw material exploitation from prehistory to the Middle Ages, Beograd, Srpsko arheološko društvo : 117 – 142.
 • Antonović, D., Dimić, V., Starović, A., Borić, D. 2017. Ground stone artefacts from Aria Babi, in M. Mărgărit and A. Boroneanţ (eds.) From hunter-gatherers to farmers: human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene: papers in Honour of Clive Bonsall, Targoviște, Cetatea de Scaun: 135 – 147.
 • Filipović, V., Popadić, I., Dimić, V. (2017). Zaštitna arheološka istraživanja na nalazištu Kalčine šume kod Vladičinog Hana, u: (ur.) Bugarski, I., Vitas, G.N., Filipović, V.   Arheologija u Srbijiprojekti Arheološkog instituta u 2015. godini; Arheološki institut, Beograd; str: 37-40.

 

Радови у научним часописима

 • Ђуричић, А., Димић, В., 2020. Место и улога експерименталне и искуствене археологије у интерпретацији прошлости, Гласник Српског археолошког друштва36: 401 – 423.
 • Антоновић, Д., Николић, Е., Витезовић, С., Поповић, Б., Димић, В. 2020. Прљуша, Мали Штурац – истраживање, заштита и презентација праисторијског рударства на Руднику, Гласник друштва конзерватора Србије 44: 66-71.
 • Dimić, V. 2019. Hammering the Past: The Experimental (Re)construction and Usage of Prehistoric Mining Hammerstones from Prljuša-Mali Šturac site, Rudnik Mountain; Старинар, Археолошки институт, Београд: 85-112.
 • Михаиловић, Д., Боровић-Димић, Ј., Димић, В., Кајтез, И., Гавриловић, Н., Heffter, Е. (2015). Рекогносцирање налазишта из доњег и средњег палеолита на североисточним обронцима Гоча; Гласник Српског археолошког друштва 31: 165-185.
 • Dimić, V. (2015). Traseological markers on ground stone cutting–implements from Lađarište site near Vrnjačka Banja. Гласник Српског археолошког друштва 31: 39-74.
 • Димић, В. (2014). О појединим терминолошким и интерпретативним проблемима у студијама глачаног и абразивног каменог оруђa: Гласник Српског археолошког друштва 30: 379-398.