др Илија Микић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Научно-истраживачки рад др Илије Микића је фокусиран на анализе хуманог остеолошког материјала са пројекта Виминацијум-римски град и војни логор. Анализе подразумевају истраживање из палеодемографије, палеопатологије као и денталне антропологије које имају за циљ проучавање популација и претпостављених насеља и, са друге стране, услова и квалитета живота у различитим периодима прошлости. Учешћем у студијама древне ДНК проширио је област свог истраживања.

 

Образовање

2016 – Доктор историје и филозофије природних наука и технологије Универзитет у Београду,
Одбрањена теза: Виминацијум-интердисциплинарна интерпретација односа насељености и становништва од касне праисторије до касног средњег века

2009 – Мастер физичке антропологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Епигенетске варијације на средњовековним лобањама из Винче -идентификација и интерпретација

2008  –  Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2017 – Археолошки институт, научни сарадник
2012 – Археолошки институт,  истраживач сарадник
2011 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Страни језици: енглески

 

Стручна усавршавања

(2005, 2008.) Антрополошка збирка у Минхену (Statssamlung für anthropologie und paläoanatomie München)

 

Ангажовање на пројектима

(2017) 3Д скенирање 10 антрополошких типова лобања са Виминацијума и реконструкција изгледа лица, суфинансиран од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, Археолошки институт

(2011-2019) Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

 

Чланствa

  • Српско археолошко аруштво
  • IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)

 

Учешћа на међународним скуповима

Kонференция молодых ученых, Новые материалы и методы археологического исследования: От критики источника к обобщению и интерпретации данных, Москва 2019

24th International Limes Congress, Belgrade-Vimininacium, Serbia 2018

22nd European Meeting of the Paleopathology Association (PPA), Zagreb, Croatia 2018

IUAES Inter Congress: World anthropologies and privatisation of knowledge, Dubrovnik, Croatia 2016

20th  Annual Meeting of European Athropology Assosiation: European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology, Zagreb,Croatia 2016

III Международная конференция молодых ученых: Новые материалы и методы археологического исследования, Институт Археологии Москва, 2015

Тhe Value and Scale of the Experimental Archaeology Aproach – Conference on the Dialogue with science. Kierikki Stone Age Centre, Finland 2014

 

Учешћа на домаћим скуповима

Годишњи скупови Српског археолошког друштва 2018-2019.

 

Библиографија

Радови у међународним научним часописима

Конопелькин Д.С. Гончарова Н.Н. Микич И. Ж. 2018. Краниологическая характеристика и внутригрупповой анализ населения южного некрополя античного города Виминаций. Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология 2/2018: 85-93.

Конопелькин, Д.С. Гончарова, Н.Н. Микич, И.Ж. 2017. Краниологическая характеристика некоторых групп населения римского города Виминаций (предварительное сообщение). Вестник Московского университета, Серия ХХIII. Антропология 2/2017: 77-83.

Радови у домаћим научним часописима

Vulović, D. Miladinović-Radmilović, N. Mikić, I. 2019. A case of myositis  ossificanstraumatica on one skeleton from Viminacium. Starinar LXVIII: 203-214.

Mikić, I. Lisul, B. Grga, Đ. 2019. Dental anthropological status from the human population found on the Roman site of Viminacium-necropolis Nad Klepečkom. Serbian Dental Journal Vol. 66: 140-147.

Mikić I. 2017. Osvrt na proučavanje trepanacija sa područja Srbije. Arheologija i prirodne nauke 13: 145-153.

Grga, Đ. Mikić, I. Lisul, B. Zlopaša, T. Dželetović, B. 2017. Dental and Jaws Status in Pre-historic Human Population of the Gomolava Sitе. Serbian Dental Journal 64, Issue 1: 24-31.

Mitkoski, A. Bulatović, A. Mikić, I. 2016. Necropolis under a tumulus at Veprcani: Representative case of using sacred places during several periods in the past. Starinar LXVI: 27-57.

Mikić I. 2015. Population of Viminacium during the Migration Period: Segment without artificially deformed skulls. Старинар LXV: 107-119.

Mikić, I. i Korać, N. 2013. Viminacium – experiences with human osteological material. Arheologija i prirodne nauke 9: 87-94.

Mikić, I. i Korać, N. 2011. Medieval Cemetries by the Zavojsko Lake near Pirot-Paleodemographic Analysis. Arheologija i prirodne nauke 6: 211-230.

Mikić, I. i Korać, N. 2011. Viminacium – The Pećine necropolis-skeletons around Late Antique Buildings “A“ and “B. Arheologija i prirodne nauke 7: 185-199.

Korać, N. i Mikić, I. 2011. Finds of Causa Mortis on the Skeletons at Viminacium in Context of Amphitheatre Discovery. Arheologija i prirodne nauke 7: 339-353.

Mikić, I. 2010. Epigenetic test on Medieval Skulls from Vinča. Arheologija i prirodne nauke 6: 199-210.

Mikić, I. 2008. Kratak osvrt na pagansku grobnicu G-2624 antičkog Viminacijuma. Arheologija i prirodne nauke 3: 37-43.