Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Оливера Илић

др Оливера Илић

виши научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

o.ilic@ai.ac.rs

Област интересовања 

 

Интересовања Оливере Илић односе се првенствено на материјалну културу Римљана у области српског Подунавља и Поморавља (провинције Moesia Superior): римска економија, нарочито пољопривредна производња у агерима већих урбаних центара у ГорњојМезији, рурална насеља, оруђе и други предмети коришћени у пљопривреди, снабдевање и транспорт пољопривредних производа, природно окружење и њен утицај на римску пољопривредну производњу. Поред тога, предмет њеног интересовања су исто тако и питања која се тичу почетака христијанизације у свим њеним аспектима на територији централно балканских провинција у периоду касне антике.

 

Образовање

 

2012 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Пољопривредња производња у римским провинцијама на тлу Србије од I до првре половине V века

2005 – Магистар археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Ранохришћански покретни налази на подручју дијецезе Дакије од IV до почетка VII

1995 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

 

2023 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2013 – Археолошки институт, научни сарадник
2006 – Археолошки институт, истраживач сарадник
1999- Археолошки институт, стручни сарадник

 

Језици : енглески, француски

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

 

(20. – 31. мaj 2007) – Студијски боравак na Freie Universität – Fachbereich Geschichts und Kulturwissenschaften – Friedrich-Meinecke Institut Seminar für klassische Archäologie, нa позив prof. emeritus Aleksander Demandt.

 

Руковођење пројектима

 

Руководилац теме Ранохришћански период на Виминацијуму, у оквиру активности „Анализа предмета са археолошких ископавања“ на пројекту Itinerarum Romanum Serbiae, IRS – Viminacium, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geo-fizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije, Археолошки институт, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 

Ангажовање на пројектима

 

(2011.-) Itinerarum Romanum Serbiae, IRS – Viminacium, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geo-fizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije, Археолошки институт, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 

Чланства

 • European Association of Archeologists (ЕАА)

 

Учешћа на међународним скуповима

 

19th International Congress of Classical Archaeology (AIAC): Archaeology and Economy in the Ancient World. Cologne/Bonn, Germany, 22-26 May 2018.

Bridging the Danube, Roman Occupation and Interaction along the Middle Danube Valley, 1st-5th c. AD.Timişoara, Romania, 11-12 April 2014.

The 15th Annual Conference of the European Association of Archaeologists. Riva del Garda, Italy, 15-20 September 2009.

Simpozijum povodom petnaestogodišnjice Akademije SPC za umetnost i konzervaciju i četrdesetogodišnjice od upokojenja dr Lazara Mirkovića, Sremski Karlovci, 29-31. oktobar 2008

The 12th Annual Conference of the European Association of Archaeologists. Cracow, Poland, 19-24 September 2006.

The 10th Annual Conference of the European Association of Archaeologists. Lyon, France, 5-12 September 2004.

 

Учешћа на домаћим скуповима

 

Niš i Vizantija XV. Niš, 3-5 jun 2016.

The Impact of Dialogue with Visitors on – AOAM Management.Viminacium, 29. septembar-03.oktobar 2014.

Niš i Vizantija XII, Niš, 3-6 jun 2013.

Niš i Vizantija, VIII. Niš 3-7. jun 2009.

Simpozijum povodom petnaestogodišnjice Akademije SPC za umetnost i konzervaciju i četrdesetogodišnjice od upokojenja dr Lazara Mirkovića. Beograd, Sremski Karlovci, 28-29. oktobar 2008.

 

Библиографија

 

Монографије

 • Ilić, О. 2022. Late Antiquity and EarlyChristianity in the Roman Provinces of Moesia Prima and Dacia Ripensis, Oxford: BAR Publishing.
 • Ilić O. 2017.The Archaeology of the Roman Rural Economy in the Central Balkan Provinces, Oxford: BAR Publishing.

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Ilić, O. 2020. Roman Rural Settlements in the Provinces of Pannonia Inferior and Moesia Superior, in VillasPeasant Agriculture, and the Roman Rural Economy, Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn, 22–26 May 2018, Archaeology and Economy in the Ancient World, Volume 17, ed. A. Marzano, 73-87. Heidelberg.
 • Ilić O. Jeremić G. 2018. Early Christian Finds on the Middle Danube Limes, in Vivere Militare Est From Populus to Emperors – Living on the Frontier,VOLUME I, eds. S. Golubović, N. Mrđić, 247-290. Beograd: Arheološki institut.
 • Jeremić G. Ilić O. 2018. Evidence of Early Christianity on the Danube Limes, from Singidunum to Aquae, in Vivere Militare Est From Populus to Emperors – Living on the Frontier,VOLUME I, eds. S. Golubović, N. Mrđić, 197-246. Beograd: Arheološki institut.
 • Ilić O. 2017. Food Supply along the Danube in Moesia Superior, in Romans in the Middle and Lower Danube Valley: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History, first century BC – fifth century AD, eds. E, C. De Sena, C. Timoc, 33-44. Oxford: Bar International Series XXXX.
 • Ilić O. Tapavički-Ilić M. Ćirić Đ. 2014. Viminacium: eksperimentalna arheologija u okviru projekta Open Arch, u Arheologija u Srbiji projekti arheološkog institutau 2013 godini, ur. V. Bikić, D. Antonijević, S. Golubović, 91-93. Beograd: Arheološki institut.
 • Nikolić E. Ilić O. Rogić D. 2013. Possibilities of defining the archaeological site of Viminacium as a unique cultural landscape, in Strategie e Programmazione della Conservazione e Trasmissibilita del Patrimonio Culturale, a cura diA. Filipovic, W. Troiano, 260-271. Roma: Edizioni Scientifiche Fidei Signa.
 • Ilić O. 2011. The Early Christian Import and Local Imitations of Imported Goods in the Territory of Central Balkans, in Archaeological and Historical Research on the Romans and Native Cultures in Central Erurope, E. de Sena, H. Dobrzanska, 35-50. Oxford: BAR International Series 2236.
 • Ilić O. 2013. Naissus, in The Encyclopedia of Ancient History, R. S. Bagnall, K. Brodersen, C. B. Champion, A. Erskine, eds. S. R. Huebner, 4685-4686. W. Blackwell Publishing Ltd.
 • Ilić O. 2013. Siscia, in The Encyclopedia of Ancient History, R. S. Bagnall, K. Brodersen, C. B. Champion, eds. A. Erskine, S. R. Huebner, 6270-6271. W. Blackwell Publishing Ltd.
 • Илић О. 1999. Средњевековни чешаљ, у Лексикон српског средњег века, прир. С. Ћирковић, Р. Михаљчић, 81. Београд.

 

Радови у научним часописима

 • Ilić O. Jovičić, 2021Roman agricultural tools in the ager of Viminacium, Starinar LXXI, 2021: 181-206.
 • Ilić O. 2019. Roman agriculture: A case study from Viminacium and its surroundings. Archaeology and Science 15: 43-52.
 • Ilić O. Nikolić E. 2015. Archaeological park Viminacium: cultural-historical heritage in the jubile year of Christianity. Archaeology and Science 10: 231-243.
 • Ilić O. Golubović S. Mrđić N. 2011. Supplying and Transport along the Danube Limes in the Upper Moesia.Archaeology and Science 6: 61-76.
 • Илић О. 2009. Ранохришћанска кадионица из околине Куршумлије. Иконографске студије 2: 121-143.
 • Ilić O. 2008. Early Christian Baptistries in Northern Illyricum. Starinar LVI: 223-244.
 • Илић О. 2018. Пољопривреда у средњем и доњем Подунављу током римског периода, Римски лимес и градови у Србији, 56-63. Каталог и зложбе САНУ, Београд: Српска акадмија наука и уметности / Ilić O.Agriculture in the Middle and Lower Danube Region during the Roman Period, Roman limes and cities in the territory of Serbia, 56-63. Catalogue. Belgrade: Gallery of Serbian Academy of Sciences and Arts.