Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Драгана Вуловић

др Драгана Вуловић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

dragana.vulovic@gmail.com
d.vulovic@ai.ac.rs

Област интересовања

 

Др Драгана Вуловић је физички антрополог и бави се антрополошком анализом хуманог остеолошког материјала (инцинерација и инхумација), методолошким проблемима, палеопатолошким и денталним анализама, анатомским варијацијама и макроскопским испитивањем ентеза на хватиштима мишића и лигамената на скелетима из античких, касноантичких и средњовековних периода како у Србији, тако и у Црној Гори. Интересује је како су различити услови живота утицали на здравствени статус древних популација, да ли је било разлике у квалитету живота у урбаним и руралним насељима, као и то какав је живот био средњовековних рударских популација.

 

Образовање

 

2020 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Физичко-антрополошке карактеристике становника урбаних и руралних  насеља провинције Средоземне Дакије IV–VII века

2011 – Мастер археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањен мастер рад: Форензичка археологија масовних гробница: методологија истраживања

2009 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2021– Археолошки институт, научни сарадник

2018 – Археолошки институт, истраживач сарадник

 

Језици: енглески

 

Ангажовање на пројектима

 

(2018-2019) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Aрхеолошки институт

 

Чланства

 • Српско археолошко друштво

 

Учешћа на међународним скуповима

 

22nd European Meeting of the paleopathology Association, Zagreb, Croatia, 28th August – 1st September  2018

24th International Limes Congress, 2nd–9th September, Belgrade -Vimininacium, Serbia 2018

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

Годишњи скупови Српског археолошког друштва 2014–2022.

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Vulović, D., Miladinović-Radmilović, N. and Pop-Lazić, S. 2020. Fifth Century Burial in Front of the Northern Gate of Romuliana – Anthropolgical Analysis, in: Gamzigrad Studien I, Ergebnisse der deutsch-serbischen Forschungen im Umfeld des Palastes Romuliana, eds. G. von Bülow and S. Petković, Reichert verlag and Wiesbaden, 287–304.
 • Вуловић, Д. и Бизјак Д. 2019. Антрополошка анализа скелета са локалитета Маџарско брдо, у Рудник 1. Истраживања средњовековних налазишта (2009–2013. година), ур. Д. Радичевић, А. Цицовић, 93–118. Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја
 • Миладиновић-Радмиловић, Н. и Вуловић, Д. 2016. Антрополошка анализа скелета са раносредњовековне некрополе Батајница – Велика Хумка, у П. Шпехар, Н. Стругар Бевц,Батајница Велика хумка. Раномађарска некропола, 176-191. Београд: Музеј града
 • Vulović, D. i Miladinović-Radmilović, N. 2017. Slučajevi patellae bipartitaeiz Sremske Mitrovice (Sirmium), in Bioarchaeology in Balkans. Мarkers of occupational stress and other studies. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Мarkeri okupacionog stresa i druge studije.Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), N. Miladinović-Radmilović and K. Đukić, 45–56. Beograd-Sremska Mitrovica: Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma

 

Радови у научним часописима

 • Vulović, D. Mikić, I. Miladinović-Radmilović, N. 2019. Case of myositisossificans traumatica on one skeleton from Viminacium, Старинар LXIX: 203–214.
 • Vulović, D. 2019. Preliminarna antropološka analiza sa lokaliteta Brskovo – Doganjice. Nova antička Duklja X: 170–189.
 • Đukić, K. Vulović, D. Miladinović-Radmilović, N. 2017. The case of the pregnant woman from the medieval site of “Preko Slatine” in Omoljica. Старинар LXVII: 183–196.
 • Miladinović-Radmilović, N. Vulović, D. Đukić, K. 2016. Health status of children in the ancient Sirmium. Старинар LXVI: 65–80.
 • Миладиновић-Радмиловић, Н. Ђукић, К. Вуловић, Д. 2016. Трагови насилних повреда у пределу главе и врата на примеру скелетних остатака из историјских периода у Србији. Весник – часопис за историју, музеологију и уметност43: 53–67. Београд: Војни музеј
 • Miladinović-Radmilović, N. and Vulović, D. 2015. The case of scurvy from Singidunum. СтаринарLXV: 183–195.
 • Јеремић, Г. Чершков, Т. Вуловић, Д. 2014. Гроб богате становнице касноантичког Наиса (Naissus). Гласник Српског археолошког друштва 30: 83–108.
 • Чершков, Т. Јеремић, Г. Вуловић, Д. 2014. О једној занимљивој гробној целини из Јагодин мале, Ниш (Naissus). Нишки зборник 23: 35–64.
 • Миладиновић-Радмиловић, Н. Бизјак, Д. Вуловић, Д. 2014. Раносредњовековна некропола на локалитету Timacum Minus – Кулине. Весник – часопис за историју, музеологију и уметност41: 9–31. Београд: Војни музеј.
 • Миладиновић-Радмиловић, Н. и Вуловић, Д. 2013. Хернијација интервертебралног диска – Шморлов дефект на скелетним остацима са археолошких налазишта. Гласник Српског археолошког друштва29: 369–386.
 • Vulović, D., Mikić, I. i Miladinović-Radmilović, N. 2021. Metodologija antropoloških istraživanja grupnih i masovnih sahrana, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2018. godini, S. Vitezović, Radišić, Đ. Obradović (ur.) Beograd, Arheološki institut: 221–229. Elektronsko izdanje