Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Надежда Витас Гавриловић

др Надежда Витас Гавриловић

научни саветник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

ngavrilo@ai.ac.rs
nadia011@yahoo.com

Област интересовања

 

Др Надежда Гавриловић Витас је од 1999. године посвећена истраживањима на тему римске провинцијалне археологије, са фокусом на религију, култове и уметност (римска скулптура и римски камени споменици), као и социјалну историју. Поред интереса за различите проблеме у контексту различитих религија и ритуалне праксе, потенцијалних светилишта римских, грчких и оријенталних божанстава, анализе и инерпретације римских споменика (вотивних и фунерарних) и њихове иконографије из периода римске владавине на простору римске провинције Горње Мезије, Надежда Гавриловић Витас се такође бави проблемима римских насеља и некропола у касноантичком периоду и периоду раног хришћанства, као и њиховом трансформацијом и профаним и духовним животом становништва.

 

Образовање

 

2010 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Култови малоазијских и сиријских божанстава у римским провинцијама на централном Балкану

2003 – Магистар археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Култ Херкула и Меркура у Горњој Мезији од I до IV века

1998 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2021 – Археолошки институт, научни саветник
2016 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2011 – Археолошки институт, научни сарадник
2004 – Археолошки институт, истраживач сарадник
1999 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици: енглески, француски

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

 

(1999) Стипендија Министарста науке и технологије за младе истраживаче Републике Србије на постдипломским студијама

(2018) JESH стипендија(Joint Excellence in Science and Humanities, OEAW), Аустријска академија наука

 

Руковођење пројектима

 

(2021–) Aspects of the cult of so-called Danubian Riders in the Roman provinces, Археолошки институт, Austrian Archaeological Institute (ÖAI) of Austrian Academy of Sciences (ОEAW)

(2019–) Археологија Ниша, Понишавља и јужне Србије од праисторије до средњег века, Археолошки институт, Огранак САНУ у Нишу

(2017 –) Грађевина са октогоном, Градско поље, пројекат Министарства цултуре и информисања Републике Србије, Археолошки институт, град Ниш

(2014 –) “Археолошка истраживања Municipium Malvesatium”, Скелани, Република     Српска

(2012)  “Mediana –царска резиденција Константина Великог”, пројекат Министарства културе и информисања Републике Србије, Археолошки институт, град Ниш

 

Ангажовање на пројектима

 

(2003 –) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног и војног карактера у римским провинцијама на територији Србије, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт (антички пројекат)

(2000 –) Археолошки парк Медијана, пројекат Министарства просвете, науке и технолшког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2010 –) Константинова вила на Медијани, пројекат Министарства културе и информисања Републике Србије, Археолошки институт, град Ниш

(2012 –) Медијана – царска резиденција Константина Великог: археолошка истраживања, пројекат Министарства културе и информисања Републике Србије, Археолошки институт, град Ниш

(2017 –) Градјевина са октогоном, Градско поље, Ниш, пројекат Министарства цултуре и информисања Републике Србије, Археолошки институт, град Ниш

 

Чланства

 • Српско археолошко друштво. Од 2017. године, председница секције за класичну археологију од 2017. године
 • Међународни пројекатF. E. R. C. AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum), пројекат Аустријске академије наука
 • Међународни пројекат “Иконографија јахача на представама из римских провинција Норикум, Паноније, Далмација, Дакија, Мезије, Македонија, Тракија и Азија”, пројекат групе научника из различитих интернационалних институција (Универзитет у Софији, Македонска академија наука у Скопљу, Хрватска академија наука у Загребу, Аустријска академија наука у Бечу, Археолошки институт Београд, Факултет историје и филозофије универзитета у Клуж-Напоки, Народни музеј у Будимпешти у Мадјарској итд.)

 

Учешћа на међународним скуповима

 

Late Antique Villae in the Balkans (3rd – 7th c. AD). Current Research Questions and Perspectives, Archaeology and History of the Balkans in Late Antiquity (3rd-8th century AD), 1st International Workshop, Lille, France, 10th-12th November 2021.

Sanctuaries in the Danubian Provinces. New Results and Perspectives, Szeged, Hungary, 15-16 October 2021.

XXIV International Limes Congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 2nd-9th 2018.

VIII International Conference “Actual Problems of Theory and History of Art”, Moscow, Russia, October 2-6th  2018.

15th International Colloquium on Roman Provincial Art, Graz,  Austria, June 14-20th 2017.

1st International Roman and Late Antique Thrace Conference „Cities, Territories and Identities”Plovdiv, Bulgaria, 7-10th October 2016.

International workshop “Felix Kanitz – 150 years of research in Niš”, Niš, Serbia, May 29-30th  2014.

52nd National Archaeological Conference NIAM -BAS 2013, Hisarya, Bulgaria,May 28-31st  2013.

International Symposium “Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives“, Skopje, Macedonia, September 18-21st 2013.

International conference “Science and Contemporary University”, Niš, Serbia, November 15. and 16th 2013.

XIth F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) Workshop, Erfurt, Germany, May 18-24th 2011.

Xth F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) Workshop, Paris, France, May 24.-26th 2010.

International conference “Kosovo and Metochia in civilization courses (Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima)”, Kosovska Mitrovica, Serbia, October 8.-11th 2009.

IXth F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) Workshop, Molina de Aragon, Spain, September 17.-20th 2008.

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скупови Српског археолошког друштва, 2017-2022.

 

Библиографија

 

Монографије

 • Gavrilović Vitas N. 2021. Ex Asia et Syria. Oriental Religions in the Roman Central Balkans, Archaeopress Roman Archaeology 78. Oxford: Archaeopress Publishing.
 • Vasić, M. Milošević-Jevtić, G. Gavrilović-Vitas, N. Crnoglavac, V. 2016. Constantine’s Villa at Mediana, Niš: Narodni muzej Niš
 • Petković, S. Miladinović-Radmilović, N. Gavrilović-Vitas, N. Ilijić, B. 2016. Funeral Ritual and the Cult of Dionysus in Ravna, Belgrade-Knjaževac: Arheološki institut Begrad, Zavičajni muzej Knjaževac.
 • Gavrilović, N. 2014. The Cults of Hercules and Mercury in Moesia Superior from 1stto 4th century, Belgrade: Institute of Archaeology

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Gavrilović Vitas, N. 2021.ЕхAsia Minor: Orientals on Votive and Funerary Monuments from the Central Balkan Roman Provinces, People Abroad. in Proceedings of the XVI. International  Colloquium on Roman Provincial Art (April 9-13th 2019), ed. J. Lipps, Tübinger  Archäeologische Forschungen, Band 31, 271-286.
 • Gavrilović Vitas, N. 2020. Votive Relief with a Representation of a Reclining Hercules from Bela Palanka (Remesiana), in Illyricum Romanum, Studiola in Honorem Miloje Vasić, eds. I. Popović, S. Petković, Monographs no. 73, 70-80. Institute of Archaeology, Belgrade.
 • Gavrilović Vitas, N. 2020. Dolicheneum and Dolichenus’ cult objects from the locality Brza Palanka – Egeta, in Contribution to the study of the cult of Iuppiter Dolichenus, Monumenta  Marmore Aereque Perenniora, a volume dedicated to Ante Rencić-Miočević, eds. I. Radman- Livaja, T. Bilić, 204-223. Zagreb.
 • Gavrilović Vitas, N. 2020.The Cults of Aesculapius and Hygieia in the Central Balkans Roman Provinces, in Ancient Cult in Balkans through Archaeological Findings and Iconography, eds. S. Petković, N. Gavrilović Vitas, 67-83. Serbian Archaeological Society Belgrade.
 • Gavrilović Vitas, N. 2020. Palmyrene Funerary Sculptures from Singidunum, u Studia Honoraria  Archaeologica. Zbornik radova u prigodi 65. rodjendana prof. dr. sc. Mirjane Sanader, D.  Tončinić, I. Kaić, V. Matijević, M. Vukov, 125-137. Zagreb
 • Gavrilović-Vitas, N. 2019. Beyond the Borders: The Significance of the Frontiers between Provinces of the Central Balkans in the Context of Roman Art, у Искусство Древнего мира / Art of the Ancient World,  9, ed. S. V. Maltseva, E. Staniukovich-Denisova, A. V. Zakharova, 93-102. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press.
 • Gavrilović-Vitas, N. 2019. People behind the faces: Iconography and its meaning on funerary monuments in the western parts of the Central Balkans’ Roman provinces,  Akten des 15. Internationalen Kolloquiums zum Provinzialromischen Kunstschaffen Der Stifter und sein Monument,  B. Porod, P. Scherrer, 164-181. Graz: Universalmuseum Joanneum.

 

Радови у научним часописима

 • Gavrilović Vitas, N. 2021. The Cult of Goddess Fortuna in the Roman Central Balkans, Starinar, LXXI: 163-180.
 • Гавриловић Витас, Н. 2021. Kулт бога Аполона у римским провинцијама на централном Балкану (The Cult of God Apollo in the Roman provinces of Central Balkans), Зборник Народног музеја. Археологија. Archéologie. Књ. 25, св. 1, 173-200. Београд.
 • Gavrilović Vitas, N. 2020, Monumental altar from Singidunum with Scenes of Sacrificial Procession – Pompa et Immolatio, Starinar, LXX: 95-109.
 • Gavrilović Vitas, N., Andjelković Grašar, J. 2020. A Message Beyond the Grave: Hercules rescuing Hesione on a Stojnik funerary monument, Starinar, LXX: 111-125
 • Gavrilović-Vitas, N. 2019. Syrian Priesthood in the Territory of Danube Limes of Moesia Superior: Funerary Monument dedicated to Jupiter Dolichenus and Dea Syria from Glamija. Starinar LXIX: 231-246.
 • Gavrilović-Vitas, N. Milošević-Jevtić, G. 2019. Building with Octagon from the locality of “Gradsko polje” in Niš (Naissus). New Archaeological Excavations. Starinar LXIX: 247-272.
 • Gavrilović-Vitas, N. 2019. Trougaona votivna ploča Jupitera Dolihena iz Egete. Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu, Arheologija, 24/ 1: 189-206.