др Сања Пилиповић

виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област истраживања

Др Сања Пилиповић је посвећена проучавању фунерарне ументости и култова римских божанстава на простору подунавског лимеса, посебно у Виминацијуму. Тежња истраживања је усмерена на разумевање културног и религиозног живота становника на том подручју, посебно у периоду II и III века.

 

Образовање:

2007 – Доктор историје уметности
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Култ Бахуса на простору римске провинције Горње Мезије

2003 – Магистар историје уметности
Филозофски Факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Митолошке композиције са темом љубави на сепулкралним споменицима римске провинције Горње Мезије

1998 – Дипломирани историчар уметности
Филозофски Факултет Универзитета у Београду

 

Запослење:

2019 – Археолошки институт, виши научни сарадник
2013 – Балканолошки институт САНУ, виши научни сарадник
2007 – Балканолошки институт САНУ, научни сарадник
2003 – Балканолошки институт САНУ, истраживач сарадник
2002 – Балканолошки институт САНУ, истраживач приправник
2001 – Балканолошки институт САНУ, носилац стипендије Републике Србије намењене талентованим студентима

 

Стипендије:

2008 – Стипендиста Министарства спољних послова Републике Француске – École française de Rome.
2007 – Стипендиста Министарства спољних послова Републике Француске – École française de Rome.
2005 – Стипендиста Министарства спољних послова Републике Италије – Dipartimento di Studi storico-religiosi della Facoltà di Lettere e Filosofia-Università La Sapienza, Roma.

 

Језици: италијански, енглески, француски.

 

Учешће на међународним скуповима

 Scrolls and Codices on funerary stelae in the Upper Moesian Limes. Međunarodna online radionica Representations of writing materials on Roman funerary monuments. Text, image, message, organizovana u okviru projekta “Scroll in Hand” Odeljenja za Antičku istoriju, Univerziteta u Pečuju, pod pokroviteljstvom Mađarske akademije nauka 28. oktobra 2021.

All-seeing Helios: the example of the mirror from Viminacium  (Upper Moesia). Међународни конгрес Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives / Romanisation des dieux orientaux? Transformations religieuses dans les provinces balkaniques à l’époque romaine. Nouvelles découvertes et perspectives. International symposium Skopje, 18–21 September 2013. Macedonian Academy of Sciences and Arts Skopje, Leiden University, University of Toulouse, Skopje 2013.

 

Библиографија

Монографије

Pilipović, S. 2011. Kult Bahusa na centralnom Balkanu. I III vek. Beograd: Balkanološki Institut SANU (posebna izdanja 106).

Pilipović, S. 2007. Mit i ljubav. Predstave na nadgrobnim spomenicima rimske provincije Gornje Mezije. Beograd: Balkanološki institut SANU (posebna izdanja 100).

Радови у научним часописима

Pilipović, S. 2021. Stele con cimasa orizontale con coppia di leoni da Viminacium, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 72: 67–76.

Pilipović, S. i Milanović, Lj. 2021. Facing Medusa: the significant of the spolia in the church Church of the Assumption of the Blessed Virgin in Smederevo. Classica et Christiana 16: 299–322.

Pilipović, S. i Milanović, Lj. 2020. I Dioscuri nell’arte funeraria: insolito frammento della stele da Viminacium.  Eirene. Studia Graeca et Latina 56: 261–283.

Pilipović, S. 2019. Gli Augustales a Viminacium (Mesia Superiore): le testimonianze epigrafiche ed iconografiche. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 70: 67 – 82.

Pilipović, S. 2018. Stele con sella curule e littori sacrali (CIL III, 9733): ordo decurionum a Viminacium. Classica et Christiana 13:  181 – 200.

Pilipović, S. 2017: Il culto di Silvano nel limes della Mesia Superiore. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 68: 59–74.

Pilipović, S. 2016. Il culto di Liber a Taurunum: un contributo allo studio della viticultura nella Pannonia Inferiore. Eirene. Studia Graeca et Latina 52: 445–470,

Pilipović, S. i Milanović, Lj. 2016. The Jonah Sarcophagus from Singidunum: A Contribution to the Study of Early Christian Art in the Balkans. Classica et Christiana 11: 219–245.

Pilipović, S. 2015. All-Seeing Helios in the Adultery od Venus: the Image and Context in Roman Art ant its Christian Afterlife. Classica et Christiana 10: 479–499.

Pilipović, S. 2014. Sette divinità planetarie: esempio di corazza della parata da Castra Tricornia (Mesia Superiore), Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 266–284.

Pilipović, S. 2013. Le rappresentazioni di Elio/Sol nella Moesia Superior. Classica et Christiana 8/2: 599–626.

Pilipović, S. 2012. Free-Standing Medallions with Portraits in Upper Moesia. Revue des etudes anciennes 114/1: 101–116.

Pilipović, S. i Petrović, V. 2012. Deux monuments honorifique de Timacum Minus. Živa Antika 61: 83 – 99.

Pilipović, S. 2011. Un gruppo di stele funerarie provenienti da Viminacium (Moesia Superior) Classica et Christiana 6/2: 593–612.