др Војислав Филиповић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Бронзано и гвоздено доба централног Балкана, метални предмети, сахрањивање, балканске комуникације у праисторији, палеобалканска племена, ратничка опрема, археометалургија бронзе, културно-историјска археологија

 

Образовање

 2015 – Доктор археологије,
Филозофски Факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Наоружање и ратничка опрема у културама позног бронзаног и старијег гвозденог доба на територији Србије, Македоније, Црне Горе и Албаније

2008 – Магистар археологије,
Филозофски Факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Некрополе развијеног бронзаног доба Подгорине и Доњег Подриња

2005 – Дипломирани археолог,
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење:

2016 – Археолошки институт, научни сарадник
2011 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2003-2006 – Руководилац програма археологије, Истраживачка станица Петница

 

Језици: енглески, француски

 

Руковођење пројектима:

(2019-) Археолошка истраживања насеобинских система, обичаја сахрањивања и рудних ресурса у бронзаном добу северозападне Србије, Бруклин колеџ Градског универзитета из Њујорка (САД), и Археолошки институт – коруководилац

 

Ангажовање на пројектима:

 (2010-2019) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, тема Материјална и духовна култура заједница металног доба у Србији, Археолошки институт, Београд

 

Чланства:

  • Српско археолошко друштво (САД)
  • Друштво конзерватора Србије

 

Учешћа на међународним скуповима

Bronze Age Metallurgy production – consumption – exchange and 20th Anniversary Archaeometallurgical Laboratory VIAS, Vienna, Austria, 2019

 Prehistoric Communities along the Danube, Osijek, Hrvatska, 2019

Lost Centuries or Age of Transformation? Rethinking the Late Hallstatt/Early La Tène Transition, Požega , Hrvatska, 2018

Late Bronze Age Mortuary Practices and Society in the Carpathian Basin, Zagreb, Hrvatska,2017

Spheres of Interaction – Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent Regions in the Late Bronze Age / Iron Age (13th/12th – 6th/5th BCE), Beograd, Srbija, 2017

 Routes, fleuves et habitat groupe au coeur des Balkans, Bordoux, France, 2016

 Perspectives on Balkan Archaeology – The Early Iron Age: Methods and Approaches, Sarajevo. BiH,2016

Fortifications: the Rise and Fall of Defended Sites in the Late Bronze and Early Iron Age of South-East Europe, Timisoara, Romania, 2015

 14th International Colloquium of Funerary Archaeology: Funerary Practices during the Bronze and the Iron Ages in the Central and Southeast Europe, Čačak, Serbia, 2015

 Iron Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin, Târgu Mureş, Romania, 2013

From Central Balkans to Danube: Archaeology and Heritage, Svrljig, Serbia, 2013

Clash of Cultures – Going south…, Piranu, Slovenia, 2013

 Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Viminacijum, Serbia, 2012

 XVIIth International Congress of Ancient Bronzes, Izmir, Turkey, 2011

Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin, Târgu Mureş, Romania, 2011

 Thracians and the World Around, Shumen, Bulgaria, 2008

Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe, Bistrita, Romania 2008.

 

Учешћа на домаћим скуповима

(2005-2019) Годишњи скупови Српског археолошког друштва и 20-ак тематских или ускорегионалних скупова

 

Библиографија

Монографије

Петровић, В., Филиповић, В., Миливојевић, С. 2012. Сврљишка област у праисторији, антици и средњем веку / LA RÉGION DE SVRLJIG EN SERBIE ORIENTALE – PRÉHISTOIRE, ANTIQUITÉ ET MOYEN ÂGE Београд: Балканолошки институт САНУ и Културни центар Сврљиг

Булатовић, А., Филиповић, В., Глигорић, Р. 2017. Лозница – културна стратиграфија праисторијских локалитета у Јадру, Рађевини и Азбуковици. Београд – Лозница: Археолошки институт – Музеј Јадра

Поглавља у монографијама и зборницима

Powell, W., Bankoff, A., Mason, A., Mathur R., Bulatović, A. and Filipović, V. 2018. Tin Sources and Regional Trade in the Bronze Age of Southeast Europe: Evidence from Tin Isotopes in: Gold&Bronze, Metals, Technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age (eds. S. Alexandrov, Y. Dimitrova, B. Horejs and K. Chukalev), 141-149.  Sofia: NAIM BAN.

Filipović, V. 2019. Iron Spears of the Balkan Syginnae Type from the Central Balkans. in: Papers in Honour of Rastko Vasić 80th Birthday (eds. V. Filipović, A. Bulatović i A. Kapuran), 297-306.  Belgrade: Institute of archaeology

Bulatović, A., Filipović, V. 2017. The Morava Valley in the Late Bronze and Early Iron Age – changes in topography and material culture. in: Fortifications: The Rise And Fall Of Defended Sites In Late Bronze And Early Iron Age Of South-East Europe (eds. B.S. Heeb, A. Szentmiklosi, R. Krause and M. Wemhoff), 149-159. International Conference in Timişoara, Romania from November 11th to 13th, 2015. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin,

Filipović, V. 2014. Triballi as conservative Palaeobalkan tribe in the 6th and 5th century BC, in: The Clash of Cultures? The Celts and the Macedonian World (eds. M. Guštin and W. David). 47-52, Manching: kelten römer museums manching

Tapavički-Ilić, M., Filipović, V. 2012. A Late Iron Age Grave Find from Syrmiain: Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin (ed. S. Berecki),453-459 Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş, 7–9 October 2011, Târgu Mureş: Editura Mega.

Приређени тематски зборници

eds. Filipović, V., Bulatović, A., Kapuran, A. 2019. Papers in Honour of Rastko Vasić 80th Birthday. Belgrade: Institute of archaeology.

Филиповић, В., Арсић, Р., Антоновић, Д. прир. 2013. Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама, Београд – Ваљево: Српско археолошко друштво и Завод за заштиту споменика културе Ваљево.

Радови у научним часописима

Filipović V. and  Mladenović, O. 2017. Prilog proučavanju članaka astragalnih pojaseva sa teritorije centralne i jugoistočne Evrope / Contribution to the Study of Astragal Belt Segments from the Territory of Central and Southeastern Europe. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 34: 143-183.

Mason, A.H., Powell W.G., Bankoff H.A., Mathur R., Bulatović, A., Filipović, V., Ruiz, J. 2016. Tin isotope characterization of bronze artifacts of the central Balkans. Journal of Archaeological Science 69:110-117.

Филиповић, В. 2015. Скифские влияния в центральной части Балкан в раннем железном веке. Stratum plus 2015/3: 9-17.

Gligorić, R.,  Filipović V., Bulatović A. 2016. An AMS Dated Late Bronze Age Grave From the Mound Necropolis at Paulje. Starinar LXVI: 103-109.

Petrović, V., Filipović, V. 2015. The First Cohort of Cretans, a Roman Military Unit at Timacum Maius. Balcanica XLVI: 33-39.

Petrović, V., Filipović, V. 2008. Newly-discovered Traces of the Roman Naissus-Ratiaria Road and the Problem of Locating Two Timacum stations, Balcanica XXXVIII: 29-43.

Filipović, V. 2018. Some Observations on Communications and Contacts in the Central Balkan and Neighbouring Regions During the 7th to 5th Century BC Based on the Distribution of Weapons. Godišnjak CBI ANUBiH 47: 105–115.

Filipović, V., Vasić, R. 2017. Illicit Antiquities Plague in Serbia. Glasnik SAD 33: 335-348.

Филиповић, В. 2014. Нова истраживања некропола развијеног бронзаног доба у северозападној Србији, хронолошка и терминолошка питања. Гласник САД 29: 51-84.

Filipović, V., Bulatović, A. 2011. An Early Iron Age Necropolis in Eastern Serbia. Glasnik SAD 26: 73-83.

Филиповић, В. 2010. Мамузе млађег гвозденог доба у Србији. Гласник САД 25: 163-188.