др Наташа Миладиновић-Радмиловић

научни саветник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања 

Др Наташа Миладиновић-Радмиловић је од 2000. године посвећена истраживању хуманог остеолошког материјала са археолошких локалитета: Sirmium, Timacum Minus, Naissus, Iustiniana Prima, Romuliana, Viminacium, Singidunum; Београдска и Смедеревска тврђава; манастири: Манасија, Бањска, Студеница, итд.; локалитети: Борско језеро, Мала Копашница, Рудник, Бубањ, итд. Истраживања су пре свега усмерена на испитивања утицаја друштвено-историјских прилика на социјални и здравствени статус становништва, на њихов свакодневни живот, занимања и навике.

 

Образовање:

2010 – Доктор антропологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Антрополошка структура становништва Сирмијума/Сремске Митровице кроз историјске периоде

2005 – Магистар антропологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Палеодемографска структура и проблематика средњовековне некрополе у Сремској Митровици

2002 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење:

2020 – Археолошки институт у Београду, научни саветник
2015 – Археолошки институт у Београду, виши научни сарадник
2010 – Археолошки институт у Београду, научни сарадник
2007 – Археолошки институт у Београду, истраживач-сарадник

 

Језици: енглески,  немачки

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

(2003) Награда Народног музеја у Београду за најбољи дипломски рад из области археологије

(2004-2005) Стипендија Тржишта рада Републике Србије

 

Руковођење пројектима

(2019.) Израда финалне документације и обезбеђивање трајног и безбедног складиштења остеолошког материјала са ранијих антрополошких истраживања у Сирмијуму, пројекат је финансиран средствима Министарства културе и информисања Републике Србије

(2018.) Израда финалне документације и обезбеђивање трајног и безбедног складиштења остеолошког материјала са ранијих антрополошких истраживања у Сирмијуму, пројекат је финансиран средствима Министарства културе и информисања Републике Србије

 (2016.) Израда финалне документације и обезбеђивање трајног и безбедног складиштења остеолошког материјала са ранијих антрополошких истраживања у Сирмијуму, пројекат је финансиран средствима Министарства културе и информисања Републике Србије

 

Ангажовање на пројектима

(2011–2019.) Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римских провинцијама на тлу Србије, руководилац: др Ивана Поповић, Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије

(2011–2019.) Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва, руководилац др Вујадин Иванишевић, Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије

(2006–2010.) Урбанизација и трансформација градских центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера на простору римских провинција Моесиа, Паннониа и Далматиа, руководилац др Ивана Поповић, Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

 

Чланства

  • Paleopathology Association (PPA)
  • British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology (BABAO)
  • Српско археолошко друштво (од 2012. године је председница Биоархеолошке секције Српског археолошког друштва)

 

Учешћа на међународним скуповима:

Conference “Attila’s Europe Structural Transformation and Strategies of Success in the European Hun Period”, Budapest, Hungary, June  6th–8th  2019.

24th International Limes Congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 02–09th 2018.

22nd European Meeting of the Paleopathology Association, Zagreb, Croatia, August 28th – September 1st 2018.

 5th International Conference of Mediaeval Archaeology, Burial ritual and grave goods as a reflection of social status and/or identities of deceased), Zagreb, Croatiab6–7th June 2018.

International symposium on Funerary Anthropology “Homines, Funera, Astra”; Sixth edition : Death and children from Prehistory to Middle Ages, University of Alba Iulia, Romania, October 15–18th 2017.

27th Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum:„Late Roman,““Early Christian,““Early Byzantine“as categories in historic – archaeological research at the middle Danube (4th to 8th c. AD), Belgrade, Ruma, Serbia, November 4-7th 2015.

 VII Reunión Científica de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense (AEAOF), Toledo, España, Noviembre 6-7th 2015.

Haemus (International Conference), Settlements, culture and population dynamics in Balkan Prehistory, Skoplje, Macedonia, March 13th–14th 2015.

 European Association of Archaeologists, 20th annual meeting 2014, Istanbul, Turkey, September 10th–14th 2014.

3rd International landscape archaeology conference, Rome, Italy, September 17th–20th 2014.

Late Urnfield Culture between the Eastern Alps and the Danube. Session: Late Urnfield Culture and eastern neighbors, Zagreb, Croatia, November 7–8th  2013.

14th Annual Conference of the British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, Bournemouth University, UK, Septembar 14th–16th 2012.

 

Учешћа на домаћим скуповима

Годишњи скупови Српског Археолошког Друштва, 2007, 2010-2019.

 

Библиографија

Монографије

Miladinović-Radmilović, N. 2019. Metodologija utvrđivanja individualne starosti skeleta sa arheoloških nalazišta. Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja 71) Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma (Archeologica 2)

Miladinović-Radmilović, N. i Radmilović, M. 2015. Sirmium – Pisma Ignjata Junga. Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma.

Miladinović-Radmilović, N. 2011. Sirmium – Necropolis. Beograd: Arheološki institut, Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma.

Miladinović, N. 2006. Metodologija utvrđivanja polne pripadnosti skeleta sa arheoloških nalazišta. Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma (Archeologica)

Поглавља у монографијама и зборницима

Miladinović-Radmilović, N. 2018. Population of Ancient Sirmium, in Vivere militare est. From Populus to Emperors – Living on the Frontier, eds. S. Golubović and N. Mrđić, 7–39. Belgrade: Institute of Archaeology

Bikić, V. and Miladinović-Radmilović, N. 2018. Female Identity at the Beginning of the Modern Age – A Bride’s Burial at Bubanj Near Niš (Serbia), in The Archaeology of Women: Mortuary Practices and Bioarchaeological Reconstruction, eds. M. Gligor and A. Soficaru, 241–264. Alba Iulia: Editura Mega

Miladinović-Radmilović, N. 2017. Matériel ostéologique humain des tombeaux du Ve et Ve siècle, in Sirmium à l’époque des Grandes migrations, eds. I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević, 93–124. Leuven-Paris-Bristol: CT: Peeters (Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, monographies 53); Belgrade: Institut archéologique de Belgrade

Petković, S. Bugarski, I. Miladinović-Radmilović, N. 2016. A Non-Wandering Soldier’s Grave? The Seventh-Century Burial in Davidovac (Southern Serbia), in: GrenzÜbergänge: Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien der historisch-archäologischen Forschung an der mittleren Donau, eds. I. Bugarski, O. Heinrich-Tamáska, V. Ivaniševic, D. Syrbe, 247–272. Leipzig: Akten des 27. Internationalen Symposiums der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Ruma, 4–7.11.2015

Miladinović-Radmilović, N. and Bikić, V. 2015. Beheading at the Dawn of the Modern Age: The Execution of Noblemen during Austro – Ottoman Battles for Belgrade in the Late 17th century. Chapter 7, in Trends in Anthropology 1,  ed. K. Gerdau-Radonjić and K.McSweeney, 61–75. Oxford & Philadelphia: Oxbow Books

Miladinović-Radmilović, N. 2013. Caring for the human skeleton remains in SremskaMitrovica (Sirmium). in Strategie e Programmazione della Conservazione e Trasmissibilità del Patrimonio Culturale, a cura di. A. Filipović, W. Troiano, 282–291. Rome: Italian Heritage Awords.

Приређени тематски зборници

Miladinović-Radmilović, N. 2017. Bioarheologija na Balkanu. Markeri okupacionog stresa i druge studije. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva (Bioarchaeology in the Balkans. Markers of occupational stress and other studies. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society). Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2017, 1–206.

Miladinović-Radmilović, N. 2016. Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva (Bioarchaeology in the Balkans. Methodological, Comparative and Reconstructive Studies of Lives in the Past. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society). Beograd: Srpsko arheološko društvo; Sremska Mitrovica: Sirmijuma

Miladinović-Radmilović, N. 2013. Bioarchaeology in Balkans. Balance and Perspectives. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Bilans i perspektive. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva). Beograd: Srpsko arheološko društvo; Sremska Mitrovica: Sirmijuma

 Радови у научним часописима

Djukic, K. Miladinović-Radmilović, N., Draskovic, M. and  Djuric, M. 2018. Morphological appearance of muscle attachment sites on lower limbs: horse riders versus agricultural population. International Journal of Osteoarchaeology 28 (6): 656–668.

Miladinović-Radmilović, N. Vulović, D. i Đukić, K. 2016. Health status of children in the ancient Sirmium. Starinar LXVI: 65–80.

Miladinović-Radmilović, N. and Vulović, D. 2015. The case of scurvy from Singidunum. Старинар LXV: 183–195.

Petković, S. and Miladinović-Radmilović, N. 2014. Military graves from the Late Roman necropolis at Slog in Ravna (Timacum Minus). Старинар LXIV: 87–130.

Radović, P. and Miladinović-Radmilović, N. 2013. A large supernumerary bone at the bregma and metopism co-occuring in the skull of an ancient Roman in Serbia. Archives of Biological Sciences Vol. 65 No. 4, 2013: 1637–1643 (JCR IF 2012 = 0.791).

Miladinović-Radmilović, N. 2010. Exostoses of the External Auditory canal. Старинар LX/2010: 137–146.

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2007. Антрополошка анализа налаза из гробова у црква манастира Ресаве. Саопштења 39: 25–62.