Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

Сарадници Археолошког института истражују неке од најважнијих археолошких споменика у Србији, а његове активности највећим делом финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Мисије Археолошког института чине истраживања и развој друштвених и хуманистичких наука, са основним тежиштем у пољу археологије, као и објављивање научних резултата (тј. књига, часописа и др.) и популаризација културног наслеђа.

Тежимо ширењу знања и искустава кроз различите облике научног и стручног усавршавања и имамо улогу у образовању научног подмлатка. Рад Археолошког института одликује богата сарадња са установама и колегама из земље и иностранства, што се одражава кроз увођење и примену савремених научних метода у истраживачку праксу, у циљу свеобухватнијег проучавања историјског, друштвеног, економског и културног развоја на археолошким локалитетима на територији Србије, у временском распону од старијег каменог доба до новог века.

Даљи рад на испуњавању тако постављених циљева обезбедиће водећу улогу Археолошког института у истраживањима материјалних трагова наше прошлости и одржати и унапредити његову позицију у европској науци.

Репозиторијум >

Вести Археолошког института

Историјско благо Србије