др Славиша Перић

виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област интересовања                                                                                                                   

Др Славиша Перић се више од 30 година бави неолитским културама Балкана, са тежиштем на процес неолитизације централног Балкана. Анализом археолошке грађе, бавио се културно-хронлошким односом мезолитске културе Лепенски Вир и страчевачке културе на самом Лепенском Виру и питањем културне и популацијске основе на којој су формирана прва неолитска насеља централног Балкана. Последњих 20 година, интензивним мултидисциплинарним теренским истраживањима и анализом резултата ранијих истраживања, настоји да сагледа улогу средњег Поморавља у неолитизацији југоисточне Европе.

 

Образовање

1993 – Доктор археологије,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Какањска и бутмирска култура

1989 – Магистар археологије,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Бронзано и жељезно доба у горњем току ријеке Босне

1981 – Дипломирани археолог,
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2017 – Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, редовни професор
2012 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2005 – Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, ванредни професор
2000 – Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, доцент
1996 – Археолошки институт, научни сардник
1994 – Археолошки институт, истраживач сарадник
1991 – Земаљски музеј Босне и Херцеговине, кустос за неолит и енеолит
1989 – Народни музеј Ваљево, кустос за праисторију
1982 – Завичајни музеј Високо, кустос археолог

 

Језици: Руски

 

Руковођење пројектима:

(2012-) Стална археолошка радионица – средње Поморавље у неолитизацији југоисточне Европе – Дреновац неолитски мегалополис“, Министарство културе и информисања Републике Србије.

(2010-2019) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технички процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије“ у оквиру кога је координатор потпројектне теме Културне интеракције у транзиционим процесима од млађег палеолита до раног енеолита на територији Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

(2012-2014) Културне и економске везе источне Европе и балканског региона (на основу археолошког материјала, коруководилац међуакадемијског пројекта Археолошког института Руске Академије наука и Археолошког института Београд, као представника Срске академије наука и уметности

(2002-2011) Стална археолошка радионица – средње Поморавље у неолитизацији југоисточне Европе,   Министарство културе и информисања Републике Србије.

(2000-2010)  Култура Лепенског Вира: културни процеси и трансформације од 9. до 6. миленијума пре н.е., Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије.

(2009-2010) Курикулум реформа наука о културном насљеђу у Босни и Херцеговини (BIHERIT); координатор пројекта

(2005-2006) Културне промене ловачкосакупљачких заједница у карпатско-подунавском региону у периоду позног плаистоцена и раног холоцена, Филозофског факултета Београд, Народног Музеја Београд, Универзитета у Канзасу, као представник Археолошког института, један од четири руководиоца пројекта.

 

Чланства

  • Српско археолошко друштво (САД)
  • Европска асоцијација археолога (ЕАА)
  • Друштво археолога Републике Српске – председник Управног одбора
  • Немачки археолошки институт (DAI) – дописни члан
  • Национални археолошки институт Бугарске академије наука- почасни члан

 

Учешће на међународним скуповима

 1st Conference on the Early Neolithic of Europe, Barcelona 6-8 November 2019.

 US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop, Belgrade, Serbia, August 26-28, 2018.

 Prehistoric Houses in the Balkans: Profane and Sacred Contexts (sixth to fifth millennium BC); Stara Zagora, 14–17 May 2015.

 Northern Greece and the Southeastern Europe during the Neolithic. An interaction zone, Thessaloniki, 26–29 June 2014.

 Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe. International Symposium (Humboldt Kolleg) in Provadia, Bulgaria 30 September – 4 October, Sofia 2010.

  1. Ch. jusqu’aux guerres daciques : Koloquium in Kladovo – Drobeta – Turnu Severin (september – oktober 1998), Beograd 1999.

 

Учешће на домаћим скуповима

(2011-2013,2018) Годишњи скуп: Резултати истраживања Археолошког Института, Виминацијум.

(2017) Српско археолошко друштво XL скупштина и годишњи скуп и прослава 70 година археолошког института (MNEMOSYNON FIRMITATIS) Београд, 5-7. Јун 2017.

(2006) Меморијал Драгослава Срејовића, Крагујевац, 28. – 29. novembar 2006.

(1997) Rad Dragoslava Srejovica na istrazivanju praistorije centralnog Balkana, Kragujevac, 27 – 29. Novembar 1997.

 

Библиографија

Монографије

Perić, S., Nikolić, D. 2016. Lepenski Vir: Stratigraphy, Chronology and Periodizacion: (Excavations 1966, Arheološki institut,  Beograd 2016. ISBN 978-86-6439-001-9

Перић, С. 1995. Бутмирска култура, Београд 1995, ISBN 86/80093-05-X; 86-80093-08-4.

 

Поглавља у монографијама и зборницима

Перић, С.  Бајчев, O. Обрадовић, Ђ., Стојановић, И. 2016. Неолитско насеље Павловац – Гумниште: резултати заштитних ископавања 2011. године, у (С. Перић, А. Булатовић ед.) Археолошка ископавања на аутопуту Е75 (2011-2014), Београд 2016, 221-274.

Perić, S. 2004.Problem of Neolithization in Central Pomoravlje, in The Neolithic in the Middle Morava Valley 1, Belgrade 2004, 11-34.

Perić, S. Nikolić, D. 2004. Stratigraphic, Cultural and Chronological Characteristics of the pottery from Lepenski Vir – 1965 Excavations, The Neolithic in the Middle Morava Valley 1, Belgrade 2004, 157-217.

Perić S. 2006. The Gradac Period in the Neolithic Settlements in the Middle Morava Valley, in Homage to Milutin Garašanin, Begrade 2006,235-250.

Perić, S. Rummel C. Schafferer G. Winger D. Wendling H. 2016,  Geomagnetic survey of Neolithic settlements in the middle Morava Valley – preliminary results, in Perić S., The Neolithic in the Middle Morava Valley, No 2: new insights into settlements and economy, Belgrade 2016, 9-25.

 

Radovi u naučnim časopisima

Perić S. 2017. Drenovac: a Neolithic settlement in the Middle Morava Valley, Serbia, Antiquity Volume 91, Issue 357, e4(2017) 1-7.

Perić S. and Nikolić D. 2011. A Contribution to Understanding Stratigraphy of Lepenski Vir, Старинар LXI/2011, Beograd 2011, 33-59.

Perić, S. 2009. The Oldest Cultural Horizon of  Trench XV at Drenovac, Старинар LVIII/2008, Belgrade 2009, 29-44.

Perić S. and  Nikolić D. 2008. On the Issue of an Ossary – Pit Dwelling Z in the Oldest Horizon at Vinča, Starinar LVI/2006, Beograd 2008, 47-72.

Perić, S. 2004. Topografija i kulturno-hronološke karakteristike naselja bronzanog i gvozdenog doba u gornjem toku reke Bosne, Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine 4, Beograd 2004, 1-41.

Perić, S. 2003. Hronologija, mehanizam prodora i kulturno-stratigrafski položaj keltske keramike u okviru srednjobosanske grupe, Radovi Filozofskog fakulteta 3-4, Pale 2003, 354-370.

Perić, S. 2002. O problemu nacina sahranjivanja u gornjem toku reke Bosne tokom bronzanog i gvozdenog doba, 179 – 198, Godisnjak/Jahrbuch, Knjiga/Band  XXXII, Centar za balkanoloska ispitivanja/Zentrum für Balkanforschungen, Knjiga/Band 30, Sarajevo-Frankfurt am Main – Berlin – Heidelberg 2002.

Perić, S. 2001. Die kulturele Charakter und die Chronologie der Starcevo-Elemente im Neolithikum der westlichen Balkanregionen, 9 – 39, Starinar LI/2001, Beograd 2001.

Perić, S. 1999. Višeslojna neolitska naselja i problem kulturne stratigrafije neolita na teritoriji Srbije, 11 – 33, Starinar XLIX (1998), Beograd 1999.

Perić, S. Kult – Rhytone der neolithischen Viehzüchter der Balkanhalbinsel, Starinar  XLVII (1996), Beograd 1996, 21 -66.

Perić, S.  1995. Celtic Pottery in Setlements of the Central Bosnian Culture Group, Starinar XLV – XLVI (1994/1995), Beograd 1995, 113 – 131.