др Јелена Анђелковић Грашар

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања и метод истраживања

Др Јелена Анђелковић Грашар свој рад посветила је истраживању визуелне културе у периоду током и након римске доминације на простору подунавских провинција и централног Балкана. Њена истраживања усмерена су ка проучавању визуелних сведочанстава и материјалних остатака везаних за теме женске историје и студија рода. Друго њеног поље истраживања односи се на културну баштину и методе њене презентације, интерпретације и популаризације.

 

Образовање

2016 –  Доктор историје уметности
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Слика жене у визуелној култури ране Византије на простору централног Балкана

2007 –   Дипломирани историчар уметности
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,

 

Запослење

2017- Археолошки институт, научни сарадник
2012- Археолошки институт, истраживач-сарадник
2011- Археолошки институт, истраживач-приправник

 

Језици : енглески, италијански

 

Руковођење пројектима

(2017.) Координатор пројекта мобилност, Министарства културе и информисања Републике Србије „Учешће Археолошког института на 20. Берзи археолошког туризма у Пестуму (Италија), од 26-29. октобра 2017. године“.

 

Ангажовање на пројектима

(2011-) ИРС – Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавремених технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Археолошки институт Београд

(2016-) – MC заменик на EU COST акцији „Archaeological practices and knowledge work in the digital environment“, ARKWORK

(2012-2015)  сарадник на ЕУ пројекту из програма Култура „OpenArch“, Viminacium-Arheološki institut, Dialogue with Visitors, Archeon

 

Чланства

  • секретар редакције часописа Старинар
  • секретар редакције посебних издања Археолошког института
  • председник програмског савета Галерије савремене уметности у Кучеву
  • члан програмског савета 50. јубиларне културне манифестације “Хомољски мотиви”
  • члан редакције зборника Археологија у Србији

 

Учешћа на међународним скуповима

HERITART European networking event, Rome, Italy, 2019.

Sense and Sustainability (International Conference on Archaeology and Tourism), Zagreb, Croatia, May 6th -10th 2019.

XXIVth international LIMES (Roman Frontiers) congress, Belgrade-Viminacium, Serbia, September 3rd  -11th  2018.

Mеthods for investigating archaeological practices and knowledge work, Sevilla, Italy, February 5th 2018.

МetArh, scientific conference Methodology and Archaeometry, Zagreb, Croatia, December 6th – 7th 2018.

Roma ed il mondo Adriatico, convegno internazionale, Маcerata, Italy, maggio 18-20. 2017.

The 27th Theoretical Roman Archaeology Conference (TRAC), Durham University, Durham, UK, March 31th 2017.

3rd International Conference of PhD Students and Recent PhD Graduates “Migrations in Visual Culture”, Belgrade, Serbia, September 8th -10th 2016.

23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, Serbia, August 22nd – 27th 2016.

3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces – Soceiaty and Economy, Vienna, Austria, November 11th -14th 2015.

The closing OpenArch Meeting, Calafell, Spain, October 6th -9th 2015.

Second International Symposium at Viminacium, “The Impact of Dialogue with Visitors on AOAM Management”, Viminacium, Belgrade, September 29th – October 3rd 2014.

International Symposium DROBETA. “Archaeology and History”, The third edition, Iron Gates Region Museum, Drobeta, Turnu Severin, Romania, 2014-2016.

International symposium Constatini Daicoviciu, Caransebes, Romania, 2013, 2015-2016.

XII International Conference on Ancient Painting, Athens, Greece, September 16th -20th 2013.

FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS ON BLACK SEA ANTIQUITIES, The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC-10th Century AD), Belgrade, Serbia, September 17th -21st 2013.

“Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science”, Viminacium, Belgrade, Serbia, October 5th -8th 2012.

Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the Worlds In Sources, Pultusk, Poland, June 25th -27th 2012.

“Archaeological Heritage – Methods of Education and Popularization”, International Conference, Warsaw, Poland, December 1st -3rd 2011.

Rencontres Internationales des Doctorans en Études, École Pratique des Hautes Études (EPHE), Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance Université de Paris 1, Paris, France, 2010.

 

Библиографија

Монографије

Лајић-Михајловић, Д. и Анђелковић-Грашар, Ј. 2017. Пола века Хомољских мотива (1968-2017),  Мирис јоргован у долини златоноског Пека, Кучево: Центар за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево.

Поглавља у монографијама и зборницима

Anđelković-Grašar, J. 2018. Image as a way of self-representation, association and type creation for Late Antique women in the Central Balkans, in VIVERE MILITARE EST From Populus to Emperors- Living on the Frontier Volume I, ed. S. Golubović, N. Mrđić, 333-364. Belgrade: Institute of Arcaeology

Nikolić, E. Rogić, D. Anđelković Grašar, J. 2018. Architectural space in the wall painting of the Roman tomb in Brestovik, in VIVERE MILITARE EST From Populus to Emperors- Living on the Frontier Volume II, ed. S. Golubović, N. Mrđić, 195-268. Belgrade: Institute of Arcaeology

Anđelković – Grašar, J. 2018. Imaging the Feminine during the Migration Period on the Territory of the Central Balkans: Transferring Ideas and Ideals, in Migrations in Visual Art, ed. J. Erdeljan, M Germ, I. Prijatelj Pavičić, M. Vicelja Matijašić, 7-18. Belgrade: Faculty of Philosophy, Belgrade University

Anđelković-Grašar, J.  Nikolić, E.  Rogić, D. 2017. Pictorial Elements and Principles in the Creation of Context and Meaning of the Ancient Image Using the Example of Viminacium Funerary Paintings, in Context and Meaning, Proceedings of the twelfth International Conference of the Association Internationale pour la Peinture Murale Antique, Athens, September 16-20, 2013, ed. S. T.A.M. Mols, E. M. Moormann, 515-521. Leuven – Paris – Bristol: PEETERS, CT

Nikolić, E. Anđelković-Grašar, J. Rogić, D. 2017. Viminacium: Research, Protection and Recognition, in Preserving Transcultural Heritage. Your Way or My Way? Questions on Authenticity, Identity and Patrimonial Proceedings in the Safeguarding of Architectural Heritage Created in the Meeting of Cultures. ed. J. R. dos Santos. 573-584. Lisbon:  Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas, SA

Anđelković-Grašar, J. 2015. Funerary images of women in tomb frescos of the Late Antique and Early Byzantine period from the Central Balkans, in The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD), Proceedings of the Fifth International Congress on Black Sea Antiquities, Belgrade, 17-21 September 2013, ed. G. R. Tsetskhladze, A. Avram, J. Hargrave, 269-275. Oxford: Archaeopress Archaeology

Anđelković, J. 2012. Painted tombs from Viminacium and their presentation to the public, BAR S2443 2012, in Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization,  ed. R. Chowaniec, W.Wieckowski, 1-6. Warsaw: Bar Int. Series

Радови у научним часописима

Anđelković-Grašar, J. Nikolić, E. 2019. Milena Pavlović Barilli’s pictorial poetics and Viminacium landscape. Archeology and Science  15: 77-98.

Anđelković-Grašar, J. Nikolić, E. 2018. Stereotypes as prototypes in the perception of women: a few remarks from history and folk tradition. Archaeology and Science 13: 89-108.

Tapavički-Ilić, M. Anđelković Grašar, J. 2017. Finds in the Late Iron Age tradition from the Roman graves of Viminacium, Studia Antiqua et Archaeologica 23(1): 71-8

Milovanović, B. Anđelković Grašar, J. 2017. Female Power That Protects: Examples of the Apotropaic and Decorative Functions of the Medusa in Roman Visual Culture from the Territory of the Central Balkans, Starinar 67: 167-182.

Anđelković Grašar, J. Tapavički-Ilić, M. 2016. Life after death-light after death. Motifs on oil lamps from the cemetery »Kod Bresta« – Viminacium, Tibiscum 6: 115-128.

Anđelković Grašar, J. 2016. Female Power that protects: Who is the woman who Takes Care of the City? Goddess Protectresses on the Territory of the Central Balkans in Late Antiquity, Archaeology and Science 11: 63-72.

Petković, S. Tapavički-Ilić, M. Anđelković Grašar, J. 2015. A portrait oil lamp from Pontes Possible interpretations and meanings within early Byzantine visual culture, Starinar 65: 79-89.

Anđelković Grašar, J. Tapavički-Ilić, M. 2015. Mural Painting of a Roman Lady from Viminacium: From Roman Matron to the Modern Icon, Exarc Journal Digest 2: 17-19. http://journal.exarc.net/issue-2015-2/int/mural-painting-roman-lady-viminacium-roman-matron-modern-icon

Anđelković Grašar, J. Nikolić, E. Rogić, D. 2013. “Tomb with Cupids” from Viminacium: a Contribution to Research of Construction, Iconography and Style, Starinar 63: 73-100.

Tapavički-Ilić, M. Anđelković Grašar, J. 2013. Symbol as Key to the Question of Roman Woman’s Afterlife, Acta Mvsei Caransebesiensis, Tibiscvm, Caransebeş 3: 65-84.

Anđelković, J. Rogić D. Nikolić E. 2011. Peacock as a Sign in the Late Antique and Early Christian Art. Archaeology and Sciences 6: 231-248.