Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

  • No products in the cart.
a

Антика

Остаци римског Сирмијума налазе се испод Сремске Митровице, малог града на реци Сави, око 70 км западно од Београда. Римски град је основан у 1. веку на месту староседелачких насеља. Сирмијум је постао римска колонија 89. године, за време владавине цара Домицијана. У наредном периоду био је главни град провинције Доње Паноније, а почетком 4. века

Римски локалитет Герулата у селу Мироч на истоименој планини, на простору општине Мајданпек, обухвата мању римску фортификацију – кастел и цивилно насеље, који су штитили пут који је спајао долину Поречке реке и античку Талијату (Талиата) код Доњег Милановца са римским утврђењем и градом у близини данашње Брзе Паланке (Егета). На Табули Појтингеријани (Табула Пеутингериана) је

Археолошко налазиште Медијана је насеље отвореног типа које се налази око 4 km источно од Ниша (Naissus). Развило се од пољопривредног газдинства до луксузног административно-стамбеног комплекса са објектима различите намене. Медијана је представљала царску резиденцију у родном месту римског цара Константина Великог који је у периоду између 317. и 334. године често боравио на Балкану, а

Римски локалитет Врело налази се 4 km западно од села Шаркамен, на око 20 km северозападно од Неготина, у источној Србији. Шаркамен је утврђена резиденција која се приписују тетрарху Максимину Даји (305–313). Резиденцији припада и спомен-комплекс са  маузолејем и тумулом  који се датују на почетак 4. века. О важности овог локалитета сведоче откривени фрагменти порфирне скулптуре

Римско утврђење Timacum Minus представљало је административни центар рударске области у оквиру Римског царства, а датовано је од средине 1. до средине 5. века нове ере. Локалитет се налази на левој обали реке Бели Тимок, око 400 m источно од села Равна, које је 10 km северозападно од Књажевца, у источној Србији.

Антички Сингидунум је римски град настао на Ушћу Саве у Дунав развојем војног насеља подигнутог уз каструм легије IV Флавијеве.

Грађевина са октогоном се налази унутар касноантичког утврђења Naissus-a, савременог Ниша, на налазишту Градско Поље и припада целини Нишке тврђаве у Нишу. Представља луксузан јавни објекат за који се на основу положаја и монументалности може претпоставити да је служила за привремени боравак високих достојанственика блиских царској породици, члановима царске породице и самим римским царева, када

Утврђена палата цара Галерија представља најбоље очувано дело римске архитектуре на целој територији Србије. Oвај локалитет 2007. године уписан је на Унескову листу светске баштине. Током вишегодишњих истраживања откривена је скоро цела унутрашња структура стамбеног комплекса подигнутог почетком IV века. Поред саме палате, комплекс обухвата храмове, житницу, терме и помоћне зграде.