MA Ружица Савић

истраживач сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Ружица Савић бави се истраживањем архитектуре кућа у касном неолиту. Истраживање је усмерено на откривање утицаја друштвене динамике на промене које се уочавају у архитектури. Њено истраживање базирано је на анализи традиције изградње кућа, са идејом да се уоче обрасци сличности и разлика на регионалном и локалном нивоу. У фокусу истраживања је реконструкција мреже преноса знања и идеја у времену и простору, односно сагледавање карактера културне промене и могућих модела друштвеног учења, са циљем да се реконструише процес преношења знања о изградњи кућа као рефлексија друштвене структуре и односа између домаћинстава на локалном и насеља на регионалном нивоу. Своје истраживање  започела је на налазишту Дреновац, као члан истраживачког тима од 2008. године. Ружицин рад усмерен је и ка експерименталним истраживањима у циљу добијања што прецизнијих података о технологији изградње кућа.

 

Образовање

2021 – Одбрањена тема докторске дисертације: Социјалне импликације варијабилности технологије изградње каснонеолитских кућа на подручју Централног Балкана

Филозофски факултет Универзитета у Београду

2018 – уписане докторске студије,
Филозофски факултет Универзитета у Београду

2015 – Мастер археологије,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Раст и развој новорођенчади на Лепенском виру у транзиционом периоду (6200-5900.п.н.е.)

2013 – Дипломирани археолог,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Антрополошка анализа скелетних остатака дечијих индивидуа са средњовековне некрополе Хумка-Радљево

Запослење:

2021 – истраживач сарадник – Археолошки институт
2018 – истраживач приправник – Археолошки институт

 

Језици: енглески, руски

 

Ангажовање на пројектима

(2008. -) Стална археолошка радионица – средње Поморавље у неолитизацији југоисточне Европе (руководилац пројекта др Славиша Перић)

(2018-) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (бр. 177020) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Чланства:

  • Српско археолошко друштвo (САД)
  • Европскa асоцијацијa археолога (ЕАА)

 

Учешћа на међународним скуповима:

27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Kiel, 6-11 Septembar 2021

1st Conference on the Early Neolithic of Europe – ENE2019, Barcelona, 6 – 8 Novembar 2019

NSF US-Serbia  & West Balkan Data Science Workshop, Belgrade, 26-28 August 2018

 

Учешће на домаћим скуповима:

2019 – XLII  Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Неготин, 30. мај – 01. јун 2019

 

Библиографија

Perić, S., Bajčev, O., Arsenijević, R., Obradović, Đ., Popović, V., Dimitrijević, I. 2021. Arheološka istraživanja na nalazištu Slatina – Turska Česma u Drenovcu u 2018. godini, u: Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2018. godini, ur. S.Vitezović, M. Radišič, Đ. Obradović, Arheološki institut, Beograd.

Perić S., Bajčev O., Arsenijević R., Obradović Đ., Dimitrijević I.,2019. Iskopavanja i konzervacija neolitskih kuća i keramičkih posuda na nalazištu Slatina – Turska česma u Drenovcu u 2017. godini, Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017. godini (ur. I. Bugarski, V. Filipović i N. Gavrilović Vitas), Arheološki institut, Beograd, 2019, 63-69.