др Иван Богдановић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област интересовања 

Др Иван Богдановић посвећен је истраживању римске културне баштине на простору подунавских провинција. Ради на проучавању архитектуре и грађевинарства, а његова истраживања усмерена су на објекте у којима су одржавани спектали, као и на војна утврђења. Посебну пажњу посвећује амфитеатрима и гладијаторским борбама. Његова интересовања обухватају и покретни археолошки материјал, који је најчешће у вези са представама у амфитеатрима, али и са римском војском.

 

Образовање

 2019 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Изградња римског амфитеатра на примеру Виминацијума

2009 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,

 

Запослење

2012 – Археолошки институт, истраживач-сарадник
2010 – Археолошки институт, истраживач-приправник

 

Језици :  енглески, руски

 

Ангажовање на пројектима

(2010-) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавремених технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације, Археолошки институт Београд, Министарство науке и заштите животне средине

 

Учешћа на међународним скуповима

5th International Conference on Roman Danubian Provinces, “Romans and natives in the Danubian Provinces (1st C. BC-6th C. AD), University od Iasi, Iasi, Romania, November 5th-9th 2019. Reconstruction and Visualization of the Roman Heritage between  Rhine and Danube, Keszthely, Hungary, September 13th-14th 2019.

XXIV International Limes Congress – Belgrade-Viminacium, Serbia, Septembar 2019. 2nd Roman Period Working Group Meeting of the International  Council for Archaeozoology, Basel, Swiss, February1th-4th 2018.

Roman Archaeology Conference, Theoretical Roman Achaeology Conferece (RAC), Rome, Italy, March 16th-19th 2016. 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International  Council of Zooarchaeology, Belgrade, Serbia, August 25th-30th 2014.

Columna Traiani – Trajan’s Column: A Victory Monument and War Report in Pictures. International Conference Marking the 1900th  Anniversary of its Dedication,  Vienna, Austria, May 9th-12th 2013.

XXII International Limes Congress – Ruse, Bulgaria, September 2012. IV International Congress of the International Lychnological  Association, Ptuj, Slovenia, May 15th-19th 2012.

XVII Roman Military Equipment Conference, Zagreb, Croatia, May 24th-27th 2010.

 

Учешћа на домаћим скуповима

XL скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва и прослава 70 година Археолошког институита, Београд, Србија, 5-7. јуна 2017.

Рад Археолошког института у 2012. и 2013. години – Виминацијум; 2013, 2019

Годишњи скуп Археолошког института – Виминацијум, 2010,2012

 

Библиографија

Поглавља у монографијама и зборницима

Богдановић, И. Рогић, Д. Вуковић-Богдановић, С. 2018. Виминацијумски амфитеатар, у Римски лимес и градови на тлу Србије, ур. М. Кораћ, С. Поп-Лазић, 44–49. Београд: Српска академија наука и уметности/Археолошки институт.

Vuković-Bogdanović,  S. i Bogdanović, I. 2016. Late Roman bone anvils fromViminacium, in Close to the Bone: current studies in bone technologies, ed. S. Vitezović, 66–70. Belgrade: Institute of Archaeology.

Bogdanović, I. i  Nikolić, S. 2017. In the Beginning There Was a Timber Construction… The Wooden Amphitheatre of Viminacium, in Columna Traiani – Traianssäule Siegesmonument und Kriegsbericht in Bildern, eds. F. Mitthof, G. Schörner, 87–94. Wien: Holzhausen der Verlag.

Nikolić, S. i Bogdanović, I. 2015. Recent Excavations on the Amphitheatre of Viminacium (Upper Moesia), in Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, eds. L. Vagalinski and N. Sharankov, 547–555. Sofia: NAIM-BAS.

Bogdanović, I. 2013. Roman stone and clay shot from Viminacium amphitheatre, in

Proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference. Waepons and Military Equipment in a Funerary Context, eds. M. Sanader, A. Redić-Miočević, D. Tončinić, I. Radman-Livaja, 393–411. Zagreb: Filozofski fakultet/Arheološki muzej.

Радови у научним часописима

 Živaljević I. Vuković-Bogdanović S. Bogdanović I. 2019. Ad Palatinas acipensem mittite mensas: fish remains from Viminacium. Starinar LXIX: 183–202.

Bogdanović I. i Vujović, M. 2015. The terracotta lamp in the shape of a gladiator’s helmet from the Viminacium amphitheatre. Arheološki vestnik 66: 317–331.

Vuković, S. i Bogdanović, I. 2013. A Camel Skeleton from the Viminacium Amphitheatre. Starinar LXIII: 251–267.

Bogdanović, I. 2010. Rezultati arheološko-geofizičkih istraživanja na lokalitetu „Kod Koraba“ (Istočna nekropola Viminacijuma). Arheologija i prirodne nauke 5 (2009): 83–109.

Bogdanović, I. i Jevtović, Lj. 2019. Arheološka istraživanja viminacijumskog amfiteatra u 2017. godini. Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017. godini: 109–116. https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini

Nikolić, S. Stojić, G. Marjanović, M. Bogdanović, I. Jevtović, Lj. 2019.Istraživanja na lokalitetu Čair – Castrum (Viminacijum) 2017. godine. Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2017.godini:125–134. https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini