др Иван Вранић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања 

Др Иван Вранић се бави културним контактима и друштвеним, политичким и економским везама гвозденодопских заједница са Балкана и античке Грчке. Истраживања која обавља су усмерена на локалитет Кале у Кршевици и бројна утврђена „хеленизована насеља“ у унутрашњости Балкана која су грађена уз познавање појединих грчких архитектонских принципа и технологија. Заинтересован је за питања идентитета која су повезана са производњом, дистрибуцијом и потрошњом црвенофигуралне и West Slope грчке керамике на Кршевици и другим локалитетилма, као и за праксе у потрошњи тзв. локалне сиве хеленизиране кермике рађене на витлу.

 

Образовање

2012 – Доктор археолошких наука
Филозофски факултет, Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Везе централног Балкана и Егеје у IV и III веку пре н.е: пример локалитета Кале у Кршевици

2007 – дипломске студије – мастер
Филозофски факултет, Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Керамички материјал са локалитета Кале у Кршевици, могући приступи

2006 – Дипломирани археолог, Катедра за праисторијску археологију,
Филозофски факултет, Универзитета у Београду

 

Запослење

2013- Научни сарадник, Археолошки институт Београд
2008- Истраживач сарадник, Археолошки институт Београд
2006- Истраживач приправник, Археолошки институт Београд

 

Језици: енглески и немачки

 

Руковођење пројектима

Археолошки локалитет Кале у Кршевици. Пројекат Археолошког института Београд, Министарствo културе и информисања

 

Ангажовање на пројектима

(2010- 2020) Археологија Србије: интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (ОИ 177020). Пројекат Археолошког института Београд, финансиран од стране Министарства науке и технологије

(2006-2010) Метална доба у Поморављу (ОИ 147007). Пројекат Археолошког института Београд, финансиран од стране Министарства науке и технологије

 

Чланства

  • Српско археолошко друштво (САД)

 

Учешће на међународним скуповима:

Between the Aegean and the Danube: Thracians, Greeks, and Celts in the Balkans during the Classical and Hellenistic periods, National Archaeological Institute with Museum (Bulgarian Academy of Science) and “Mieczysław Domaradzki”  museum, 19th-21st September 2018, Sofia

Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin, Târgu Mureş, Romania, 13th–15th October 2017

The Violence in the Prehistory and Antiquity/Die Gewalt in der Vorgeschihte und im Altertum, Humboldt-Conference/Humboldt-Kolleg, Cluj-Napoca, Romania, 15th-16th October 2016

Settlement, Culture and population dynamics in Balkan prehistory, HAEMUS: Center for Scientific Research and Promotion of Culture, Skopje, Macedonia, 13th-14th March 2016

European Conference on X-Ray Spectrometry (EXRS 2014), Bononia University, Bologna, Italy, 15th-20th June 2014

The 3rd International Symposium of Archaeology, Strumica, Macedonia, 31st October- 3rd November 2013

The 5th International Congress on Black Sea Antiquities, Belgrade, Serbia, 17th-21st September 2013

Theory and Methodology in the Prehistoric Archaeology of Central Europe, University of West Bohemia – Pilsen, Masarik University – Brno, 24th-26th  October 2012

Imperialism and Identity at the Edges of the Roman World, University of Belgrade (Department of Archaeology), University of Novi Sad (Department of History) and Petnica Science Center 20th − 23rd September 2012

Fingerprinting the Iron Age, Approaches to identity in the European Iron Age. Integrating South-Eastern Europe into the debate. Magdalene College and McDonald Institute, University of Cambridge, 23rd – 25th September 2011

The 4th International Congress on Black Sea Antiquities, Istanbul, Turkey, 14th-18th September 2009

 

Учешће на домаћим скуповима:

XL скупштина и годишњи скуп и прослава 70 година Археолошког института, Београд, Српско Археолошко друштво, Археолошки институт,Београд,  5-7. jун 2017

Српска археологија између теорије и чињеница 5: Археологија између артефакта и екофакта, Филозофски факултет, Одељење за археологију, Центар за теоријску археологију, 1-2. april 2017

Srpska arheologija izmedju teorija i činjenica 4: kult i ritualne prakse u arheologiji, Centar za teorijsku arheologiju, Odeljenja za arheologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, 26-27. mart 2016

I nacionalni skup Lanterna 2014: nuklearne i druge analitičke tehnike u izučavanju kulturnog nasleđa – zaštita baštine između prirodnih i društvenih naučnih oblasti, Galerija Matice srpske, Novi Sad, Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku, 3. Novembar 2014

Srpska arheologija izmedju teorija i činjenica 2 − Arheologija i javnost, Centar za teorijsku arheologiju Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 29. mart 2014

Srpska arheologija izmedju teorija i činjenica 1, Centar za teorijsku arheologiju Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 30. mart 2013

Srpsko arheološko društvo, XXXVI skupština i godišnji skup, Srpsko arheološko društvo i Muzej Vojvodine, Novi Sad, 30. maj – 1. Jun 2013

 

Библиографија

Поглавља у међународним монографијама и зборницима

Popović, P and Vranić, I. 2013. One possible location of Damastion – Kale by Krševica (south-eastern Serbia),  in The Bosporus: Gateway between the Ancient West and East (1st Millennium BC-5th Century AD), Proceedings of the Fourth International Congress on Black Sea

Antiquities, Istanbul, 14th-18th September 2009, eds. G. Tsetskhladze, S. Atasoy, A. Avram, Ş. Dönmez and J. Hargrave, 309−314. Oxford: BAR International Series 2517

Vranić, I. 2014. ‘Hellenization’ and ethnicity in the continental Balkan Iron Age, in Fingerprinting the Iron Age, eds. C. Popa & S. Stoddart, 173−184. Oxford: Oxbow Books

Vranić, I. 2014. The ‘Hellenization’ process and the Balkan Iron Age, in The Edges of the Roman World, eds. M.A. Janković, V.D. Mihajlović & S. Babić, 33−47. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers

Vranić, I. and Janković, M. 2016.  Archaeological research of the site Cepotina-Vučjak near Bujanovac, in Archaeological Investigations along the highway route E75 (2011-2014), eds. S. Perić & A. Bulatović, 398−410. Beograd: Arheološki institut

Popovic, P., Vranic, I. 2017. Add Apian Ill. V. 14, in Ante portam auream, Studia in honorem professoris Aleksandar Jovanović, ed. M. Vujović, 89−95. Beograd: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vranić, I. 2018. Interpreting Iron Age violence or violent nature of archaeological narratives? The case of Kale-Krševica (south-eastern Serbia), in Violence in Prehistory and Antiquity, ed. E. Nemeth, 23−38. Kaiserslautern und Mehlingen: Parthenon Verlag

Радови у научним часописима

Popović, P. and Vranić, I. 2008. The textile industry at Krševica (southeastern Serbia).  Starinar LVI: 309−326.

Вранић, И. 2009. Теоријско-методолошки проблеми тумачења керамичког материјала са локалитета Кале у Кршевици. Зборник Народног музеја XIX(1), 163−203.

Вранић, И. 2011. „Раноантичка насеља“ и гвоздено доба централног Балкана: питања етничког идентитета, Етноантрополошки проблеми 6(3), 659−679.

Vranić, I. 2012. Urbanizacija u arheološkim interpretacijama: primer “helenizovanih” naselja u unutrašnjosti Balkana,  Етноантрополошки проблеми 7(3), 731−746.

Vranić, I. 2012.  The Classical and Hellenistic Economy and the “Paleo-Balkan” Hinterland: A Case Study of the Iron Age “Hellenized Settlements”. Balcanica XLIII, 29−50.

Kuzmanovic, Z. and Vranic, I. 2013. On the reflexive nature of archaeologies of the Western Balkan Iron Age: a case study of the “Illyrian argument”. Anthropologie (Brno) 51(2)249−259.

Vranić, I. 2014. Arheologija u javnosti i medijima: kratak uvod u teorijske osnove dijaloga o nasleđu, Етноантрополошки проблеми  9(3): 597−607.

Vranić, I. 2016. “Ritulno” i “struktuirano” odbacivanje u arheološkim interpretacijama: primer sistema za vodosnabdevanje na lokalitetu “Kale” u Krševici. Етноантрополошки проблеми 11(3): 661−678.

Vitezović, S. and Vranić, I. 2017. Studije tehnologije i studije materijalne kulture: mogućnosti bliže saradnje na primeru koštanih artefakata. Etnoantropološki problem 12(3): 703−424

Vranić, I. 2019. A barrel-vaulted reservoir at Kale-Krsevica: hydraulic technology and Iron Age ‘Hellenisation’ in Serbia. Antiquity 93(367):144−162.