др Радмила Зотовић

виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област интересовања и метод истраживања

Др Радмила Зотовић је још од 1988. године посвећена проучавању урбанизације у римском периоду, која је отпочела њеним дипломским радом, а завршила се кулминирајући у докторској дисертацији. У истраживањима романизације и урбанизације применила је систем детаљног проучавања римских надгробних и вотивних споменика, што је такође отворило ново поље делатности и  истраживања, а то је социјална и културна антропологија.

 

Образовање

1996 – Доктор класичне археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Становништво и привреда источног дела римске провинције Далмације

1992 – Магистар класичне археологије
Филозофски факултет Универзитет у Београду
Одбрањена теза: Типологија и хронологија римских надгробних споменика  источног и југоисточног дела провинције Далмације

1987 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитет у Београду

 

Запослење

2016 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2006 – Археолошки институт, виши научни сарадник
1996 – Археолошки институт, научни сарадник
1994 – Археолошки институт, истраживач – сарадник
1993 – Народни музеј, Ужице, кустос

 

Језици: енглески, немачки

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

(1992) Археолошки институт у Санкт Петербургу, Русија.
(2006) Археолошки институт у Софији, Бугарска.
(2001) Новчана награда за докторирање у рекордном року.
(2004) Две новчане награде за постигуте резултате рада ( трећа и друга група резултата).

 

Ангажовање на пројектима

(2011-) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римских провинцијама на тлу Србије,  Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, Археолошки институт

 

Учешћа на међународним скуповима

6th Internacional conference on Roman Danubian provinces, referat „Roads and crossroads of culturale impact on the southeastern part of the province of Dalmatia“, 1-5. Novembra 2022, Beograd –

Medjunarodni naučni kongres „Dragoslav Srejović i multidisciplinarnost“, 29. Novembar 2021. U Kragujevcu, referat „Rimski votivni spomenici iz Smedereva“

Cult of Silvan in the Area of Viminaciium, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska, 2018.

4. Medjunarodna konferencija „Upravljanje znanjem i informatika“, Novi Sad, Srbija, 2018.

10th International Conference „ Science and Higher Education in Function of Sustainable Development“, 2017, Užice, Srbija 2017.

Dacian ceramics from Boljetin Site, Medjunarodna konferencija „In Memoriam Hadrian Daicoviciu“, Caransebeš, Rumunija, 2017.

A ceramic mould from Belgrade City Museum antiquity collection used for practice and spoiled, Caransebeş Muzeul Saransebes, Rumunija, 2016.

3-rd International Conference „Higher Education in Function of Sustainable Development of Tourisam in Serbia and Western Balkans“, Srbija, 2016.

8. Medjunarodna konferencija SED (Science and Higher Education in Function of Sustainable Development), Užice, Srbia, 2015.

Simpozium International de Archeologie Si Istorie, Muzeul Caransebes, Rumunija,  2013.

 2nd International Conference “Harmony of Nature and Spirituality in Stone”, Kragujevac, Srbija, 2012.

5th International Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, Uzice, Serbia, 2012.

1st International Conference “Harmony of Nature and Spirituality in Stone, Kragujevac, Serbia, 2011.

 

Учешће на домаћим скуповима

Конференција „Археолошки терен, ауторитет и моћ“, Филозофски факултет, Београд, Србија, 2019.

Античка секција Српског археолошког друштва, Књажевац 2018.

 

Библиографија

Монографије

Zotović, R. 2012. Životno doba na tlu Srbije u periodu rimske vladavine/ Lifetime in the Territory of Serbia during Roman Rule, Užice: Graficar

Zotović, R. 2007. Gradja za proučavanje društvene hijerarhije na tlu Srbije u periodu rimske vladavine/ Material for Studying Social Hierarchy in the Territory of Serbia in the period of Roman Government, Beograd: Arheološki institut

Zotović, R. 2002. Population and Economy of the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia, Oxford: Archaeopress

Зотовић, Р. 1995. Римски надгробни споменици источног дела провинције Далмације, Ужице: Калињача

Приређени тематски зборници

Zotović, R. 2021. Nakit na nadgrobnim spomenicima iz jugoistočnog dela rimske provincije Dalmacije, u: Akta sa konferencije Nakit ostaje NAOS 2.0 / Proceedings from the Conference Jewellery remains NAOS 2.0, ur. M. Ignjatović, Beograd 2021: 111-120.

Zotović, R. 2017. Zaglata u istoriji srpskog naroda, Veliki Šiljegovac: 7 – 11.

 Радови у међународним научним часописима

Zotović, R. 2021. Private Buildings in Serbia during Roman Reign – Epigraphic Sources (Based Analysis), Arheovest IX/1: 705 – 716. 

Zotović, R. 2018. Dacian Ceramics from Boljetin Site. Muzeul Caransebes 7: 69 – 74.

Zotović, R. 2018. Four Rare and Unusual Dedications From Areas of Viminacium and Nais. Chinese Business Review 17/2:  99 – 104

Zotović, R. 2018. Funerary Monuments from the Site Varošište Near Požega. Arheovest V1: 353 – 358.

Zotović, R. 2018. Temple of Diana in Timacum Minus and Some Aspects of Cult of Diana in Territory of Serbia. Chinese Business Review 17/7: 351 – 357.

Zotović, R. 2018. Cult of Silvanus in Singidunum Area. Arheovest VI2: 417 – 423.

Zotović, R. 2017. A Roman Funerary Monument from Šipovo. Chinese Business Review 15/12: 585 – 590.

Zotović, R. 2017. A ceramic mould from Belgrade City Museum antiquity collection used for practice and spoiled. Tibiscum  6: 139 – 146.

Радови у домаћим научним часописима

Зотовић, Р. 2011. Два камена споменика из Чајетине. Зборник радова Народног музеја у Београду 20: 209 – 216.

Zotović, R. 2012. Rimski kameni lav iz zbirke Narodnog muzeja u Arandjelovcu. Šumadijski zapisi  VI.

Zotović, R. 2011. Gradska uprava na području Niša u antičko doba. Kruševački zbornik 15:103 – 107.