др Драган Милановић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Др Драган Милановић је посвећен проучавању друштвено-економских процеса који су довели до дезинтеграције неолитских и формирања енеолитских култура на Балканском полуострву и сагледавању сличних процеса у 5 и 4. миленијуму пре н. е. на простору Европе и Азије.  Уже је оријентисан на проучавање материјалне и духовне културе заједница бакарног доба (енеолит) са посебним акцентом на обрасце насељавања, увођење металургије бакра и друштвено-економске промене. Посебан аспект представља истраживање географског контекста насеља прошлих популација у дијахроној перспективи на простору централног Балкана и њихове друштвено-економске импликације.

 

Образовање:

2017 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Централни Балкан у 5. миленијуму пре н. е.: обрасци насељавања и друштвено-економске промене

2007 – MA археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Енеолитска насеља у Поморављу

2005 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2018 – Археолошки институт, научни сарадник
2011 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2010 – Археолошки институт, истраживач приправник
2009 – Народни музеј Ниш, кустос – археолог
2008 – Народни музеј Ниш, археолог – приправник

 

Језици: енглески, руски

 

Руковођење пројектима

(2014 – 2016) Археолошка проспекција алексиначке општине

(2017 – 2019) Археолошка проспекција доње тока Јужне Мораве

(2020 – 2022) Археолошка истраживања у доњем току Јужне Мораве

 

Ангажовање на пројектима

(2010–2011) Материјална и духовна култура заједница металног доба у Србији, Археолошки институт

(2012–2020) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, Археолошки институт

 

Чланства:

  • Српско археолошко друштво (САД)

 

Учешћа на међународним скуповима

 XXI International Congress on Ancient Bronzes, Getty Museum, Los Angeles, USA

Communities in transition – the Circum-Aegean Later Neolithic Stages, International Conference at the Athens Museum and the Danish Institute at Athens, 7-9. jun, 2013

 

Учешћа на домаћим скуповима

 (2010 – 2019) –  Годишњи скупови Српског  археолошког друштва

 

Библиографија

Монографије

Bulatović, A and Milanović, D. 2020.  Bubanj, the Copper and the early Bronze Age tell in southeastern Serbia, MPK serie, Vienna: OREA.

Mилановић, Д. и Трајковић-Филиповић, Т., 2015. Стара ископавања на локалитету Бубањ-праисторијско вишеслојно налазиште код Ниша, Ниш: Народни музеј Ниш.

 Поглавља у монографијама и зборницима

 Kapuran, A. Bulatović, A. and Milanović, D. 2018. Settlement pattern changes during the Central Balkans Copper Age, in Communities in Transition: The Circum-Aegean Area During the 5th and 4th Millennia BC, eds. S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić, T.  Takaoğlu, 77–88. Oxford: Oxbow Books.

Filipović, D. Bulatović, A. i Milanović, D. 2016. Archaeobotanical analysis of two Iron Age sites in south-eastern Serbia, u Bioarheologija na Balkanu: Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti, ur. N. Miladinović-Radmilović i S. Vitezović, 87–98. Beograd – Sremska Mitrovica: Srpsko arheološko društvo i Blago Sirmijuma.

Капуран, А. Булатовић, А. и Милановић, Д. 2016. Доње Врање – насеље из неолита и касне антике, у Археолошка истраживања на аутопуту Е 75 (2011-2014), ур. С. Перић и  А. Булатовић, 115–133. Београд: Археолошки институт.

Вуковић, Ј. Витезовић, С. и Милановић, Д. 2016. Павловац-Ковачке Њиве-неолитски хоризонти , у Археолошка истраживања на аутопуту Е 75 (2011-2014), ур. С. Перић и  А. Булатовић, 167–204. Београд: Археолошки институт.

Булатовић, А. Капуран, А. и Милановић, Д. 2016. Налази металног доба на локалитету Ковачке Њиве у Павловцу код Врања, у Археолошка истраживања на аутопуту Е 75 (2011-2014), ур. С. Перић и  А. Булатовић, 205–219. Београд: Археолошки институт.

Милановић, Д. и Милојевић, П. 2016. Археолошка проспекција Алексиначке котлине-прелиминарни резултати,  у Алексинац и околина у прошлости-500 година од првог писаног помена 1516-2016, ур. С. Рајић, 33-47. Алексинац: Завичајни музеј.

Милојевић, П. и Милановић, Д. 2016. Топографија праисторијских локалитета у Ражањској општини, у Капија Поморавља, у духовној историји српског народа, ур. Н. Васковић, 9–24. Својново: Удружење за културу и уметност логос.

Милановић, Д. 2015. Археолошки локалитет Станичење-Мађилка, у Вотивна двоколица из Станичење код Пирота, ур. Д. Ратковић, 19–29. Београд: Народни музеј.

Милојевић, П. и Милановић, Д. 2015. Депо латенских металних предмета са јужних падина планине Ртањ, у Етно-културолошки зборник XIX, ур. С. Петровић, 35–45. Сврљиг: Етно-културолошка радионица.

Милановић, Д. и Милојевић, П. 2013. Каснонеолитски локалитети у Алексиначкој котлини: природна средина и економски потенцијали, у Етно-културолошки зборник XVII, ур. С. Петровић, 73–82. Сврљиг: Етно-културолошка радионица.

Milanović, D. 2012. Banat and the central Balkans since the end of the sixth until mid-fourth millennium BC: ceramic styles as an indicator of contacts, interaction and integration of prehistoric communities, in Proccedings of the Regional Conference Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: current state and long term strategy, ed. I.  Pantović, 37–48. Vršac: Gradski muzej Vršac.

Radovi u naučnim časopisima

 Milanović, D. 2019. Insight into the regional distribution and geographic setting of the Vinča and Bubanj-Sălcuҭa-Krivodol settlements in the Central Balkans and its implication.  Старинар LXIX/2019: 61–84.

Булатовић, А. и Милановић, Д. 2015. Велика Хумска Чука, истраживања 2009. године, прилог проучавању стратиграфије енеолита и бронзаног доба у југоисточној Србији.  Гласник Српског археолошког друштва 30 (2014): 163–188.

Филиповић, В. Милановић, Д. и Милојевић, П. 2015. Микенски мач из околине Алексинца, Весник, часопис за историју, музеологију и уметност 42: 9–17.

Milanović, D. 2013. Cultural and Chronological Position of Chalcolithic horizons III and IV at Bubanj site – excavations from 1954. Archaeologia Bulgarica XVII, 2 (2013): 1–16.

Милановић, Д. 2012. Праисторијско налазиште Доров – Мустајбегово поље у Паси Пољани код Ниша. Гласник Српског археолошког друштва 27 (2011): 155–174.

Милановић, Д. 2011. Насеље Чернаводе III културе на локалитету Бубањ. Старинар LXI/2011: 101–119.

Милановић, Д. и Булатовић, А. 2011. Хоризонт бронзаног доба на налазишту Песак код Пригревице. Рад Музеја Војводине 53/2011: 79–90.