др Илија Микић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област интересовања

Научно-истраживачки рад др Илије Микића је фокусиран на анализе хуманог остеолошког материјала са пројекта Виминацијум-римски град и војни логор. Анализе подразумевају истраживање из палеодемографије, палеопатологије као и денталне антропологије које имају за циљ проучавање популација и претпостављених насеља и, са друге стране, услова и квалитета живота у различитим периодима прошлости. Учешћем у студијама древне ДНК проширио је област свог истраживања.

 

Образовање

2016 – Доктор историје и филозофије природних наука и технологије Универзитет у Београду,
Одбрањена теза: Виминацијум-интердисциплинарна интерпретација односа насељености и становништва од касне праисторије до касног средњег века

2009 – Мастер физичке антропологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Епигенетске варијације на средњовековним лобањама из Винче -идентификација и интерпретација

2008  –  Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2017 – Археолошки институт, научни сарадник
2012 – Археолошки институт,  истраживач сарадник
2011 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Страни језици: енглески

 

Стручна усавршавања

(2005, 2008.) Антрополошка збирка у Минхену (Statssamlung für anthropologie und paläoanatomie München)

 

Ангажовање на пројектима

(2017) 3Д скенирање 10 антрополошких типова лобања са Виминацијума и реконструкција изгледа лица, суфинансиран од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, Археолошки институт

(2011-2019) Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

 

Чланствa

  • Српско археолошко аруштво
  • IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)

 

Учешћа на међународним скуповима

International Symposium of Bimolecular Archaeology, Toulouse, 2021

European Association of Archaeology-virtual meeting, Widening Horizons, Kiel, 2021.

Kонференция молодых ученых, Новые материалы и методы археологического исследования: От критики источника к обобщению и интерпретации данных, Москва 2019

24th International Limes Congress, Belgrade-Vimininacium, Serbia 2018

22nd European Meeting of the Paleopathology Association (PPA), Zagreb, Croatia 2018

IUAES Inter Congress: World anthropologies and privatisation of knowledge, Dubrovnik, Croatia 2016

20th  Annual Meeting of European Athropology Assosiation: European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology, Zagreb,Croatia 2016

III Международная конференция молодых ученых: Новые материалы и методы археологического исследования, Институт Археологии Москва, 2015

Тhe Value and Scale of the Experimental Archaeology Aproach – Conference on the Dialogue with science. Kierikki Stone Age Centre, Finland 2014

 

Учешћа на домаћим скуповима

Годишњи скупови Српског археолошког друштва 2018-2019.

 

Библиографија

Монографије

Vojvoda, M., Golubović, S., Mikić, I. 2021. MORS IMMATURA, Novac i apotropejsko profilaktički elementi u pogrebnim ritualima-južna nekropola Viminacijuma, Posebna izdanja 72. Beograd: Arheološki institut.

Поглавља у монографијама и зборницима

Golubović, S., Mikić, I. 2020. Contribution to the study of skull cult of Meosia Superior, in Studiola in Honorem Miloje Vasić, ed. I. Popović, S. Petković. Belgrade, Institute of Archaeology: 90-99.

Радови у  научним часописима

Olalde, I. et all. 2021. Cosmopolitanism at the Roman Danubian Frontier, Slavic Migrations, and the Genomic Formation of Modern Balkan, BioRxiv.

Carić, M., Tresić Pavičić, D., Mikić, I., Čavka, M., Cvitkušić, B., Janković, I., Marla Toyne, J., Novak, M., 2020. Something old, Something new:(Re) Analysis and interpretation of three bronze age trepanations from Croatia, Anthropologie LVIII/1: 39-51.

Vulović, D., Miladinović-Radmilović, N., Mikić, I. 2019. A case of myositis  ossificans traumatica on one skeleton from Viminacium. Starinar LXVIII: 203-214.

Mikić, I., Lisul, B., Grga, Đ. 2019. Dental anthropological status from the human population found on the Roman site of Viminacium-necropolis Nad Klepečkom. Serbian Dental Journal Vol. 66: 140-147.

Конопелькин Д.С., Гончарова Н.Н., Микич И. Ж. 2018. Краниологическая характеристика и внутригрупповой анализ населения южного некрополя античного города Виминаций. Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология 2/2018: 85-93.

Конопелькин, Д.С., Гончарова, Н.Н., Микич, И.Ж. 2017. Краниологическая характеристика некоторых групп населения римского города Виминаций (предварительное сообщение). Вестник Московского университета, Серия ХХIII. Антропология 2/2017: 77-83.

Mikić, I. 2017. Osvrt na proučavanje trepanacija sa područja Srbije. Arheologija i prirodne nauke 13: 145-153.

Grga, Đ., Mikić, I., Lisul, B., Zlopaša, T., Dželetović, B. 2017. Dental and Jaws Status in Pre-historic Human Population of the Gomolava Sitе. Serbian Dental Journal 64, Issue 1: 24-31.

Mitkoski, A., Bulatović, A., Mikić, I. 2016. Necropolis under a tumulus at Veprcani: Representative case of using sacred places during several periods in the past. Starinar LXVI: 27-57.

Mikić, I. 2015. Population of Viminacium during the Migration Period: Segment without artificially deformed skulls. Старинар LXV: 107-119.

Mikić, I., Korać, N. 2011. Viminacium – The Pećine necropolis-skeletons around Late Antique Buildings “A“ and “B. Arheologija i prirodne nauke 7: 185-199.

Mikić, I. 2010. Epigenetic test on Medieval Skulls from Vinča. Arheologija i prirodne nauke 6: 199-210.

Mikić, I. 2008. Kratak osvrt na pagansku grobnicu G-2624 antičkog Viminacijuma. Arheologija i prirodne nauke 3: 37-43.