др Драгана Гавриловић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Главне области истраживања др Драгане Гавриловић везане су за технологију античког сликарства, иконографију, конзервацију и рестаурацију зидног сликарства античког периода.

 

Образовање

2014 – Доктор наука из мултидисциплинарне научне области – историја и филозофија  природних наука и технологије.
Веће за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Технологија израде античког зидног сликарства на територији Србије

2008 – Магистар уметности
Факултет примењених уметности  Универзитета уметности у Београду
Одбрањена теза: Подлепљивање слика на платну

2003 – Дипломирани рестауратор-конзерватор
Академија СПЦ за уметности и конзервацију у Београду

 

Запослење

2015 – Археолошки институт, научни сарадник
2008 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2005 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Језици:  енглески

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

(2009.) Положила је стручни испит у Народном музеју и стекла право на стручно звање КОНЗЕРВАТОР-РЕСТАУРАТОР.

(13 јуни- 29 јули 2011) Централни институт за конзервацију из Београда – ЦИК и Виши институт за конзервацију и рестаурацију из Рима ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro), Archaeological Wall Paintings Conservation  Course, Ниш, Србија.

(2007.) ICCROM, Regional course on archaeological conservation (Butrint) , Albanija.

(2003.) Специјалистички курс „Савремене методе у конзервацији слика“, Народни музеј, Београд.

(2003.) Специјалистички курс „Савремене методе у конзервацији икона“, Народни музеј, Београд.

(2001, 2002.) Школа старих сликарских техника, Нови Пазар.

 

Руковођење пројектима

(2017-)  Конзервација и презентација  зидних слика са археолошких локалитета: Амфитеатар, Објекат са апсидом и Складиште мазута– Viminacium. Археолошки институту Београд

(2014 – 2015.) Конзервација и презентација фрагмената зидних слика са археолошког локалитета Амфитеатар (Viminacium). Археолошки институту Београд

(2010 и 2012.) Обрада фрагмената зидних слика са археолошког налазишта Сирмијум, Археолошки институт, Музеј Срема.

 

Ангажовање на пројектима

(2004.-)Виминацијум, Римски град и војни логор – истраживање материјалне и нематеријалне културе коришћењем модерне даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације, Министарство Образовања и Науке Републике Србије, Археолошки Институт.

(2012 – 2014) Institute for History, University of Vienna (UNIVIE) Danube Limes Brand: Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in the Lower Danube.

 

Учешћа на међународним скуповима

The 27th Annual Theoretical Roman Archaeology Conference (TRAC 2017), Daram, England, March 28th-31th 2017.

International congress  – Preserving transcultural heritage: your way or my way?,  Lisabon, Portugal, July 05th-08th 2017.

XIIIth Conference of the International Association for Ancient Wall Painting (Aipma) 2016, Context and Meaning, Lausanne, Swiss, September 16th – 20th 2016.

International Symposium of Archaeology and History, In Memoriam Constantini Daicoviciu, the 42nd Edition – The Life After… (Birth, War, Marriage,…). Bajle Herkulane, Rumunija, March 09th  – 12th  2016.

4th Historic Mortars Conference (HMC 2016), Laboratory of Building Materials, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Santorini, Greece, October 10th – 12th 2016.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ARCHEOLOGY AND HISTORY, IN MEMORIAM CONSTANTINI DAICOVICIU – THE 41ST EDITION, Danube and Trade between East and West from Prehistory until the Contemporary Times, Caransebes, Romania, February 17th – 20th 2015.

XII International Conference of AIPMA (International Association for the Study of Ancient Mural Painting),Athens, Greece, September 16th -20th  2013.

Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the Worlds In Sources, Pultusk, Poland, June 25th – 27th 2012.

Archaeological Heritage –  its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Symposium, Viminacium, Serbia, October 5th – 8th 2012.

European Conference on X-Ray Spectrometry, Viena, Austria, June 18th-22th 2012.

The Eleventh International Colloquium, Ephesos/Selçuk, Turkey, September 13th-17th 2010.

 

Учешћа на домаћим скуповима

XL Skupština i godišnji skup i proslava 70 godina Arheološkog instituta, Beograd, Srbija, 5-7. jun 2017.

Srpska teologija danas: Četvrti godišnji simposion, Beograd, 25 – 26. maj 2012.

Godišnji skupov srpskog arheološkog društva, 2012

Rezultati saradnika Arheološkog instituta u 2011. godini, Viminacijum, Srbija, 28. mart 2012.

Međunarodni kongres vizantologa, NIŠ I VIZANTIJA X, „Niš – martiriopolis i carski grad“, Niš, Srbija, 3-5. juna 2011.

Ikonografske studije 2, Rektorat univerziteta umetnosti, Beograd, Srbija, 29 – 31. oktobar 2008.

 

Библиографија

Поглавља у монографијама и зборницима

Nikolić, E. Rogić, D. Anđelković-Grašar, J. 2018. Architectural Space in the Wall Painting of the Roman Tomb in Brestovik. U Vivere Militare est:
From Populus to Emperors – Living on the Frontier, vol.  II. Ur. M. Korać, S. Golubović, N. Mrđić, 195-268. Belgrade: Institute of Archaeology.

Rogić, D. 2018. Painted decoration from a Viminacium tomb. U Vivere Militare est:From Populus to Emperors – Living on the Frontier, vol.  II. Ur. M. Korać, S. Golubović, N. Mrđić. 163-193. Belgrade: Institute of Archaeology.

Nikolić, E. Anđelković-Grašar, J. Rogić, D. 2017. Viminacium: Research, Protection and Recognition, In Preserving Transcultural Heritage. Your Way or My Way? Questions on Authenticity, Identity and Patrimonial Proceedings in the Safeguarding of Architectural Heritage Created in the Meeting of Cultures Ed. J. R. Santos. 573-583. Lisbon: Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas, SA.

Rogić, D. Popović, B. Popović, I. Jesetrić, M. 2017. New insights about wall painting of the Room of Muses,  In Wall Painting of Sirmium, I  Public and residential structures next to the northern city rampart (site 21)/ Zidno slikarstvo Sirmijuma, I Javne i stambene građevine uz severni gradski bedem (lokalitet 21), ed M. Korać, 47-79, 181-195. Belgrade: Institute of Archaeology (Monographs – Nᵒ 61.)

Rogić, D. Popović, B. Popović, I. Jesetrić, M. 2017. Compositions rendered on white intonaco,  In Wall Painting of Sirmium, I  Public and residential structures next to the northern city rampart (site 21)/ Zidno slikarstvo Sirmijuma, I Javne i stambene građevine uz severni gradski bedem (lokalitet 21), ed M. Korać, 83-118, 181-195. Belgrade: Institute of Archaeology (Monographs – Nᵒ 61.)

Nikolić, E. Radivojević, A, Delić-Nikolić, I. Rogić, D. 2016. Roman Mortars from the Amphitheatre of Viminacium, u Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference (HMC 2016), Santorini, Greece, ur. I. Papayiani, M. Stefanidou i V. Pachta, 137-144. Thessaloniki: Laboratory of Building Materials, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki

Nikolić, E. Ilić, O. Rogić, D. 2013. Possibilities of Defining the Archaeological Site of Viminacium As A Unique Cultural Landscape, in Strategie e Programmazione della Conservazione e Trasmissibilità del Patrimonio Culturale, ed. A. Filipovic, W. Troiano. 260-271. Rome: Edizioni Scientifiche Fidei Signa

Анђелковић, Ј. Рогић, Д. Николић, Е. 2013. Од венца до круне – развој идеје и значења у визуелној култури касне антике и раног хришћанства, у Српска теологија данас 2012, Зборник радова четвртог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету, 25-26. Маја 2012, ур. Р. Поповић. 383-392. Београд.

Anđelković-Grašar, J. Nikolić, E. Rogić, D. 2013. Pictorial Elements and Principles in Creation of Context and Meaning of an Ancient Image on Example of Viminacium Funerary Painting, in Context and Meaning – Proceedings of the twelfth International Conference of the Association Internationale pour la Peinture Murale Antique, Athens, Greece, 16. – 20. Sep, ed. S. T.A.M. Mols , E. M. Moormann. 515 – 521. Leuven – Paris – Bristol, CT: Peeters Publishers.

Радови у научним часописима

Rogić, D. 2018. Viminacium’s painting officina. Antiqua 55: 897 – 903.

Rogić, D. 2018. Some examples of wall paintings from Sirmium. Antiqua 55: 905 – 911.

Rogić, D. Nikolić, E. 2016. Architectural Elements in Sirmium Wall Paintings. Acta Musei Caransebesiensis – TIBISCUM, No: 6, 81 – 87.

Rogić, D. Anđelković, J. 2015. Travelling Motifs: Viminacium artistic officina as a Paradigm of the Late Antique Painting Fashion. Acta Musei Caransebesiensis – TIBISCUM, No. 5: 201-214.

Rogić, D. 2014. Wall decoration of the Viminacium amphitheatre. Antike Malerei zwischen Lokalstil und Zeitstil. Akten des XI. Internationalen Kolloquiums der AIPMA (Association Internationale pour la Peinture Murale Antique), Band 23: 507-512.

Nikolić, E. Rogić, D. Anđelković-Grašar, J. 2013. Catastrophes as an Inevitable Result of Civilizations Flow: Relocation and Dislocation of Historical Physical Structures at the Archaeological Site of Viminacium, Serbia. Acta Archaeologica Pultuskiensia, vol. IV: 213-222.

Rogić, D. Nikolić, E. Anđelković, J. 2013. Viminacium, Archaeological Park – Modern Code for Re-Reading the Past of the Roman City and Legionary Camp. Acta Archaeologica Pultuskiensia vol. IV: 267-272.

Николић, E. Рогић, Д. Анђелковић-Грашар, J. 2017. Мотив меандра и његови прикази на касноантичким зидним сликама у Србији. Гласник Српског археолошког друштва 3: 175 – 216,

Nikolić, E. Rogić, D. Milovanović, B. 2015. The Role of Brick in Hydraulicity of Viminacium Mortars. Decorative Mortars From the Thermae. Archaeology and Sciences 10: 71 – 92.

 Anđelković-Grašar, J. Nikolić, E. Rogić, D. 2013. “Tomb with Cupids” from Viminacium: a Contribution to Research of Construction, Iconography and Style. Starinar 63: 73-100.

 Rogić, D. Anđelković Grašar, J. Nikolić, E. 2012. Wreath – its Use and Meaning in Ancient Visual Culture. Religion and Tolerance, Vol. X, No. 18: 341-358.

Rogić, D. Nikolić, E. Jesretić, M. 2011. Astragal und Eiformige Motive auf Stuckdekor der Wandmalerei Sirmiums. Старинар LXI: 205-221.