Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

др Саша Реџић

др Саша Реџић

научни сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

sasa.redzic@gmail.com

Област интересовања

 

Др Саша Реџић се од 1997.  бави истраживањем римске културне баштине на простору Горње Мезије, као и околних римских провинција. Бави се проучавањем архитектуре, приградске ихфраструктуре, као и фунералне праксе током периода римске доминације. Посебан аспект његовог интересовања представља покретни археолошки материјал оличен у проучавању римког новца, фибула, појасних гарнитура и војне опреме.

 

 Образовање

 

2014 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Римске појасне гарнитуре на тлу Србије од I до IV века

2006 – Магистар археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза:  Налази римских фибула на некрополама Виминацијума

2001 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,

 

 Запослење

 

2015 – Археолошки институт, научни сарадник
2002 – Археолошки институт, истраживач-сарадник

 

Језици: енглески, немачки

 

Ангажовање на пројектима:

 

(2002. –) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војнилогор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Археолошки институт Београд

 

Учешћа на међународним скуповима

 

XXIVth international LIMES (Roman Frontiers) congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 3rd  -11th  2018.

HOMINES, FUNERA, ASTRA (HFA6) 6TH EDITION,  Alba Iulia, Romania, October 15th-18th 2017

XXIIIst international LIMES (Roman Frontiers) congress, Ingolstat, Germany, September 14th -20th  2015.

10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International Council of Zooarchaeology– Belgrade, Serbia August 25th-30th  2014.

X International Conference on Archaeological Prospection, Vienna, Austria, May 29th – June 2nd 2013. Vienna (Austria)

XVII International Congress of  Classical Archeology, Rome, Italy, September 22th -26th 2008.

ROMEC XVII- XVII RОman Military Equipment Conference, Zagreb, Croatia, May 24th-27th 2010.

ROMEC XVI-  XVI Roman Military Equipment Conference, Xanten, Germany, June 13th-16th 2007.

 

 Учешћа на домаћим скуповима   

              

XL skupština i godišnji skup Srpskog arheološkog društva i proslava 70 godina Arheološkog instituita (Mnemosynon Firmitatis) – Beograd , Srbija, 2017.

 

Библиографија:

 

Монографије

 • Redžić, S. 2007. Nalazi rimskih fibula na nekropolama Viminacijuma, Beograd: Arheološki institut. (Arheologija i prirodne nauke, posebna izdanja 2)

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Војвода, М. Реџић, С. 2018. Циркулација римског новца у српском делу лимеса (I-V век) / Circulation of Roman Coins in the Serbian part of the Limes (1st – 5th century), у Римски лимес и градови на тлу Србије/Roman Limes and cities in the territory of Serbia, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 50-55; 239-281. Београд: Српска академија наука и уметности, Археолошки институт
 • Redžić, S. Jovičić, M. Mrđić, N. Rogić, D. 2018. Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Pećine (Viminacijum) u 2016. godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2016. godini,  I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 79-90. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/40390875/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini
 • Redžić, S. Jovičić, M. Danković, I. 2017. Arheološka istraživanja na lokalitetu Rit (Viminacijum) u 2014. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2014. godini,  I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 77-86. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini
 • Redžić, S. Milovanović, B. Jovičić, M. 2017. Arheološka istraživanja na lokalitetu Rit (Viminacijum), u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2015. godini,  I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 71-76. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini
 • Redžić, S. Milovanović, B. Danković, I. 2017. Zaštitna arheološka iskopavanja na lokalitetu Više grobalja (Viminacijum) 2014. godine, Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2014. godini,  I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 87-93. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini
 • Redžić, S. Mrđić, N. Milovanović, B. 2017. Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu Više grobalja (Viminacijum) 2015. godineArheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2015. godini,  I. Bugarski, N. Gavrilović-Vitas, V. Filipović, 49-57. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini
 • Redžić, S. 2016. Roman buckles made from bone and ivory discoveed at the site of Viminacium, in Close to the bone –  Current Studies in Bone Technologies, ed. S. Vitezović. 261-264. Belgrade: Institute of Archaeology
 • Redžić, S. Jovičić, M. 2014. Istraživanje antičke vile rustike na lokalitetu Nad Klepečkom (Viminacijum) u 2013. godini, u Arheologijau Srbiji: projekti Arheoloskog instituta u 2013. godini, ur. D. Antonović, 54-59. Beograd: Arheološki institu https://www.academia.edu/9895398/Arheologija_u_Srbiji_Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2013._godini
 • Redžić, S. 2010. Identifying The Workshop for intensely profiled Fibulae at Viminacium, in Bolletino di Archeologia on line, volume speciale, ed. R.Tribunale,120-125. Roma: Mibac http://www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
 • Redžić, S. 2009. Military Belts from Eastern Cemeteries of Viminacium, in Xanten Berichte, Band 16, ed. A.W. Busch, H.J. Schalles, 243-248. Mainz: LVR Romer Museum

 

Радови у научним часописима

 • Војвода, М. Реџић, С. 2019. Редак налаз новца Ханибалијана из једне гробне целине на Виминацијуму. Нумизматичар37: 261-267
 • Vojvoda, M. Redžić, S. 2019. Roman Coins discovered during archaeological investigations of thermae at Viminacium (2003–2007). JAHA  3.3: 79-98.
 • Војвода, М. Реџић, С. 2018. Прилог проучавању тежина римског империјалног и провинцијалног новца (пример виминацијумских јужних некропола). Нумизматичар36: 51-71.
 • Redžić, S. Jovičić, M. Pantelić, S. 2015. Unpublished grave-goods of belt-sets with ring-shaped buckles from Viminacium. Arheologija i prirodne nauke 9: 37-42.
 • Redžić, S. Danković, I. 2012. A unique find of a belt set from Viminacium. Arheologija i prirodne nauke 7:  357-360.
 • Redžić, S. Jovičić, M. 2011. Unpublished Finds of Roman Fibulas from the Territory of Viminacium. Arheologija i prirodne nauke 6: 49-60.
 • Redžić, S. 2009. VTERE FELIX belt sets on the territory of Viminacium. StarinarLVIII: 155-162.