MA Илија Данковић

истраживач сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Интересовања МА Илије Данковића се односе на римску провинцијалну археологију, првенствено на проучавање свих аспеката везаних за идентитет и положај жена у антици, рефлектованих кроз материјалну културу, што је тема коју обрађује у оквиру своје докторске тезе. Поред поменуте проблематике, бави се и темама које се тичу производње текстила, водоснабдевања и античких комуникација.

 

Образовање

2011 – Уписане докторске студије археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена тема: Инвентар гробова женске популације као одраз животног доба:  Студија случаја виминацијумских некропола од I до IV века

2011 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Траса источне виминацијумске комуникације

 

Запослење

2015– Археолошки институт, истраживач сарадник
2012 –Археолошки институт, истраживач приправник

 

Страни језици: енглески

 

Ангажовање на пројектима

(2012-2019) Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

 

Чланства

  • International Lychnological Association (ILA)
  • Српско археолошко друштво (САД)

 

Учешћа на међународним скуповима

Adornment as expression of everyday identity in ancient and medieval life, Rome, 2019

XXIV International Limes Congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, 2018

HOMINES, FUNERA, ASTRA. Death and Children from Prehistory to the Middle Ages, Alba Iulia, Romania, 2017

XXIII International Limes Congress, Ingolstadt, Germany, 2015

IV Interantional Congress of the International Lycnological Association, Ptuj, Slovenia, 2012

XXII International Limes Congress, Ruse, Bulgaria, 2012

 

Учешћа на домаћим скуповима

Годишњи скупови Српског Археолошког друштва 2017, 2018.

 

Библиографија

Поглавља у монографијама и зборницима

Danković, I. Milovanović, B. Marjanović, M. 2018. From a girl to a matrona – The life course of the women on the Limes, in Roman Limes and Cities on the Territory of Serbia, eds. M. Korać, S. Pop-Lazić, 72-81. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts/Institute of Archaeology

Pop-Lazić, S. Vujadinović, V. Danković, I. 2018. Military equipment, in Roman Limes and Cities on the Territory of Serbia, eds. M. Korać, S. Pop-Lazić, 21-28. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts/Institute of Archaeology

Danković, I. and Bogdanović, A. 2017. Contribution to the Knowledge of Viminacium’s Water Supply, Arheovest V, Vol 1, 469-482. Szeged: JATEPress Kiadó

Danković, I. 2015. Route of the Eastern Road of Viminacium, in LIMES XXII, Proceedings of 22nd International Congress of Roman Frontier Studies Ruse, Bulgaria, September 2012, eds. L. Vagalinski, N. Sharankov, 557‒562. Sofia

Danković, I. and Pantelić, S. Istraživanja na lokalitetu Rit (Viminacijum), u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2013. godini, ur. D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 60‒63. Beograd: Arheološki institut

Redžić, S. Jovičić, M. Danković, I. 2014. Dve novoistražene vile rustike sa Viminacijuma – istraživanja na lokalitetitima Nad Klepečkom i Rit u toku 2011/2012. godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, ur. D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 66‒69. Beograd: Arheološki institut

Redžić, S. Jovičić, M. Danković, I. Iskopavanja na lokalitetu Nad Klepečkom (Viminacijum), u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, ur. D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, 62‒65. Beograd: Arheološki institut

Радови у научним часописима

Danković, I. 2019. Burial of a woman with an amber doistaff at Viminacium. Starinar  LXIX: 215-229.

Електронска издања

 Danković, I. Milovanović, B. Mikić, I. 2018. Zaštitna arheološka iskopavanja na lokalitetu   Pirivoj (Viminacijum) 2016. godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 35‒42. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/37527171/Arheologija_u_Srbiji_projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini

Jovičić, M. Danković, I. Mitić, M. 2017. Zaštitna arheološka iskopavanja kasnoantičke nekropole na lokalitetu Pećine (Viminacijum) 2015. godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 56‒61. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini

Redžić, S. Milovanović, B. Danković, I. 2017. Zaštitna arheološka iskopavanja na lokalitetu Više grobalja (Viminacijum) 2014. godine, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović,  87‒92. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini

Redžić, S. Jovičić, M. Danković, I. 2017. Arheološka istraživanja na lokalitetu Rit (Viminacijum) u 2014. godini, u Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 77‒86. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini