Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

 • No products in the cart.
a

МА Даница Михаиловић

МА Даница Михаиловић

истраживач сарадник

+381 11 3282 081;
+381 11 2637 191

danicamih@yahoo.com
d.mihailovic@ai.ac.rs

 Област интересовања

 

МА Даница Михаиловић бави се проучавањем ране праисторије југоисточне Европе са ужим усмерењем на археологију палеолита и студије окресаног камена. Њена истраживања се односе на проучавање технологије израде, организацију производње дистрибуцију и употребу каменог оруђа што омогућава увид у друштвено организовање, економију и мобилност ловачко сакупљачких заједница у палеолиту. Последњих година њен истраживачки фокус усмерен је на палеолитске локалитете на отвореном и експлоатацију лежишта силикатних сировина као потенцијални фактор насељавања у доњем и средњем палеолиту. Истраживање је праћено учешћем на релевантним пројектима из те области у Србији и Грчкој.

 

Образовање

 

2019 – Уписане докторске студије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена тема: Станишта на минералним ресурсима у доњем и средњем палеолиту Балкана

2015 – МА археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Мезолитски окресани камен са локалитета Ливари и Дамнони на Криту, Грчка

2014 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Технологија окресивања са двоплатформних језгара у неолиту централне Анадолије кроз призму социјалне интеракције

 

Запослење

 

2021 – Археолошки институт, Београд, истраживач сарадник
2019 – Археолошки институт, Београд, истраживач приправник

 

Језици: енглески, италијански

 

Ангажовање на пројектима

 

(2019) Археологија Србије: Културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

(2013–) Stelida Naxos Archaeological Project,Greece, Mc Master University McMaster University, Ontario, CA

(2020 – ) Проспекција Малог Штурца (финансирано од стране Министарства културе и информисања Републике Србије)

(2019 – ) Сарадник на пројекту заштитних археолошких истраживања локалитета Стамболијски у Бугарској при Национален археологически институт с музей БАН

(2013 – 2015) The Plakias Stone Age Project , Grčka, Providence College, US

(2008 – 2012) Çatalhöyük Research Project, Turska, Stanford University, CA, US

(2008 – 2010) Археолошка ископавања пећине Баланица, Сићево, Ниш, Србија, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за археологију и Универзитет у Винипегу, Одењење за антропологију

 

Чланства:

 • Српско археолошко друштво (САД)
 • European Asssociation of Archaeologists (ЕАА)
 • Canadian Institute in Greece (CIG)

 

Учешће на међународним конференцијама

 

UISPP (International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences) XIX  world congress, 2021.

ESHE (European Society for the Study of Human Evolution) conference , 2021.

LED  (Luminescence and Electron Spin Resonance Dating) conference, 16th , 2021

EAA (European Archaeological Associaton) Annual Meetings,27th,  26th , 20th (2021, 2020, 2014)

Metarh (7th Scientific Conference Methodology and Archaeometry), 2nd-3rd December, Zagreb, Croatia, (2019)

Les travaux archaeologiques dans les Cyclades, colloque international, Athens, 22-26th November, 2017

Cyclades through the Ages: Space-People (The 3rd International Cycladological Conference, Hermoupolis, Syros), 25th-29th May, 2016.

AIA (Archaeological Institute of America ) Annual Meetings, (2014- 2016)

SAA (Society for American Archaeology) annual meeting, 2015.

MESO 2015, The Ninth International Conference on the Mesolithic in Europe, Belgrade, Serbia, 14th – 18th September 2015.

 

Учешће на домаћим скуповима

 

Годишњи скупoviиСрпског археолошког друштва (2020, 2015)

 

Библиографија

 

Поглавља у монографијама и зборницима

 • Carter, T., Contreras, D.A., Holcomb, J. Mihailović, D.D., Skarpelis, N., Campeau, K., Moutsiou, T., and Athanasoulis, D. (2017) TheStélida Naxos Archaeological Project: New Studies of an Early Prehistoric Chert Quarry in the Cyclades , in D.W. Rupp and J. Tomlinson (eds.), From Maple to Olive: Proceedings of a Colloquium to Celebrate the 40thAnniversary of the Canadian Institute in Greece, 10-11 June 2016. Publications of the Canadian Institute in Greece, 10, Athens: 75-103.
 • Carter, T. Contreras, D. Doyle, S. Mihailović, D.D. Skarpelis, N. (2016) Insular activity in the Early Holocene Aegean: Mesolithic chert exploitation at Stélida (Naxos) in context in M.Ghilardi, GEOMEDISLANDS, CNRS éditions, Paris, 275-286.

 

Радови у научним часописима

 • Carter,T.Contreras,D.A. Holcomb, J. Mihailović, D.D. Karkanas, P. Guérin,G. Taffin,N. Athanasoulis,D. Lahaye ,C. (2019) Earliest occupation of the Central Aegean (Naxos), Greece: Implications for hominin and Homo sapiens’ behavior and dispersals, Science Advances, vol.5/10, a; https://advances.sciencemag.org/content/5/10/eaax0997
 • Carter,T. Strasser,T.F. Panagopoulou,E. Campeau,K. Mihailović,D.D. (2018) Obsidian circulation in the early Holocene Aegean: A case study from Mesolithic Damnoni (SW Crete), Journal of Archaeological Science:Reports, 173-183.
 • Skarpelis,N. Carter,T. Contreras, D.A. Mihailović, D.D. (2017) Characterization of the siliceous rocks at Stélida, an early prehistoric lithic quarry (Northwest Naxos, Greece), by petrography and geochemistry: A first step towards chert sourcing, Journal of Archaeological Science:Reports, 819-833 .
 • Carter,T. Mihailović, D.D. Papadatos,Y. Sofianou,C. (2016) The Cretan Mesolithic in Context: New Data from Livari Skiadi (SE Crete), Documenta Prehistorica XLIII, 87-101.
 • Carter,T. Contreras,D.A. Mihailović,D.D. Moutsiou,T. Skarpelis,N. Doyle,S. The Stélida Naxos Archaeological Project: New Data on the Mesolithic and Middle Palaeolithic Cyclades, Antiquity /341, Project Gallery, http://antiquity.ac.uk/projgall/carter341