Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

MA Стефан Станчић

MA Стефан Станчић

истраживач приправник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

s.stancic@ai.ac.rs

Област интересовања

 

MА Стефан Станчић је од 2016. године посвећен истраживању на тему просторно-временског континуума и његовом интерпретацијом у отвореном простору, као и у другим архитектонским грађевинама. Друго поље његовог истраживања односи на историјат настанка и развитка мозаичких композиција, као и њихова употреба у декорисању и оплемењивању простора. Сама истраживања усмерена су ка проучавању техника и начина израде мозаика, као и одабиру мотива и сцена које су приказиване на подним и зидним композицијама, кроз раздобља римске и византијске културе.

 

Образовање

 

2019 – Сенат Универзитета уметности одобрава тему докторског уметничког  пројекта

2016 – Упис на докторске академске студије,

Факултету примењених уметнсти, Универзитета уметности у  Београду

2015 – Мастер примењени уметник,

Факултет примењених уметнсти, Универзитет уметности у Београду

2014 – Дипломирани примењени уметник

Факултет примењених уметнсти, Универзитет уметности у Београду

 

Запослење

 

2022 – Археолошки институт, истраживач приправник,

2019– У статусу самосталног уметника у УЛУС-у

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

 

(2014-2015) Стипендија Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије

(2013-2014) Стипендија ,,Доситеа” за развој уметничког и научног подмлатка од стране Министарства за Омладину и спорт Републике Србије

(2011-2013) Стипендија Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије

 

 Ангажовање на пројектима

 

(2022-) COOLTOUR Millenials for Cultural Heritage (Erasmus + programme)

 

Чланства

  • УЛУС