др Емилија Николић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања 

Др Емилија Николић сe на основним студијама архитектуре определила за изборни програм Историја и теорија архитектуре и истраживање и заштита градитељског наслеђа. Након учешћа на археолошким ископавањима Виминацијума усмерила се на историју римског градитељства и уметности, да би се оснивањем Археолошког парка Виминацијум поново определила за заштиту и презентацију градитељског наслеђа. Данас њено истраживање, након учешћа на различитим пројектима, обухвата историју архитектуре, са усмерењем на грађевинске конструкције и материјале, док је проучавање савремених приступа заштити и презентацији културног наслеђа довело до крајњег интересовања за категорију културног предела.

 

Образовање

2018 – Доктор техничких наука из области архитекуре и урбанизма
Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Конструкција, деконструкција и реконструкција Виминацијума: контекст и концепт, ментор проф. др Мирјана Ротер-Благојевић

2006 – Дипломирани инжењер архитектуре
Архитектонски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2019 – Археолошки институт, научни сарадник
2011 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2008 – Центар за нове технологије Виминациjум д.о.о., Београд, пројектант архитектуре
2006 – Манпројект д.о.о., Београд (арх. Александар Николић), пројектант архитектуре
Језици : енглески

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

 

(2020) Cultural Heritage in Transformation (RWTH Aachen University); A course of study offered by RWTHx: an online learning initiative of RWTH Aachen University through edX

(2019) Pyramids of Giza: Egyptian Art and Archaeology (Harvard University), an onlinе learning initiative of Harvard University through edX

(2019) The Art of Structural Engineering: Vaults (Princeton University), an initiative in online education of Princeton University through edX

(2018) The Architectural Imagination (Harvard University Graduate School of Design), an online learning initiative of Harvard University through edX        

(2015) Међународни камп из области експерименталне археологије, у склопу међународног пројекта Open Arch, The Iberian Citadel of Calafell, Шпанија

(2014) Међународна радионица MARE.14. Materials and Techniques for the Restoration of Monuments. Compatibility, Durability, Sustainability and Economy Issues in Retrofitting Heritage Structures, Археолошко налазиште Дион и Aristotle University of Thessaloniki, Грчка, prof. dr Ioanna Papayianni, prof. dr Maria Stefanidou и dr Vasiliki Pachtа

(2013) Међународна радионица из области експерименталне археологије, у склопу међународног пројекта Open Arch,  Steinzeitpark, Немачка

(2013) Међународна радионица Summer University Renovation and Revitalisation, Danube University Krems, Deparment for Building and Environment, Аустрија, prof. dr Roberto Pirzio-Biroli

(2011, 2012, 2019) Лабораторијска истраживања историјских малтера у сарадњи са Институтом за испитивање материјала (ИМС), Београд (2011, 2012, 2019);

(2005) Међународна радионица INDESEM 2005 – Architecture As A Political Act, Faculteit Bouwkunde, TU Delft, Холандија, arch. Malkitt Shoshan

(2003 – 2004) Аритектонско пројектовање, Декорос д.о.о., Београд, арх. Ђорђе Митровић

 

Руковођење пројектима

(2020 – 2022) MoDeCo2000 (Дизајн малтера за конзервацију – Римска граница на Дунаву 2000 година касније), Фонд за науку Републике Србије, програм ПРОМИС

(2020) Израда пројекта заштите и презентације археолошког налазишта Прљуша на Руднику , Министарство културе и информисања Републике Србије

(2019) Уређење и презентација праисторијског рударског окна на локалитету Прљуша, Мали Штурац , Министарство културе и информисања Републике Србије

 

Ангажовање на пројектима

(2011 – 2019) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације , Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, пројекат бр. 47018, носилац пројекта Археолошки институт, руководилац др Миомир Кораћ

(2011 – 2015) OpenArch: Archaeological Open Air-Museums in Europe

(2012 – 2014) Danube Limes Brand: Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in the Lower Danube

(2016 – 2020) Archaeological Practices and Knowledge Work in the Digital Environment (COST Action ARKWORК)

(2019, 2020 – 2021) International Danube Camps (Еrasmus +)

(2019 – 2020, 2020 – 2021) Roman Heritage in the Balkans (Western Balkans Fund)(2020 – 2022) Тracce di Memoria – TRAME (Erasmus +)

(2003-) члан инжењерских и пројектантских тимова и стручни надзор над извођењем архитектонских пројеката у Србији и иностранству.

(2014) члан комисије за спровођење поступка јавног увида ППППН Археолошког налазишта Виминацијум.

(2019) Археолошки музеј на отвореном, село Стапари поред Ужица

(2019) Реконструкција и ревиталитација тврђаве Ужички град
(2019) Дизајн ентеријера изложбе Музеја града Београда Приче новчаница, Хол Народне банке Србије на Славији, аутор изложбе Ј. Васи Деримановић

(2018 – 2021) Уређење и презентација праисторијског рударског окна, Археолошко налазиште Прљуша, Мали Штурац, Рудник

(2013, 2016) Реконструкција римског амфитеатра са кулама и бедемом, Археолошки парк Вимиацијум

(2014) Парк мамута, Археолошки парк Вимиацијум

(2008) Domus Scientiarum Viminacium, Археолошки парк Виминацијум

 

Чланства

    • Инжењерска комора Србије
    • ICOMOS
    • Српско археолошко друштво

 

Учешћа на међународним скуповима

US-Serbia and West Balkan Data Science Workshop, Belgrade – Viminacium, Serbia, August 26-28 august 2018.

XXIV International Limes Congress”, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 2nd  – 9th 2018.

27th Annual Theoretical Roman Archaeology Conference (TRAC 2017), Durham, England, March 28th-31th 2017.

ENRICO GUIDONI International Conference – City and Territory: Archaeology and Architecture, Castel Madama, Itаly, September 2nd  – 11th 2016;

The 4th Historic Mortars Conference (HMC 2016), Santorini, Greece, October 10th-12th 2016

International Symposium of Archaeology and History, In Memoriam Constantini Daicoviciu, the 42nd Edition – The Life After… (Birth, War, Marriage,…). Băile Herculane, Romania, 2016.

International Symposium Drobeta – Archaeology and History, the Second Edition ”. Drobeta-Turnu Severin, Romania, October 29th-30th  2015.

III International Symposium of Archaeology: From Wattle and Daub to Mortar. Strumica, FYR Macedonia, 2013.

XII International Conference of AIPMA: Context and Meaning. Athens, Greece, September 16th-20th 2013.

 

 Учешћа на домаћим скуповима

 

Римске терме 50 година након открића: дијалог наслеђа и заједнице. Чачак, Србија, 29-30 октобар 2020.

Први симпозијум о археологији и Сирмијуму. Сремска Митровица, Србија 19. новенбар 2017.

Годишњи скуп секције архитеката Друштва конзерватора Србије,  Сремска Митровица, Србија 8-9 децембар 2016.

Seminar Tradicionalne recepture i upotreba geometrije u vizantijskom freskopisu. Centralni institut za konzervaciju, Beograd, Srbija, 2014.

Семинар Друштва конзерватора Србије: Грађевински материјали и конзерваторско-рестаураторски поступци – малтери . Ниш, Србија, 2013.

Godišnji skup Arheološkog instituta. Viminacium, Srbija, 2012.

XLII годишњи скуп Српског Археолошког Друштва, Неготин, Србија, 30. 05 -01. 06. 2019.

Почетна конференција пројекта “Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeoLIFE”, из програма IPA II, Ужице, Србија, 6. март 2019.

US – Serbia & West Balkan Data Science Workshop, 26-28. август 2018, Београд.

“Ресурси подунавског региона: могућности сарадње и коришћења” (“Resourcen der Donau-Region: Möglichkeiten zur Nutzung und Zusammenarbeit”), Humboldt-Kolleg, Београд, 12-15. јуни 2013.

 

Библиографија

Поглавља у монографијама и зборницима

Anđelković Grašar J. Rogić D. i Nikolić E. 2020.  Act Locally, Think Globally: Late Antique Funerary Painting from the Territory of Present-Day Serbia, in A Globalised Visual Culture? Towards a Geography of Late Antique Art, eds. F. Guidetti,  K. Meinecke, 63-90. Oxford: Oxbow Books.

Nikolić E., Rogić D. i Anđelković Grašar J. 2018. Architectural Space in the Wall Painting of the Roman Tomb in Brestovik, in Vivere Militare est: From Populus to Emperors – Living on the Frontier, Vol.  II, ed.  M. Korać, S. Golubović and N. Mrđić, 195-268. Belgrade: Institute of Archaeology.

Nikolić E. Roter-Blagojević M. 2017. Cultural Landscape of Ancient Viminacium and Modern Kostolac – Cre­ation of a New Approach to the Preservation and Presentation of its Archaeological and Industrial Heritage, in Conference Proceedings. 5th International Academic Conference on Places and Technologies 2018, ed. A. Krstić – Furundžić et all, 785-792. Belgrade: Faculty of Architecture, University of Belgradе.

Nikolić E. Roter-Blagojević M. 2017. A New Dialogue Between Past and Future – the Archaeological Site Viminacium within the New National and International Frameworks, in 19th International Conference and General Assembly of the Experts  Fondazione Romualdo Del Bianco® – Life Beyond Tourism®: HERITAGE for PLANET EARTH® 2017: Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue – Proceedings, ed. C. Del Bianco, 188-204. Florence: Masso delle Fate Edizioni.

Nikolić E. Anđelković Grašar J.  Rogić D. 2017. Viminacium: Research, Protection and Recognition”, in Preserving Transcultural Heritage. Your Way or My Way? Questions on Authenticity, Identity and Patrimonial Proceedings in the Safeguarding of Architectural Heritage Created in the Meeting of Cultures, ed. J. Rodrigues dos Santos, 573-584. Lisbon:  Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas.

Nikolić E. Radivojević A., Delić-Nikolić I.  Rogić D. 2016. Roman Mortars from the Amphitheatre of Viminacium, in Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference (HMC 2016), Santorini, Greece, ed. I. Papayiani, M. Stefanidou V. Pachta, 137-144. Thessaloniki: Laboratory of Building Materials, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki.

Николић Е. 2014. Примена кречног малтера приликом рестаурације римског амфитеатра Виминацијума током 2013. године, у Грађевински материјали и конзерваторско-рестаураторски поступци – малтери, ур. Д. Младеновић  Е. Васић-Петровић, 37-50. Београд: Друштво конзерватора Србије

Nikolić E., Ilić O.  Rogić D. 2013. Possibilities of Defining the Archaeological Site of Viminacium as a Unique Cultural Landscape, u Strategie e Programmazione della Conservazione e Trasmissibilità del Patrimonio Culturale, ur. A. Filipović i W. Troiano, 260-271. Rome: Edizioni Scientifiche Fidei Signa.

Радови у научним часописима

Bjelić I. Nikolić E. 2020. From an Element to a Composition: Reconstruction of a Vault of Terracotta Tubes from Timacum Minus, Serbia. Старинар LXX, 173-199.

Nikolić E. Anđelković Grašar J. 2020. Heritage We Pretend Not to See: An Old Mining Community in the Village of Kostolac, Serbia. Archaeology and Science 16, 149-177.

Nikolić E. 2019. Creation of the Mammoth Park at Viminacium, Serbia. Geoheritage 11/3, 935-947.

Nikolić E.  Rogić, D. 2018. Short Observations on the Possible Hydraulicity of Viminacium Lime Mortars Based on the Results of the Laboratory Research. Archaeology and Sciences 14/2017, 39-49.

Nikolić E. 2018. Evaluation of the Protection and Presentation of Historic Buildings in the Viminacium Archaeological Park in Relation to Their Spatial Context. Spatium 39, 26-37.

Николић Е. Рогић Д.  Анђелковић Грашар Ј. 2017. Мотив меандра и његови прикази на касноантичким зидним сликама у Србији. Гласник Српског археолошког друштва 33, 175-216.

Nikolić E. Milovanović B. Raičković Savić A. 2017. Contribution to the Study of Roman Architecture in Viminacium: Research of Thermae Masonry Techniques. Archaeologia Bulgarica XXI, 1, 39-58; I.

Васић Деримановић Ј. Адамовић Н.  Николић Е. 2017. Двојни гроб и случајни налази античког периода из Ритопека. Гласник Српског археолошког друштва 32, 155-181.

Nikolić E. Rogić D.  Milovanović B. 2015. Role of Brick in Hydraulicity of Viminacium Mortars. Decorative Mortars of Thermae, Archaeology and Sciences 10/2014, 71-92.

Anđelković J. Nikolić Е.  Rogić D. 2013. Tomb With Cupids From Viminacium: A Contribution to Research of Construction, Iconography and Style. Старинар LXIII, 73-100.

Nikolić E. 2013. Contribution to the Study of Roman Architecture in Viminacium: Construction Materials and Building Techniques. Archaeology and Sciences 8/2012, 19-46.

Rogić D. Nikolić E.  Jesretić M. 2011. Astragal und Eiformige Motive auf Stuckdekor der Wandmalerei Sirmiums. Старинар LXI, 205-221.