др Селена Витезовић

виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања 

 Др Селена Витезовић бави се проучавањем праисторије југоисточне Европе, посебно мезолитског, неолитског и енеолитског периода. Ангажована је на истраживањима већег броја праисторијских локалитета у југоисточној Европи. Бави се истраживањима везаним за економију и технологију у праисторији, посебно анализама коштане индустрије: питањима технолошких избора, технологије израде, организације производње, размене и трговине, као и питањима везаним за симболичке аспекте прошлих заједница – украсима и украшавњем, односима људи и животиња, и др.

 

Образовање

2011 – Доктор археологије,
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Одбрањена теза: Коштана индустрија у старијем и средњем неолиту централног Балкана,  http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3251

2007 – Магистар археологије,
Филозофски факултет, Универзитет у Београд
Одбрањена теза: Коштана индустрија у неолиту средњег Поморавља

2003 – Дипломирани археолог.
Филозофски факултет, Универзитет у Београду

 

Запослење

2017 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2012 – Археолошки институт, научни сарадник
2011 – Археолошки институт, истраживач сарадник

 

Језици: енглески, француски, италијански, немачки, шпански, бугарски, латински и старогрчки

 

Руковођење пројектима

2019 – пројекат Систематизација и документовање покретног археолошког материјала са локалитета Плочник из збирке Народног музеја Топлице: фаунални материјал (финансирано од стране Министарства културе и информисања Републике Србије)

 

Ангажовање на пројектима

(2011 –2019) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије

(2011 – )  Биоархеологија древне Европе – људи, биљке и животиње у праисторији Србије

(2010 – ) сарадник на пројектима заштитних археолошких истраживања у Бугарској при  Национален археологически институт с музей БАН

(2014 –) Rise of Metallurgy in Eurasia (United College of London, Народни музеј Београд)

(2014 – ) Локалитет Кале у Кршевици (финансирано од стране Министарства културе и информисања Републике Србије)

(2015 – )  Проспекција Малог Штурца (финансирано од стране Министарства културе и информисања Републике Србије)

(2019 –)  Епиграветијенске заједнице сјеверне Далмације (финансирано од стране Закладе за знаност Републике Хрватске)

 

Чланства:

  • Српско археолошко друштво (САД)
  • European Asssociation of Archaeologists (ЕАА)
  • International Council for Аrchaeozoology (ICAZ)
  • Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques

 

Учешћа на међународним скуповима

(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017) EAA Annual Meetings: 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 20th, 22nd, 23rd 11th, 13th

(2010, 2018) ICAZ International Conference

(2009, 2011, 2014, 2016, 2017, 2019)7th, 8th. 10th, 11th, 12th, 13th Meeting of the Worked Bone Research Group of the ICAZ

(2011, 2012, 2015, 2019) 18th, 19th. 22nd, 25th Neolithic Seminar

 

Учешћа на домаћим скуповима

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) Годишњи скуп Српског археолошког друштва

 

Библиографија

Монографије

Vitezović, S. 2016. Metodologija proučavanja praistorijskih koštanih industrija. Beograd: Srpsko arheološko društvo.

Поглавља у монографијама и зборницима

Vitezović, S. 2018. Retouching tools from the post-Palaeolithic period in Southeast Europe, u: The Origins of Bone Tool Technologies, eds. J. M. Hutson, A. García-Moreno,  E. S. Noack, E. Turner, A. Villaluenga and S. Gaudzinski-Windheuser, 297-315. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, http://vg07.met.vgwort.de/na/0622b65d51e342b0b06cab40682f9a1c?l=https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/reader/download/408/408-30-82741-1-10-20181102.pdf

Vitezović, S. 2018. Bone industry in the Eneolithic period in the South-East Europe / Koštana industrija eneolitičkoga perioda u jugoistočnoj Europi, u: Back to the past: Copper Age in northern Croatia / Povratak u prošlost: bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj, eds. J. Balen, I. Miloglav, D. Rajković, 161-185. Zagreb-Osijek: Arheološki muzej Zagreb; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Arheološki muzej Osijek, https://doi.org/10.17234/9789531758185-09

Vitezović, S. 2017. The Early Neolithic osseous industry in the Iron Gates Region, u: From hunter-gatherers to farmers. Human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene. Papers in Honour of Clive Bonsall, ed. M. Mărgărit and A. Boroneanț,  149-165. Târgovişte: Cetatea de Scaun.

Vitezović, S. 2016. Bos and the bone spoon revisited: Spatula-spoons in the Starčevo culture, u: Southeast Europe and Anatolia in prehistory. Essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary, eds. K. Bacvarov and R. Gleser, 189-196. Bonn: Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie Band 293 Aus der Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität MünsterVerlag Dr. Rudolf Habelt GmbH.

Vitezović, S. 2013. Osseous Raw Materials in the Vinča Culture, in: From these bare bones: raw materials and the study of worked osseous objects, eds. A. Choyke and S. O’Connor, 59-72. Oxford and Oakville: Oxbow Books.

Приређени тематски зборници

Vitezović, S., Antonović, D. (ur.) 2014. Archaeotechnology: studying technology from prehistory to the Middle Ages. Belgrade: Serbian archaeological society.

Vitezović, S. (ur.) 2016. Close to the bone: Current studies in bone technologies. Belgrade: Institute of Archaeology.

Vitezović, S., Antonović, D. (ur.) 2017. Archaeotechnology studies: Raw material exploitation from prehistory to the Middle Ages. Belgrade: Serbian archaeological society.

Радови у научним часописима

Vitezović, S., Antonović, D. 2019. Functional differentiation and possible regional specialisation of the Vinča culture settlements: Viewpoint from osseous and lithic industries, Quaternary international, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.12.029

Vitezović, S. 2018. Fishing and hunting gear from osseous raw materials in the Early Neolithic from Serbia. Quaternary International 472, Part A: 38-48, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.01.021

Vitezović, S. 2017. Antler exploitation and management in the Vinča culture: An overview of evidence from Serbia. Quaternary International 450: 209-223, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.12.048

Vitezović, S. 2016. Neolithization of technology: innovation and tradition in the Starčevo culture osseous industry. Documenta Praehistorica XLIII: 123-138, https://doi.org/10.4312/dp.43.5

Cristiani, E., Dimitrijević, V. and Vitezović, S. 2016. Fishing with lure hooks at the Late Neolithic site of Vinča – Belo Brdo, Serbia. Journal of Archaeological Science 65: 134-147, https://doi.org/10.1016/j.jas.2015.11.005

Vitezović, S. 2013. Bone manufacturing in the Neolithic: the problems of reconstructing the chaîne opératoire and identifying workshops. Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop 2013/3: 201-208, http://www.ace.hu/am/2013_3/AM-13-03-SV.pdf

Vitezović, S. 2013. From artefacts to behaviour: technological analyses in prehistory. Anthropologie, International Journal of Human Diversity and Evolution 51 (2): 175-194.

Vitezovi,ć S. and Bulatović, J. 2013. Managing raw materials in Vinča culture: A case study of osseous raw materials from Vitkovo. Documenta praehistorica 40: 279-289, https://doi.org/10.4312/dp.40.22

Vitezović, S. 2012. The White Beauty – Starčevo culture jewellery, Documenta Praehistorica XXXIX: 91-203, https://doi.org/10.4312/dp.39.15

Vitezović, S. 2011. The Mesolithic bone industry from Kula, eastern Serbia, Before Farming 2011/3, article 2: 1-21, https://doi.org/10.3828/bfarm.2011.3.2

Vitezović, S. 2011. Early and Middle Neolithic bone industry in northern Serbia, Acta Archaeologica Carpathica XLVI: 19-60.