др Александар Капуран

виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

археологија праисторије, бакарно, бронзано и гвоздено доба, рана металургија бакра и бронзе

Образовање
2011 – Доктор археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Топографија насеља из металних доба у североисточној Србији.

2007 – МА археологије
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Архитектура позног бронзаног и раног гвозденог доба у басену Јужне Мораве.

1993 – Дипломирани археолог
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Архитектура Винче-Плочник.

Радно искуство
Преко 30 година теренских истраживања, систематских и заштитиних.

Археолошки институт, Београд (2008-):

2012 – Виши научни сарадник
2008 – Научни сарадник

Језици: Енглески језик

Руковођење пројектима
(2018- ) Бронзано доба у североисточној Србији – металургија, насељавање и некрополе, Археолошки институт, Београд и Институт за европску и оријенталну археологију, Аустријска академија науке, Беч – коруководилац пројекта

Ангажовање на пројектима
(2010-2019) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, Археолошки институт
(2010-2019) Културне промене и миграције у раној праисторији централног Балкана, Филозофски Факултет, Катедра за Археологију,
(2017 ) Жељезнодобни женски идентитети у јужном дијелу Карпатске котлине (ФЕМИНЕ), Хрватска заклада за знаност, Археолошки институт, Загреб
(2006-2010) Метална доба у долини Мораве, Археолошки институт.
(2007 – 2009) Late Antique Palace Felix Romuliana and its surroundings , Слободни Универзитет у Берлину, Хумболт Универзитет у Берлину, Римско- немачка комисија у Франкфурту и Немачки археолошки институт у Берлину

Чланства и афилијације:
Српско археолошко друштво (2006)

Учешће на међународним скуповима:
UK-Gespräche Bronze Age Metallurgy production-consumption-exchange, 2019
Prehistoric Communities along the Danube, OREA – Austrian Academy of Sciences Vienna ,Institute for Archaeological Science, University Vienna, 2019.

Mortuary practice s and society in the Carpathian Basin, Институт за антропологију,
Институт за археологију, Загреб, Хрватска, 2017.

Perspectives of the Balkan archaeology 2: Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent Regions in the Late Bronze/Iron Age (13/12th-6/5th BCE), Institute of Archaeology Belgrade, Serbia, 2017.

Searching for gold, resources and networks in the Bronze Age of the Eastern Balkans, Österreichische Akademie, Vienna, Austria, 2017.

Let the dead speak for the living-Late bronze and Early Iron age burials in Southeast Europe, OREA – Institute for Oriental and European Archaeology, Austrian Academy of Sciences and Institute of Archaeology Zagreb, Vienna, 2016.

Perspectives on Balkan Archaeology 1: The Early Iron Age, Methods and approaches, Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine. Sarajevo, BiH, 2016.

14th International Colloquium of Funerary Archaeology,Музеј у Чачку, Чачак, Србија, 2014.

Late Urnfield Culture between the Eastern Alps and Danube Археолошки институт, Загреб, Хрватска, 2013.

Communities in Transition: The Circum-Aegean later Neolithic stages (5000/4800-3200/3000 BC), New Acropolis Museum and the Danish Institute at Athens, Athens, Greece, 2013.

45th International October Conference on Mining and Metallurgy, University of Belgrade and the Mining and Metallurgy Institute Bor, Bor Lake, Serbia, 2013.

Bronze Age Craft and Craftsmen in the Carpaian Basin, International Colloquium from Târgu Mureș, Mureş Country Museum, Romania, 2012.

The beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube, Институт за археологију и Археолошки музеј у Осијеку, Осјек, Хрватска, 2011.

Bronze Age Rites and Rituals in the Carpaian Basin,Targu Mureṣ the Carpaian Basin,Targu Mureṣ, Mureş Country Museum, Romania, 2010.

Учешће на домаћим скуповима
(2017-) Годишњи скупови Српског археолошког друштва (2002, 2017)

Библиографија
Монографије

Kapuran, A. 2019. Velebit, a Tumulus Culture Necropolis in the Southern Carpathian Basin (Vojvodina, Serba), BAR International series 2942, Oxford.

Kapuran, A. 2014. Praistorijski lokaliteti u severoistočnoj Srbiji, Arheološki institut, Beograd.

Капуран, А., Булатовић, А. и Јовановић, И. 2014. Бор и Мајданпек, културна стратиграфија праисторијских локалитета између Ђердапа и Црног Тимока, Археолошки институт и Музеј рударства и металургије, Београд-Бор.

Булатовић, А., Капуран, А. и Јањић, Г. 2013. Неготин, културна стратиграфија праисторијских локалитета у Неготинској Крајини, Археолошки институт и Музеј Крајине, Београд-Неготин.

Kапуран, А. 2009. Архитектура бронзаног и гвозденог доба у басену Јужне Мораве, Центар за археолошка истраживања Ф.ф. Београд.

Приређени тематски зборници
Kapuran, A. ed. 2018. Jovanović, B. Early La Tene Pećine necropolis, Belgrade: Institute of Archaeology

Капуран, А. и Булатовић, А. прир. 2015. Мокрањске стене, културна баштина Неготинске Крајине – Зборник радова, Неготин: Музеј Крајине

Поглавља у монографијама и зборницима
Jovanović, B. and Kapuran, A. 2018. Diagnostic finds from the Pećine necropolis, In: B. Jovanović Early La Tene Pećine necropolis, 121- 174.Belgrade:Institiute of Archaeology

Jovanović, B. and Kapuran, A. 2018. Necropoleis Related to the pećine necropolis, from Central Europe to the Middle Danube Basin, In: B. Jovanović Early La Tene Pećine necropolis, 174-200.Belgrade: Institute of Archaeology

Михаиловић, Д., Антоновић, Д., Капуран, А. 2017. Праисторијска географија Србије, у Географија Србије књ. 91, ур. М. Радовановић 382 – 417. Београд :Српска академија наука и уметности, Географски институт “Јован Цвијић

Капуран, А., Булатовић, А. и Милановић, Д. 2016. Доње Врање, насеље из неолита и касне антике, у Археолошка истраживања на аутопуту Е-75, ур. С. Перић и А. Булатовић, 115-134. Београд: Археолошки институт

Bulatović, A., Kapuran, A. 2016. Cultural Contacts between Communities of Southwestern Romania and Central Balkans in the Fourth Millenium BC, in The Carpathian Basin and the Northern Balkans between 3500 and 2500BC: Common aspects and Regional Differences, Annales Universitatis Apulensis, Seria Historica 20/II, Editura Mega, ed. C.I. Popa 183-202, Alba Iulia:University of Alba Iulia

Капуран, А. и Јањић, Г. 2015. Стратиграфија археолошког комплекса Мокрањске стене, у Мокрањске стене, културна баштина Неготинске Крајине – Зборник радова, ур. А. Kапуран и А. Булатовић, 9 – 22. Неготин: Музеј Крајине

Popović, P. and Kapuran, A. 2011. La tombe de Mokranje. In D. Mugureanu, D. Mandescu and S. Matei in Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea Babes and his 70th anniversary, 297-304. Pitesti: Institutul de Arheologie ,,Vasile Parvan,, and Editura Ordessos

Николић, Д. и Капуран, А. 2001. Слој енеолита и раног бронзаног доба на Благотину, у Археолошка налазишта Крушевца и околине, ур. Н. Тасић и Е. Радуловић, 159-173., Крушевац-Београд : Народни музеј Крушевац и Балканолошки институт САНУ

Радови у научним часописима

Armbruster, B., Jockenhoevel, A., Kapuran, A., and Ramadanski, R. 2019 The moulds from velebit and European Bronze Age metalanvils, Старинар LXIX: 139-182. Београд

Kapuran, A. 2018. Jewellery made of bronze sheets from the prehistoric necropolis at the village of velebit, near Kanjiža, Старинар LXVII:33-45, Београд

Кapuran A. 2018. Chronological problems in the continuity of iron Age cultural groups in Northeastern Serbia, Godišnjak Centra za Balkanološka ispitivanja 47 Sarajevo: 81-94

Kapuran, A. 2018. Jewellery made of bronze sheets from the prehistoric necropolis at the village of velebit, near Kanjiža, Старинар LXVII:33-45, Београд

Кapuran A. 2018. Chronological problems in the continuity of iron Age cultural groups in Northeastern Serbia, Godišnjak Centra za Balkanološka ispitivanja 47 Sarajevo: 81-94

Kapuran, A. 2017. New contributions for the Early Iron Age stratigraphy at the site of Hisar in Leskovac (Sektor I), Старинар XLVI: 7-18. Београд

Kapuran, A., Živković, D. and Štrbac, N. 2016. New Evidence for Prehistoric Copper Metallurgy inthe Vicinity of Bor, Старинар LXVI: 173-191. Београд

Kapuran, A., Blagojević, M. and Bizjak, D. 2015. Settlements and necropolises of the Early Iron age along the middle course of the Nišava river, Старинар XLV: 145-182. Београд

Gavranović, M. und Kapuran, A. 2014. Üer einige tüllenbeilvarianten im zentralbalkan, Старинар LIX: 31 – 56. Београд

Kapuran, A. and Milošević, S. 2013. Rockshelter Mokranjske Stene-A new Late Prehistoric Site in Eastern Serbia, Archaeologia Bulgarica XVII, 2:17-37. Sofia

Kapuran, A. 2013. Late Hallstatt pottery from North-Eastern Serbia (6th to 4th century BC), Старинар LXIII: 23-51. Београд

Капуран, А. и Булатовић, А. 2013. Мокрањске стене, резултати истраживања из 2011. и 2012. Године, ГСАД 29: 85 – 100. Београд

Капуран, А. и Булатовић, А. 2012. Културна група Коцофени-Костолац на територији североисточне Србије, Старинар LXII: 65-94. Београд

Капуран, А. и Булатовић, А. 2012. Праисторијски локалитети у долинама Сврљишког, Трговишког и Белог Тимока, ГСАД 28: 107-132. Београд

Капуран, А. и Миладиновић-Радмиловић, Н. 2011. Некропола на Борском језеру, Нови прилози о сахрањивању у бронзаном добу, Старинар LXI: 141-153. Београд

Капуран,А. 2010. О утицајима Ватина и Вербичоаре на налазима гамзиградске културе. Старинар LXI: 53-70, Београд

Капуран, А. Булатовић, и А. Јовановић, И. 2010. Насеља раног неолита у Тимочкој Крајини и залеђу Ђердапа. Старинар LXII: 19-36. Београд

Васић, Р. и Капуран, А. 2007. Још једном о остави из Шаренграда, Рад војвођанских музеja , vol. 49, 37-42. Нови Сад: Музеј Војводине

Bulatović, A. and Kapuran, A. 2007. The Early Iron Age Hillforth at Gradina site near Preševo in South Serbia, Archaeologia Bulgarica, vol. IX, 1-24. Sofia